• 27 ביולי 2013

  מבקשת תשובה מעורכי הדין

  טענת רשות השידור, כי הפצת דרישת תשלום אגרת הטלוויזיה היא "בגדר שירות למען משלמי האגרה" היא מופרכת, ואף סותרת סדרי מינהל
  תקין – הן בתחום השקיפות הנדרשת מגוף ציבורי הממלא את תפקידו על פי דין, והן בכל האמור במתן האפשרות הסבירה לאזרח לבצע את המוטל עליו על פי חוק. שכן, אפילו יודע האזרח מה הסכומים שעליו לשלם, איך בדיוק יעשה זאת – אם לא יישלח אליו טופס הדרישה ובו מקום לציון הסכום וחתימת בית הדואר או הבנק לאחר התשלום? וכן, איך, ועל איזה טופס בדיוק – אם ברצונו לעשות כן – ייתן הוראת קבע לטובת רשות השידור?

  אני כבר שנים משלמת, והשנה לא קיבלתי טופס, אלא מכתב מעו"ד וקנס...
  מה דעתכם על הכתוב לעיל???

  27 ביולי 2013
 • 28 ביולי 2013

  מבקשת תשובה מעורכי הדין

  האחריות על התשלום וקנסות
  סעיף 6 לתקנות רשות השידור מפרט: "אגרה שלא שולמה במועדה - ייווספו עליה קנס פיגורים והפרשי הצמדה בשיעורים אלה: עבר חודש אחד מהתאריך שנקבע לתשלום האגרה - קנס בשיעור של 10% מסכום האגרה; עברו חודשיים מהתאריך האמור - קנס בשיעור של 20% מסכום האגרה" - וכך זה ממשיך עד 50% כעבור חמישה חודשים.
  עוד דבר חשוב שיש לדעת לגבי האגרה: האחריות על התשלום חלה על האזרח, גם אם לא הגיעה לביתו כל בקשת תשלום. התשדירים של רשות השידור מבהירים: "לא קיבלתם חשבון אגרה? האחריות לתשלום היא שלכם. באגרה לא משחקים".

  28 ביולי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?