Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

היקף המשרה ירד? לא תהיי זכאית לגמלת שמירת הריון!

האם את זכאית לקבל גמלת שמירת הריון בשל היעדרות חלקית מהעבודה בתקופת ההיריון?

מאת: מערכת משפטי |
08.01.10
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
היקף המשרה ירד? לא תהיי זכאית לגמלת שמירת הריון!

חיכית כל כך הרבה זמן להיכנס להריון. הנה זה קרה. אבל, ההיריון לא פשוט- את לא מרגישה טוב, את לא יכולה לבצע את כל הפעולות בבית שבצעת בעבר, קשה לך להגיע לעבודה, ובוודאי שאת לא מסוגלת לעבוד קשה כמו פעם. לפחות פעמיים בשבוע את מתייצבת אצל רופא הנשים שלך ומבקשת שיבדוק שהכל תקין עם העובר. דברת עם הבוס והוא הסכים להוריד לך את אחוזי המשרה. האם את זכאית לקבל גמלת שמירת הריון בשל היעדרות חלקית מהעבודה בתקופת ההיריון?

בית הדין הארצי לעבודה דן לאחרונה בערעור שהגיש המוסד לביטוח לאומי על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בת"א. השאלה שעמדה בפתח הערעור הייתה, האם על המוסד לביטוח לאומי לשלם גמלת שמירת הריון בשל היעדרות חלקית מעבודה בתקופת הריון, המתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מההיריון, והמסכן את חיי האישה או את עוברה?

בפסק הדין דובר באשה שצמצמה את היקף משרתה במהלך הריונה ל-80% בחודש יולי 2006, ולאחר מכן ל-60% בחודש אוגוסט 2006, עד ללידה ביום 20.8.2006. המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתה לגמלת הריון, היא הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה, ובית הדין קבע כי אין לדחות את תביעתה על הסף מבלי לבדוק
את האישורים הרפואיים שהגישה. על כך ערער המוסד לביטוח לאומי.

לשאלות בנושא, פנו עכשיו לפורום ביטוח לאומי

תכלית החוק: גמלה במצב של הפסקת עבודה מלאה

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור, וקבע כי יש לדחות את התביעה לגמלת שמירת הריון חלקית. השופט יגאל פליטמן קבע, שאין זכאות ע"פ החוק לגמלת שמירת הריון חלקית. השופט ציין, כי תכלית חוק הביטוח הלאומי היא לשלם גמלה לעובדת שמפסיקה את עבודתה בשל ההיריון, ולא לעובדת חלקית. גמלת שמירת הריון נועדה להשתלם במצבים של הפסקת עבודה לחלוטין והיעדרות ממנה, כאשר תקופת ההיעדרות- בשל מצב רפואי הנובע מההיריון והמצדיק היזקקות להשגחה מתמדת עקב סיכון חיי האישה או עוברה- נמנית בימים.

" משזוהי תכלית החוק, לא ניתן להוציאה מהקשרה על-ידי פרשנות נוגדת חסרת כל תימוכין, לפיה - היעדרות מהעבודה עקב שמירת הריון משמעה גם מצב בו המבוטחת מפחיתה את שעות עבודתה או היקף משרתה בתקופת ההיריון", כתב השופט בפסק הדין. (המוסד לביטוח לאומי נ' פזית סאיג- אבוקסיס).

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים