Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

אגרת טלוויזיה - האם יש חובה לשלמה בכל מקרה?

האם רשות השידור גובה מאיתנו אגרה גם כשאין לה סמכות לעשות כן? בתי המשפט דנו בתביעות רבות שהוגשו ע"י תושבים שנדרשו לשלם אגרת טלוויזיה, לטענתם, שלא בצדק.

מאת: מערכת משפטי |
06.01.10
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
אגרת טלוויזיה - האם יש חובה לשלמה בכל מקרה?

קניתם טלוויזיה חדשה, עם מסך LCD   שטוח, גדול ויפה. אתם מחכים לרגע שבו תוכלו לחבר אותה ולצפות בשידורים. רגע, שלמתם אגרה?

למציאת עו"ד בתחום אגרות ומיסים באתר משפטי

חוק רשות השידור קובע, כי אדם המחזיק במקלט טלוויזיה צריך לשלם לרשות השידור אגרה שנתית. המטרה של החוק היא לממן את השירותים שרשות השידור נותנת. בהתאם לכך, כל אדם שמחזיק במקלט טלוויזיה יוכל לצפות בתכנים שהרשות משדרת.

האגרה היא סוג של מס, שגובה רשות השידור מכל אדם שמחזיק במקלט טלוויזיה. זהו תשלום חובה, ואין אפשרות להחזיק במקלט טלוויזיה מבלי לשלם אגרה, אלא אם כן יש פטור ע"פ החוק. תשלום האגרה הוא עבור טלוויזיה אחת במשפחה אחת- אין זה משנה כי בני משפחה אחת מחזיקים בכמה מקלטים, אם הם מתגוררים באותה דירה, התשלום יהיה עבור מכשיר טלוויזיה אחד.

אדם שהודיע לרשות, שהוא לא מחזיק יותר במכשיר טלוויזיה, מסיבות שונות (מעבר לחו"ל, זריקת המכשיר וכד') לא צריך לשלם אגרה. כל עוד אין לרשות השידור איזושהי אסמכתא לכך שאותו אדם מחזיק במכשיר טלוויזיה אחר, אל לה לחייבו באגרת טלוויזיה.

בתי המשפט דנו בתביעות רבות שהוגשו ע"י תושבים שנדרשו לשלם אגרת טלוויזיה, לטענתם, שלא בצדק. האם רשות השידור גובה מאיתנו אגרה גם כשאין לה סמכות לעשות כן?

זרק את הטלוויזיה? לא ישלם אגרה!

בימ"ש השלום דן בתביעה שהגישה רשות השידור נגד אדם לתשלום אגרה שנתית. הנתבע טען, כי הוא לא צריך לשלם אגרה, שכן הוא זרק את מקלט הטלוויזיה הישן שהיה בביתו, ומאז הוא לא מחזיק במקלט אחר. השופט מנחם (מריו) קליין דחה את התביעה, וקבע כי על אף שהנתבע לא הודיע לרשות השידור כי אינו מחזיק עוד במכשיר טלוויזיה, הוא פטור מתשלום אגרה. השופט ציין, כי החוק לא קובע חובת דיווח מפורשת בדבר זריקת/השמדת מכשיר טלוויזיה, ועל כן היא לא יכולה לחייב אדם לשלם לה אגרה בעוד שהוא אינו מחזיק במקלט טלוויזיה. (רשות השידור נ' בלייר אליהו).

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

חשוב לדעת, כי בתקנות רשות השידור נקבעו מספר קבוצות של אנשים, אשר זכאים לפטור מלא או חלקי מאגרת טלוויזיה, ביניהם: עיוורים, חרשים-אילמים, אזרחים ותיקים, נכים שמשרד הביטחון והאוצר משלמים עבורם את האגרה ומקבלי קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, העומדים בתנאים מסוימים.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים