• 14 בינואר 2014

  האם יש חיוב יחסי

  שלום רב,אנחנו עוברים בעוד כחודש לבית הורים ןהם פטורים מתשלום אגרה.האם נוכל לשלם רק עבור החודשיים (עד עזיבת הדירה) ולא נצטרך לשלם בזמן שאנו מתגוררים אצל ההורים?

  14 בינואר 2014
 • 14 בינואר 2014

  למיטב זכרוני (תתקן אותי מנהלת הפורם אם צריך)

  התשלום המינימלי הוא למחצית שנה או חלק ממנה.
  בכל מקרה, אתם יכולים כבר היום להודיע להם במכתב רשום כי אין לכם יותר מקלט בבעלותכם ובחזקתכם ואתם כבר גרים ביחידת דיור אחת עם ........... (שם ומספר ת.ז.) ושם יש מקלט בגינו מושלמת בר אגרה כסידרה.
  אשר על כן בהתאם לחוק משולמת כבר אגרה בגין מקלט ראשון באותה יחידת דיור ולכן יש לרשום במחשבי הרשות כי אינכם מחוייבים באגרה. לציין בסוף המכתב כי ידוע לכם שאם תעברו ויהיה בחזקתכם מקלט טלוויזיה תודיעו על כך לרשות.
  הם אוהבים שמסייימים המכתב כך.
  לציין שם ות.ז. של מי שעל שמו כבר משולמת אגרה, שלא יוציאו חיובים כפולים להורים.
  הכל בדואר רשום עם אישור קבלה, לשמור העתק המכתב ואישור הדואר.

  14 בינואר 2014
  • 15 בינואר 2014

   למיטב זכרוני (תתקן אותי מנהלת הפורם אם צריך)

   תודה לחתול...מצטרפת לעמדתו...עוד אוסיף...
   המחוקק הגביל את גביית האגרה לטלוויזיה אחת ביחידת דיור אחת, גם אם מתגוררים מספר בני משפחה המשתמשים במספר מקלטים. אם המחזיק במקלט טלוויזיה מתגורר ביחידת דיור נפרדת, אפילו שהיא צמודה, עליו לשלם אגרת טלוויזיה נפרדת. יחידת דיור נפרדת היא יחידה אשר קיימת הפרדה ברורה בינה לבין יחידת האב, והיא כוללת את כל הפונקציות הנדרשות לצורך קיומה כדירה נפרדת. רק מקום בו קיימת הפרדה של ממש בין היחידות, באופן אשר מאפשרת חיים המנותקים לחלוטין מהנעשה ביחידה הצמודה (לרבות שמירה על פרטיות הדיירים), אזי ניתן יהיה לראות באלו כיחידות דיור עצמאיות.

   תושב שהודיע בכתב על העברת מקלט הטלויזיה שברשותו (למשל לגרושתו) או שהוא אינו מחזיק עוד בטלוויזיה (למשל כי הוא עבר לבית הוריו, לגור בחו"ל, מסיבות של אמונה) אינו אמור לשלם אגרה. אגף הגבייה של רשות השידור לא יישלח (אסור לו) דרישות תשלום לאנשים שמסרו הודעה כאמור עד לקיום ביקור בית. רשות השידור, כל עוד אין בידיה אסמכתה שהתושב מחזיק במקלט בלל או במקלט אחר, אין בסיס בדין לחיובו באגרה. וכי אין בסיס בדין גם להתניית ביטולה של האגרה במסירת כתובת מגורים בפועל (ראו פסק דין בש"א 205710/09). רשות השידור אינה יכולה להסתמך באופן עיוור על רישום הכתובת במשרד הפנים מתוך התעלמות מטיעוניו של האזרח שאין הוא גר בכתובת הרשומה המשרד הפנים.

   15 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?