• 16 בספטמבר 2013

  הודעת תשלום לרווק שגר עם פנסיוניר

  שלום,
  קיבלתי בפעם ראשונה את אגרת השידור, אני רווק גר עם סבתי שהינו פנסיוניר ויש לו פטור מאגרה. בבית יש 2 טלויזיות שמחוברות לכבלים.
  האם אני חייב לשלם את האגרה או שהפטור של סבא טופס גם לגבי ?

  16 בספטמבר 2013
 • 23 בספטמבר 2013

  הודעת תשלום לרווק שגר עם פנסיוניר

  שם תוכן הודעה:
  המחוקק הגביל את גביית האגרה לטלוויזיה אחת ביחידת דיור אחת, גם אם מתגוררים מספר בני משפחה המשתמשים במספר מקלטים. אם המחזיק במקלט טלוויזיה מתגורר ביחידת דיור נפרדת, אפילו שהיא צמודה, עליו לשלם אגרת טלוויזיה נפרדת. יחידת דיור נפרדת היא יחידה אשר קיימת הפרדה ברורה בינה לבין יחידת האב, והיא כוללת את כל הפונקציות הנדרשות לצורך קיומה כדירה נפרדת. רק מקום בו קיימת הפרדה של ממש בין היחידות, באופן אשר מאפשרת חיים המנותקים לחלוטין מהנעשה ביחידה הצמודה (לרבות שמירה על פרטיות הדיירים), אזי ניתן יהיה לראות באלו כיחידות דיור עצמאיות

  23 בספטמבר 2013
 • 18 בספטמבר 2013

  הודעת תשלום לרווק שגר עם פנסיוניר

  המחוקק הגביל את גביית האגרה לטלוויזיה אחת ביחידת דיור אחת, גם אם מתגוררים מספר בני משפחה המשתמשים במספר מקלטים. אם המחזיק במקלט טלוויזיה מתגורר ביחידת דיור נפרדת, אפילו שהיא צמודה, עליו לשלם אגרת טלוויזיה נפרדת. יחידת דיור נפרדת היא יחידה אשר קיימת הפרדה ברורה בינה לבין יחידת האב, והיא כוללת את כל הפונקציות הנדרשות לצורך קיומה כדירה נפרדת. רק מקום בו קיימת הפרדה של ממש בין היחידות, באופן אשר מאפשרת חיים המנותקים לחלוטין מהנעשה ביחידה הצמודה (לרבות שמירה על פרטיות הדיירים), אזי ניתן יהיה לראות באלו כיחידות דיור עצמאיות.

  18 בספטמבר 2013
 • 17 בספטמבר 2013

  נא לקרוא את אחת מ-40 התשובות לאותה שאלה בדף זה ובקודמים

  17 בספטמבר 2013
 • 17 בספטמבר 2013

  הודעת תשלום לרווק שגר עם פנסיוניר

  אתה פטור.
  שלח מכתב לרשות בו אתה מצהיר שאתה גר עם סבא + כתובת של סבא + מספר תז שלך ושל סבא.
  שמור המכתב ואישור שליחה מהדואר למשך 7 שנים

  17 בספטמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?