• 4 בספטמבר 2012

    משפט על חטיפה

    ם הבעל לא מחזיר את הילדים מצרפת והאשה רוצה להגיש תביעה, איפה המשפט יתנהל בצרפת או בארץ?

    4 בספטמבר 2012