נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מעכשיו בתוקף: תקנות צרכניות חדשות בתחום הסלולר

עיקרי התוכנית יפורטו בעמוד אחד, החברות הסלולריות יאפשרו למנוי לבחור אם לקבל שירותי תוכן או לא, ויחוייבו לשמור עותק של הסכם ההתקשרות

מאת: עו"ד אורנית אבני-גורטלר| | 3
מעכשיו בתוקף: תקנות צרכניות חדשות בתחום הסלולר

ב-13 בספטמבר 2011 נכנסו לתוקף הוראות חדשות בעניין תכולת הסכם ההתקשרות של חברה סלולארית ואופן ביצוע ההתקשרות בין מנוי לחברה סלולארית.

תם עידן האותיות הקטנות
ההוראות החדשות יגבירו את השקיפות של הסכם ההתקשרות עם המנוי ויאפשרו לו להבין את ההסכם ביתר קלות בניגוד למצב שהיה עד כה, כאשר צרכנים רבים התקשו בהבנת ההסכמים הסבוכים עם החברות הסלולריות.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום צרכנות

כל הסכם התקשרות יכלול שני עמודים מפושטים, הראשון הוא עמוד שבו יפורטו עיקרי פרטי תוכנית ההתקשרות של הלקוח עם החברה, והשני הוא טופס גישה לשירותים, שבו יסמן הלקוח לאיזה שירותים הוא מעוניין להיות נגיש ולאיזה לא. במסגרת טופס זה, המנוי יוכל לבחור האם להיות פתוח או חסום לשירותי תוכן למיניהם.
החברות הסלולריות יהיו מחויבות לשמור עותק עדכני של ההסכם שנערך עם המנוי וכל שינוי שבוצע בו.

הפרטים שיצויינו בהסכם ההתקשרות
הסכם ההתקשרות יכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:
• שם החברה או הלוגו שלה, פרטי נציג החברה שביצע את ההתקשרות, תאריך ביצוע העסקה, פרטי המנוי כולל שם המנוי, מספר זהות,  כתובת, מספר הטלפון שאליו מתייחס ההסכם, מספר טלפון נוסף של המנוי שאליו תישלחנה הודעות בדבר שיעור ניצול חבילת גלישה ודגם המכשיר שנרכש.

• משך תקופת ההתחייבות, ככל שקיימת ומועד סיומה. (רלוונטי למנויים עסקיים עם מעל 100 קווים).

• כל התעריפים שעל פיהם תחייב החברה את המנוי עבור השירותים שביקש המנוי לקבל בעת ביצוע ההתקשרות.

• מחירו הכולל של המכשיר הנרכש בזמן ביצוע ההתקשרות, וככל שהוסכם על תשלומים בעבור המכשיר – שיעורו של כל תשלום.

• כל הטבה הניתנת למנוי תוך ציון שווי ההטבה ומשך הזמן המדויק בה תינתן ההטבה.

• אופן חישוב הסכום שיידרש המנוי לשלם בגין הפרת ההתחייבות. (רלוונטי למנויים עסקיים עם מעל 100 קווים).
• התחייבותה של החברה לשלם למנוי את תשלום דמי היציאה שבהם חויב ע"י החברה הקודמת ואופן פריסת התשלום.

התקשרות בנוכחות שני הצדדים
התקנות מתייחסות לאופן ביצוע ההתקשרות בנוכחות שני הצדדים, וקובעות כי בהתקשרות בנוכחות נציג החברה והמנוי , הנציג יפעל כך:

(1) טרם ההתקשרות נציג החברה יגיש למבקש להיות מנוי של החברה עותק מודפס של הסכם ההתקשרות ויאפשר לו לעיין בו.

(2) בזמן ההתקשרות יחתמו המבקש ונציג החברה בחתימת מקור על הסכם ההתקשרות שהוגש לעיונו של המבקש. לאחר החתימה כאמור, ימסור נציג החברה למנוי את העותק מהסכם ההתקשרות עליו מופיעות חתימותיהם המקוריות של נציג החברה והמנוי.

(3) לאחר ביצוע האמור נציג החברה רשאי  להחתים את המנוי על הסכם התקשרות זהה לזה שנחתם בחתימות מקור, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים.

(4) אם ביקש המנוי לערוך שינוי בתנאי הסכם ההתקשרות, כולל בקשה לקבל שירות נוסף, לבטל שירות או להצטרף לחבילת שירות – תימסר למנוי בעת בקשת השינוי הודעה מודפסת  הנושאת את שם החברה או הלוגו שלה, בה יצוינו פרטי השינוי שבוצע, מועד כניסתו לתוקף וכן שמם המלא של נציג החברה והמנוי וחתימותיהם המקוריות.

ההתקשרות ב"עסקת מכר מרחוק"
התקנות מתייחסות גם לדרך ההתקשרות בעסקת מכר מרחוק, כלומר: עסקאות שאין בהן קשר ישיר בין מוכר לקונה והן נעשות בדרך כלל בטלפון או באינטרנט.
בעניין זה התקנות קובעות, כי: בעסקת "מכר מרחוק" יישלח למנוי "מסמך תנאי ההתקשרות" שכולל את "עמוד עיקרי פרטי התכנית" ו-"טופס גישה לשירותים" כשהוא מסומן בהתאם לבחירותיו של המנוי כפי שנמסרו בעל פה לנציג החברה.

בנוסף, מסמך תנאי ההתקשרות יישלח אל המנוי באמצעות דואר רגיל. אפשר לשלוח מסמך זה אל המנוי באמצעות דואר אלקטרוני או פקסימיליה, אם המנוי נתן את הסכמתו לכך.

אם המנוי ביקש  לערוך שינוי בפרט המופיע ב"מסמך תנאי ההתקשרות", כולל בקשה לקבל שירות או חבילת שירות, תשלח החברה למנוי בדרכים המצוינות לעיל הודעה מודפסת הנושאת את שם החברה או הלוגו שלה, בה יצוינו פרטי השינוי שבוצע, מועד כניסתו לתוקף, תעריף השירות או חבילת השירות וכן שמם המלא של נציג החברה והמנוי.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עסקת מכר מרחוק קנסות יציאה תביעות סלולר
עו"ד אורנית אבני-גורטלר

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא