zap group mishpati logo

העדפת חופש הביטוי על פני פגיעה בשם הטוב

ביהמ"ש המחוזי בירושלים: ראש מועצת בית אריה עופרים - אבי נעים פרסם קורות חיים שחלקים נרחבים מהם אינם נכונים. יש להעדיף את חופש הביטוי על פני פגיעה בשם הטוב, כאשר מדובר באיש ציבור ובמערכת בחירות

מאת: מערכת משפטי
01.01.12
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
העדפת חופש הביטוי על פני פגיעה בשם הטוב

ראש המועצה המקומית בית אריה עופרים, פרסם לציבור, ערב הבחירות, מסמך קורות חיים בו הוא תיאר את עצמו בין היתר כמג"ד, דיפלומט וכמי ששירת שירות רב שנים ביחידה מטכ"לית מובחרת.

אחד מתושבי היישוב, פרסם מכתב בו טען, כי ראש המועצה סלל את דרכו את דרכו לראשות המועצה באמצעות שקים והתחזויות. במכתב פירט התושב אחת לאחת את טענותיו בדבר שקריו של ראש המועצה.
לאחר הבחירות, ראש המועצה הגיש נגד המפרסם תביעת לשון הרע. במהלך הדיון בתביעה סירב התובע לחשוף את המסמכים הנוגעים לקורות חייו, אולם בית המשפט הורה לשלטונות צה"ל ולמדינת ישראל לחשוף את הנתונים הרלוונטיים.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום נזיקין ותאונות

בית משפט השלום קבע כי המפרסם - הנתבע- נהנה מהגנת "אמת דיברתי", שכן נמצא כי ראש המועצה ייפה באופן שיטתי את קורות חייו כדי להשיג הישגים אלקטוראליים. בית המשפט ביקר את ראש המועצה במילים קשות.

ראש המועצה לא נואש וערער לבית המשפט המחוזי. בערעורו תקף המערער את בית משפט השלום בחריפות. הוא שב וטען, כי קורות חייו היו נכונים, והטעים כי גם אם היו סטיות מן האמת אין מקום להשתמש במינוח "שקרן".

איש ציבור שמפרסם קו"ח צריך לקחת את הסיכון שהדברים יעמדו למבחן הציבור
בית המשפט המחוזי אימץ את פסק הדין של בית השלום, חזר על כך שראש המועצה פרסם לציבור קורות חיים בלתי נכונים, והבהיר כי כאשר איש ציבור מפרסם את קורות חייו לציבור עליו לקחת בחשבון כי הדברים יעמדו למבחן הציבור.

"המערער הינו ראש מועצה מכהן, וחזקה עליו כי נטל סיכון מודע לאפשרות הפרסום אודותיו. נוכח קורות החיים שהפיץ, שנמצאו בהם חלקים משמעותיים שאינם אמת. בנסיבות אלה, שוכנעתי, כי יש ליתן משקל עודף לאינטרס הציבורי ולחופש הביטוי נוכח חשיבותה המיוחדת של תעמולת הבחירות, על פני זכותו של המערער להגנה על שמו הטוב, ומשלא הובא טעם מבורר, של ממש, אין מקום להתערב בפסק הדין", פסק השופט משה בר-עם.

בסיכום, בית המשפט קבע, כי בנסיבות אלו הוא מעדיף את חופש הביטוי על פני פגיעה אפשרית באיש הציבור. המערער חויב לשלם למשיב הוצאות בסך של 10,000 ₪.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(ע"א 42736-09-11 נעים נ' יהודה אלבוים)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה