• 29 באפריל 2015

    בוקרר טוב

    הוזמנתי לחקירה השאלה המנהל עושהה חקירה שלו לפני שהוא מזמין את החייב ?וכמו מה?

    29 באפריל 2015