zap group mishpati logo

פינוי בינוי : מה מקבלים בתמורה?

במסגרת פרויקט 'פינוי-בינוי', נקבע בחוק כי די ברוב של 80% מבין בעלי הדירות כדי לקבל אישור לביצוע

11.10.11
תאריך עדכון: 09.04.24
2 דק'
פינוי בינוי : מה מקבלים בתמורה?

'פינוי בינוי' הינו שם נפוץ לעסקאות קומבינציה, אשר במסגרתן מפונות שכונות מגורים ישנות לטובת בניה מחדש של שכונה חדשה באותו מתחם.
במסגרת העסקה, יקבלו הדיירים הקיימים - במקום דירתם הישנה - דירה חדשה, בשכונה מודרנית, עם תשתית סביבתית מפותחת וחדשה.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום מקרקעין

במסגרת פרויקט זה, גודל הדירה החדשה אשר יקבל הדייר תמורת דירתו הישנה, נקבע במשא ומתן עם הקבלן. לתוך המו"מ נכנסים מספר רב של רכיבים כגון: מספר היחידות המתפנות, מספר היחידות המתוכננות להיבנות, גודל הדירה הקיימת, מיקומה ועוד.

נכון להיום, קיימת מדיניות המעודדת התחדשות עירונית והאצת פרויקטים שונים של 'פינוי-בינוי', כאשר לכל הצדדים (המדינה, העירייה, התושבים והיזם) יש אינטרס לבצע פרויקטים אלה.
העירייה עצמה משפרת את חזות העיר, הדיירים מקבלים דירה ברמה גבוהה יותר, בשטח גדול יותר ובשווי כלכלי גבוה יותר.

במסגרת פרויקט פינוי בינוי, נקבע בחוק כי די ברוב של 80% מבין בעלי הדירות כדי לקבל אישור לביצוע הפרויקט. בעל דירה אשר מסרב סירוב בלתי סביר להעביר את זכויותיו לשם ביצוע עסקת 'פינוי-בינוי', או מתנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, אחראי בנזיקין כלפי שאר בעלי הדירות באותו בניין, בשל הנזק שנגרם להם כתוצאה מהכשלת העסקה. כלומר, דיירים המעוניינים לבצע עסקת 'פינוי-בינוי',יכולים לתבוע דייר סרבן בתביעה נזיקית.
תביעות מעין אלו כבר הוגשו לבתי המשפט וניתנו פסקי דין כנגד הדיירים הסרבנים.

יש לזכור כי עסקת פינוי בינוי, הינה עסקה מורכבת של מכר מקרקעין ואין להקל בה ראש.

חובה למנות עו"ד מומחה בתחום אשר ילווה את הדיירים אל מול היזם ויבטיח את זכויותיהם הקנייניות, החל מתחילת ההליך ועד לסיומו, עם קבלת הדירות.
על עורך-הדין לפעול להשיג עבור הדיירים את הטוב ביותר, ולוודא כי ההסכם מגן על הדייר ומבטיח לו את הבטוחות הטובות ביותר.

עוד בנושא:

מדריך עסקת קומבינציה ללא ליווי בנקאי (כולל טפסים להורדה)

 

משרד עו"ד אלדר אדטו מתמחה במקרקעין, תכנון ובנייה, ניהול פרויקטים  ויזמות עסקית, חוזים והסכמים מסחריים.

דוא"ל: office@adatolaw.co.il

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים