• 15 בינואר 2014

  אזרחים ותיקים

  האם סבא שלי זכאי לפתור מתשלום לרשות השידור ?
  שנת הלידה שלו 1935 -הבנתי שהם מתייחסים לשנת לידה .
  הוא בן 78

  15 בינואר 2014
 • 16 בינואר 2014

  אזרחים ותיקים

  פטורים והנחות בתשלום אגרת טלוויזיה
  החוק קובע שיעורים שונים לפטורים והנחות בתשלום האגרה. מקבלי הבטחת הכנסה פטורים מתשלום בשיעור של 100%, בתי מלון שבבעלותם עד 130 מקלטים זכאים לפטור של 75% ומקבלי השלמת הכנסה, מוסדות חברתיים או בתי מלון שברשותם 131 מקלטים ויותר זכאים לפטור של 50%.

  חשוב להדגיש כי החל משנת 2011 אזרחים ותיקים פטורים מחובת תשלום אגרה לרשות השידור
  א. מי זכאי לפטור מלא?
  בתקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), התשל"ד-1974, נקבע, בין השאר, פטור מאגרה על החזקת מקלט בידי -
  1. אדם עיוור - העיוורים מקבלים פטור מתשלום האגרה מהמועד שבו הונפקה להם תעודת העיוור של משרד הרווחה.
  2. אדם חרש-אילם (חרש-אילם הוא אדם עם ירידה בשמיעה של 70 דציבל ויותר באוזן הטובה) ראו את הטופס.
  3. מקבל קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, שאינו מקבל קצבה נוספת, ובתנאי שהוא עומד בשלושת התנאים הבאים:
  o א. אזרח המקבל הבטחת הכנסה נכון ליום בקשת ההנחה.
  o ב. אזרח שהיה זכאי להבטחת הכנסה בחודש דצמבר 2002.
  o ג. החל מחודש מאי 2004 לא היתה לאזרח הפסקה מזכאות להבטחת הכנסה של 6 חודשים רצופים.
  שימו לב, הזכאים יקבלו את הפטור לפי רשימה שתועבר מהמוסד לבטוח לאומי לרשות השידור.
  4. אזרחים וותיקים (משרד האוצר נושא השנה בתשלום האגרה עבור האזרחים הוותיקים ועל כן אין הם נדרשים לשלם את חלקם באגרה).
  5. אוכלוסיית נכים שמשרד הביטחון ומשרד האוצר מופקדים על רווחתן. (נכים אלו אינם פטורים מתשלומי אגרת טלוויזיה, אבל משרד הביטחון ומשרד האוצר ממנים עבורם מתקציבם את האגרה).
  ב. מי זכאי לפטור חלקי?
  מקבלי קצבה, הכוללת תוספת השלמת הכנסה הניתנת על ידי המוסד לבטוח לאומי, זכאים ל-50% הנחה בתשלום האגרה. הזכאים יקבלו את הפטור לפי רשימה שתועבר מהמוסד לבטוח לאומי לרשות השידור.
  ג. כיצד פונים לקבלת הפטור?
  את הטפסים הבאים יש לשלוח לאגף הגביה. ת"ד 16333, ירושלים, 91162:
  1. טופס תעודה רפואית חתום על ידי רופא מומחה בתחום אף, אוזן גרון או צילום תעודת עיוור.
  2. מכתב בקשה לפטור.
  3. צילום תעודת זהות.

  16 בינואר 2014
 • 15 בינואר 2014

  הם צריכים אבל החוק לא מענין אותם

  הם ינסו בכל זאת לשלוח מכתבים מאיימים, כי ערך הדין מרוויח על כל תשלום שהוא מביא, גם בניגוד לחוק.
  תשיגו קודם כל תעודת אזרח ותיק.
  אחר כך, אם תקבלו דרישה דאגו לשלוח מכתב רשום עם אישור קבלה לאגף הגביה של רשות השידור ולדווח כי מדובר באזרח ותיק אשר פטור על פי חוק.

  15 בינואר 2014
  • 16 בינואר 2014

   הם צריכים אבל החוק לא מענין אותם

   אני לא בטוח אם הבנתי,
   אבל מה שאתה אומר זה שעל פי חוק הם פטורים מתשלום.

   אבל במידה ויש דרישה לתשלום, לשלוח מכתב רשום לרשות השידור שמודיע להם שמדובר באזרח ותיק. (עם אישור קבלה על המכתב) .

   נכון ?

   16 בינואר 2014
   • 16 בינואר 2014

    בדיוק. רק להקפיד

    בדואר רשום עם אישור קבלה. לשמור העתק המכתב ואישור הדואר לפחות 7 שנים.
    וגם לצרף העתק תעודת זהות שם יש רישום תאריך לידה וגם העתק תעודת אזרח ותיק.

    16 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?