נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ישב 14 שנה בכלא ושוחרר שחרור מוקדם

אסיר שריצה מאסר של ארבע עשרה שנה בכלא, שוחרר שחרור מוקדם.

עו"ד רועי לביא, אשר יצג את האסיר, נדרש להתייצב מול האינסטנציות המשפטיות-מנהליות השונות, כדי לשכנע שאת האסיר הזה ניתן לשחרר שחרור מוקדם.

בפעם הראשונה, הוועדה סברה שהתוכנית השיקומית אינה מספיקה דיה, ובקשה התייחסות מפורשת מהרשות לשיקום האסיר לגבי אופי הטיפול נוכח העבירות. בפעם השנייה, עדיין הועדה החליטה לא לשחרר. משרד עוה"ד לביא לא ותר. עוה"ד הגיעו לבית המשפט המחוזי, וזה קבל את העתירה כנגד ועדת השחרורים, וקבע ש"הוועדה שגתה", ועליה לדון מחדש בעניינו של האסיר בדחיפות. 

בהתאם לכך עוה"ד הגיעו לוועדה בפעם הרביעית. בפעם הזו, הועדה הורתה באופן חד-משמעי על שחרורו של האסיר. הפרקליטות בקשה לעכב ההחלטה, ואולם, לאחר ימים מספר הודיעה שאין בכוונתה לעתור כנגד החלטת הוועדה.

 

מאת:עו"ד רועי לביא

triangle