נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

החלטה 534 - חישוב דמי הסכמה בעת מכירת נחלות חקלאיות

בעת ביצוע מכירת/ העברת זכויות בנחלה לצד ג' שאינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה, יש לשלם לרשות מקרקעי ישראל דמי הסכמה שהם חלקה של הרשות בעלית ערך הקרקע.

בחישוב דמי ההסכמה נלקחת בחשבון "התמורה". נקבע, כי אם ראה השמאי שהתמורה אינה סבירה...."יישום השמאי את ערך זכות החכירה והתמורה תהיה הסכום שנקבע בשומה"".

לאחרונה, במקרה של עסקת מכירת נחלה, שבצעה עו"ד מיה הימן, אשר ממוקמת במרכז הארץ, טענה עו"ד הימן בהשגה שהגישה, כי מחיר העסקה ("התמורה") היה ספציפית גבוה וחריג ולא משקף עסקאות דומות באזור, ועל כן דרשה להפחיתו.

התקיים דיון, השמאי ביקר אף בנחלות האחרות שנמכרו, והתוצאה היתה הפחתה של 20% ממחיר התמורה והחזר כספי מרשות מקרקעי ישראל של 20% מהתשלום ששולם בגין דמי ההסכמה ע"י המוכר.   

מאת:עו"ד מיה הימן

triangle