• 15 בינואר 2014

  גר אצל אמא

  עד לפני שנה שילמתי כמו ילד טוב את האגרה. שנה שעברה, מפאת אילוצים כלכליים - עברתי לגור אצל אמא - שהיא גמלאית ולא משלמת. שיניתי את הכתובת ועברתי עם כל מטלטלי לעיר אחרת - את הדירה שלי השכרתי. האם אני חייב בתשלום אגרה או שאני יכול לבקש פטור.

  15 בינואר 2014
 • 16 בינואר 2014

  גר אצל אמא


  המחוקק הגביל את גביית האגרה לטלוויזיה אחת ביחידת דיור אחת, גם אם מתגוררים מספר בני משפחה המשתמשים במספר מקלטים. אם המחזיק במקלט טלוויזיה מתגורר ביחידת דיור נפרדת, אפילו שהיא צמודה, עליו לשלם אגרת טלוויזיה נפרדת. יחידת דיור נפרדת היא יחידה אשר קיימת הפרדה ברורה בינה לבין יחידת האב, והיא כוללת את כל הפונקציות הנדרשות לצורך קיומה כדירה נפרדת. רק מקום בו קיימת הפרדה של ממש בין היחידות, באופן אשר מאפשרת חיים המנותקים לחלוטין מהנעשה ביחידה הצמודה (לרבות שמירה על פרטיות הדיירים), אזי ניתן יהיה לראות באלו כיחידות דיור עצמאיות.

  תושב שהודיע בכתב על העברת מקלט הטלויזיה שברשותו (למשל לגרושתו) או שהוא אינו מחזיק עוד בטלוויזיה (למשל כי הוא עבר לבית הוריו, לגור בחו"ל, מסיבות של אמונה) אינו אמור לשלם אגרה. אגף הגבייה של רשות השידור לא יישלח (אסור לו) דרישות תשלום לאנשים שמסרו הודעה כאמור עד לקיום ביקור בית. רשות השידור, כל עוד אין בידיה אסמכתה שהתושב מחזיק במקלט בלל או במקלט אחר, אין בסיס בדין לחיובו באגרה. וכי אין בסיס בדין גם להתניית ביטולה של האגרה במסירת כתובת מגורים בפועל (ראו פסק דין בש"א 205710/09). רשות השידור אינה יכולה להסתמך באופן עיוור על רישום הכתובת במשרד הפנים מתוך התעלמות מטיעוניו של האזרח שאין הוא גר בכתובת הרשומה המשרד הפנים

  16 בינואר 2014
 • 15 בינואר 2014

  אתה מודיע להם במכתב רשום

  מכתב רשום עם אישור קבלה.
  מודיע כי החל מיום........ אין בחזקתך ובעלותך מקלט טלוויזיה וכי אתה מתגורר יחד עם אמך וכל מקלט בדירת אימך הוא בחזקתה ובעלותה.
  צרף צילום ספח תעודת זהות שלך ושל אמך כהוכחת כתובת מגורים.
  אם ישאלו אותך על דירתך הקודמת ענה שאתה לא עוסק בכך ואין לך מושג. אם ידרשו חוזה מכירה אמור שאין חובה לאזרח לדווח להם על מכירת דירה ואתה דורש לעדכן רישומים אצלהם לכתובתך הנוכחית כפי שכתוב בתעודת הזהות. זה הכל.

  15 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?