נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

העובדת פוטרה בעודה בתחילת הריון - המעסיק ישלם

המעסיק הגיש בקשה לממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה, וזו נתנה היתר לפיטורים, אולם קבעה שעל המעסיק לשלם לעובדת 3 חודשי משכורת עד שההחלטה ניתנה.

המעסיק ערער על החלטה זו לבית הדין, טען שלא היה צריך לשלם לעובדת 3 חודשי משכורת, תוך שהכפיש קשות את שמה הטוב, ואף דרש שלא לשלם לה פיצויי פיטורים.

עו"ד אמה אליאב יצגה את העובדת בערעור, וכן הגישה תביעה נפרדת לתשלום פיצויי הפיטורים. לאחר דיון ארוך בערעור, עם טיעונים בעל פה, בית הדין דחה את הערעור, תוך חיוב המעסיק בהוצאות משפט.

כמובן שלאור תוצאות הערעור, המעסיק אף נאלץ להסכים לשלם את כל פיצויי הפיטורים בתביעה הנפרדת שהוגשה.

מאת:עו"ד אמה אליאב

triangle