נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אושר סופית: חוק איסור צריכת זנות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט-2018. זו הצעה ממשלתית של משרד המשפטים והצעות פרטיות של חברות הכנסת עליזה לביא ושולי מועלם רפאלי.
מוצע לקבוע בהוראת שעה לחמש שנים, כי צריכה או ניסיון לצרוך מעשה זנות יהיו אסורים, ויוטל בגינם קנס של 2,000 ש"ח וסכום כפול בעבירה חוזרת. בנוסף ובהתאם לנהלים שייקבעו, תובע יוכל להגיש כתב אישום, ובית המשפט יוכל להטיל קנס בסכום של עד 75,300 ₪, וכן ניתן יהיה לקבוע אמצעי חלופי לתשלום הקנס.
מטרתה של קביעת העבירה המוצעת היא להביא לצמצום צריכת הזנות בישראל בשל מאפייניה הפוגעניים.

 

מאת:עו"ד אורנית אבני-גורטלר

triangle