zap group mishpati logo

אשפוז כפוי

  • מתן תרופות פסיכיאטריות בכפייה

    מתן תרופות פסיכיאטריות בכפייה

    אנשים שסובלים מהפרעות נפש עלולים לפגוע בעצמם או בסובבים אותם. תרופות פסיכיאטריות יכולות להוריד את רמת המסוכנות של האנשים הללו, אך ברוב המקרים מתן התרופה בהסכמה אינו מתאפשר בשל מצב נפשי מעורער. כאן נשאלת השאלה מה עושים? האם ניתן לתת לאדם תרופה פסיכיאטרית בניגוד לרצונו?