• 13 בינואר 2014

  שלום רב. שני שותפים בדירה חולקים טלוויזיה אחת

  קיבלנו שתי בקשות לתשלום 2014
  אין לנו בעיה לשלם פעם אחת אבל איך נבטל את התשלום הכפול ?
  בתודה מראש לעונים נכונה.

  13 בינואר 2014
 • 14 בינואר 2014

  שלום רב. שני שותפים בדירה חולקים טלוויזיה אחת

  המחוקק הגביל את גביית האגרה לטלוויזיה אחת ביחידת דיור אחת, גם אם מתגוררים מספר בני משפחה המשתמשים במספר מקלטים. אם המחזיק במקלט טלוויזיה מתגורר ביחידת דיור נפרדת, אפילו שהיא צמודה, עליו לשלם אגרת טלוויזיה נפרדת. יחידת דיור נפרדת היא יחידה אשר קיימת הפרדה ברורה בינה לבין יחידת האב, והיא כוללת את כל הפונקציות הנדרשות לצורך קיומה כדירה נפרדת. רק מקום בו קיימת הפרדה של ממש בין היחידות, באופן אשר מאפשרת חיים המנותקים לחלוטין מהנעשה ביחידה הצמודה (לרבות שמירה על פרטיות הדיירים), אזי ניתן יהיה לראות באלו כיחידות דיור עצמאיות.

  תושב שהודיע בכתב על העברת מקלט הטלויזיה שברשותו (למשל לגרושתו) או שהוא אינו מחזיק עוד בטלוויזיה (למשל כי הוא עבר לבית הוריו, לגור בחו"ל, מסיבות של אמונה) אינו אמור לשלם אגרה. אגף הגבייה של רשות השידור לא יישלח (אסור לו) דרישות תשלום לאנשים שמסרו הודעה כאמור עד לקיום ביקור בית. רשות השידור, כל עוד אין בידיה אסמכתה שהתושב מחזיק במקלט בלל או במקלט אחר, אין בסיס בדין לחיובו באגרה. וכי אין בסיס בדין גם להתניית ביטולה של האגרה במסירת כתובת מגורים בפועל (ראו פסק דין בש"א 205710/09). רשות השידור אינה יכולה להסתמך באופן עיוור על רישום הכתובת במשרד הפנים מתוך התעלמות מטיעוניו של האזרח שאין הוא גר בכתובת הרשומה המשרד הפנים.

  14 בינואר 2014
 • 13 בינואר 2014

  אחד מכם הוא הבעלים והמחזיק במקלט, כך יש לקבוע

  והשני יודיע כי אין ברשותו ובבעלותו מקלט והוא מתגורר ביחידת דיור שבה יש מכשיר אחד שאינו בבעלותו וכבר משולמת בגינו אגרה ע"י הבעלים ...... (שם ומספר זהות). לכן יש לבטל דרישת חוב ולרשום במחשבי אגף הגביה כי אין ברשותך או בבעלותך מקלט המחוייב באגרה נפרדת.

  הכל בדואר רשום עם אישור קבלה. לשמור העתק ואישור הדואר.

  13 בינואר 2014
  • 14 בינואר 2014

   תודה. האם ידועה לאדוני הכתובת אליה יש

   להפנות את הבקשה ?

   בתודה מראש

   14 בינואר 2014
   • 14 בינואר 2014

    מנפלאות הדוד גוגל

    14 בינואר 2014
    • 14 בינואר 2014

     והדוד גוגל אומר:


     ישראל כ"ץ
     ראש אגף הגביה - רשות השידור
     ת.ד. 16333
     ירושלים 9116202

     14 בינואר 2014
     • 14 בינואר 2014

      והדוד גוגל אומר:

      לא ישראל כ"ץ אלא אברהם כ"ץ
      שאר הנתונים נכונים

      14 בינואר 2014
     • 14 בינואר 2014

      רב תודות לאדון החתול ולעו"ד הנכבדת

      14 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?