zap group mishpati logo

הלקוח ביקש להתנתק - אורנג' התעללה

לאחר מסכת תלאות, תלונה שהוגשה למשרד התקשורת הצליחה לעורר את פרטנר, שהודיעה כי תחזיר ללקוח את כספו

מאת: עו"ד צבי אראלי
15.01.12
תאריך עדכון: 27.05.19
4 דק'

בדיון בוועדה לפניות הציבור של הכנסת במהלך חודש מאי 2011  נחשף, כי חברות הסלולר עושות בחשבון הבנק שלנו כבשלהן.

במקרה של י.ט., אשר יפורט להלן, ידה הארוכה של חברת פרטנר לא יצאה מחשבונו אף לאחר שביקש לסיים את התקשרותו עימה.
מר י.ט היה לקוח של חברת פרטנר תקשורת בע''מ (אורנג') אשר החזיק בשלושה מס' טל' ניידים.
ביום 19.2.10 התייצב מר י.ט במרכז השרות של אורנג' הסמוך למקום מגוריו, וביקש לסיים את ההתקשרות עם אורנג'. נציג השרות הדפיס לו את טופס הבקשה להפסקת שרות (טופס לכל מספר)  וי.ט. התבקש לחתום רק על אחד מהם (גם בגין  שני האחרים).

בכך סבר, כי הסתיימו קשריו עם אורנג'.
להפתעתו הרבה, קיבל ביום 8.5.2011  דואר אלקטרוני מאורנג'  ובו חשבונית מיום 1.5.11 על סכום של 103.46 ש''ח, וזאת בגין חיוב קבוע.
בבדיקה שערך הסתבר לתדהמתו, כי במהלך כל השנה מאז בקשתו להפסקת השרות ,נגבו ממנו דרך כרטיס האשראי סכומים דומים  וזאת ללא כל משלוח חשבונית! (למעט  בגין החיוב הנ''ל.)

אורנג' גבתה סכומים ללא הצדקה
החיובים נגבו דרך כרטיס "ישראכרט" השייך לו, לאורך כל השנה ובסכומים המצטברים לסך 1660 ש''ח.
 י.ט פנה מיד לאורנג' במכתב לחדול מגביית הכספים ולהשיבם.
בתגובה למכתב הנ"ל קיבל י.ט את הטופס שכותרתו "טופס אישור ניתוק- ניתוק קבוע"  . י.ט התפלא לקבל אישור זה, אשר היה צריך להתבצע בסמוך ליום 19.2.10 עת ביקש לנתק את קשריו עם חברת פרטנר/ אורנג'.
בהמשך, הוצאה לו חשבונית נוספת  מיום 1.6.11 בסך של 63.95 ש''ח. 

כמו-כן קיבל מכתב הנושא תאריך של 12.6.11, אשר בו מלינה חב' פרטנר כי אינה מצליחה לאתר את י.ט. כדי לתת לו מענה לפנייתו.

לפניית הלקוח מענה אחד ויחיד : השבת כספו ! 
כותב שורות אלו, בא כוחו של י.ט., פנה בשמו של י.ט. אל נציג חב' אורנג' החתום על המכתב הנ"ל, הן בפקס והן בדואר האלקטרוני. אולם, מענה - אין.
הכותב שלח לאורנג' את טיוטת כתב התביעה שהוא עומד להגיש, אולם גם זה לא עזר.

בהמשך, פנה הכותב לאחת מתוכניות הרדיו, אשר בדרך כלל חברות הצרכנות "מפחדות מהן" , אולם מפיק התוכנית אמר, כי גם הוא לא מצליח מול חברת "אורנג'".

בין השאר נכתב בטיוטת כתב התביעה: "התובע עמד בכל התחייבויותיו עפ"י ההסכם ו/או ההתחייבות עם הנתבעת עד ליום בו ביקש לנתק את קשריו עימה. אך הנתבעת הפרה את התחייבויותיה שלא כדין ע"י המשך גביית הכספים האמורים לעייל  וגרוע מכל ללא שליחת חשבוניות.
למרות דרישות חוזרות ונשנות של התובע לנתבעת להסדיר את חובה כלפי התובע לא הואילה הנתבעת לנהוג כן".

לחילופין, יטען התובע, כי הנתבעת (חב' פרטנר) חבה לו את סכום התביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט ו/או מכוח כל דין אחר.

ההפרות והמחדלים של הנתבעת מהווים הפרה ברורה של ההסכמים אשר נרקמו בין הצדדים. הנתבעת עשתה דין לעצמה בגביית סכומים לא לה. תלונה שהוגשה למשרד התקשורת הצליחה לעורר את חברת אורנג', בסמוך לתלונה, ועם בוא כותב שורות אלו להגיש את התביעה, התקבל טל' מנציגת אורנג' בו הודיע, כי כספו של הלקוח יוחזר לו דרך כרטיס האשראי בתוספת הפרשי הצמדה. אישור על כך הגיע בפקס' מס' דקות לאחר השיחה.

מסקנות:
1. אם אתם בטוחים בצדקתכם, אל תוותרו.
2. הנסיון מראה כי תלונה במשרד התקשורת ובמשרד האוצר נגד חברות ביטוח ובנקים מעוררת "דובים מרבצם".

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה