נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

פרעת את החוב? "פרעתי" טענת?

טענת "פרעתי" היא טענה שחייב בהליכי הוצאה לפועל יכול לטעון אם הוא מלא אחר פסק הדין שניתן נגדו, או אם ישנן סיבות שפוטרות אותו מלבצע את פסק הדין.

מאת: מערכת משפטי| | 2
פרעת את החוב? "פרעתי" טענת?

מהי טענת "פרעתי"? מתי אפשר לטעון אותה ומה ההשלכות שלה?

טענת "פרעתי" היא טענה שחייב בהליכי הוצאה לפועל יכול לטעון אם הוא מלא אחר פסק הדין שניתן נגדו או אם ישנן סיבות שפוטרות אותו מלבצע את פסק הדין.
אם החייב מעוניין לטעון טענת "פרעתי", עליו לדעת כי נטל השכנוע יחול עליו. על החייב להגיש את הבקשה לראש ההוצאה לפועל, וראש ההוצאה לפועל ידון בה, ויקבע אם ובאיזו מידה החייב יצטרך למלא אחר פסק הדין. ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין שניתן כנגד החייב, כולו או חלקו, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

אם ראש ההוצאה לפועל החליט לעכב את ביצועו של פסק הדין, הוא יורה על הפקדת ערובה להבטחת קיום פסק הדין, אלא אם החליט, בהתחשב בנסיבות העניין, לא לעשות כן.
יש לדעת, כי אם ראש ההוצאה לפועל החליט לדחות את טענת "פרעתי", הוא יטיל על החייב הוצאות מיוחדות במידה שמצא שלא היה יסוד לבקשה. על כן, כדאי לחייב להיזהר מלטעון טענה כזו באופן סתמי, שכן אי קבלתה עלולה לסבך אותו עוד יותר, ולהטיל עליו הוצאות נוספות ומיותרות מבחינתו.

הגשת הבקשה

חייב אשר מעוניין לטעון "פרעתי", יגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל תוך 20 יום מהיום שקיבל את מסמכי האזהרה, וימלא טופס מיוחד שבמסגרתו יפרט במדויק את טענתו, מה הבסיס שלה, וכן יסביר בתצהיר מהן הנסיבות שבהן פרע את חובו. הזוכה יכול להגיש תצהיר נגדי, אך הוא לא חייב לעשות כן. ראש ההוצאה לפועל יקבע מועד לדיון וידון בבקשה. אם הטענות של החייב יתקבלו, תיק ההוצאה לפועל כנגדו ייסגר. אם ראש ההוצאה לפועל ידחה את טענותיו, הוא יצטרך להתייצב תוך 21 יום לחקירת יכולת. על החלטת ראש ההוצאה לפועל אפשר לערער לבית המשפט המחוזי.

מתי אפשר לטעון "פרעתי"?

• טענת "פרעתי" אפשר לטעון כאשר החוב נפרע - כאשר לאחר מתן פסק הדין, החייב שילם לזוכה את חובו.
• כאשר נוצר חוב של הזוכה כלפי החייב לאחר שפסק הדין כנגד החייב ניתן. החייב יוכל לקזז את החוב אם מדובר בחוב חדש שהוא קצוב, או לא קצוב אך נובע מאותה עסקה שבשלה ניתן פסק הדין.
• כאשר נכרת הסכם חדש בין הזוכה לחייב, לפיו החייב לא צריך לשלם לזוכה את המגיע לו, או שהוא צריך לשלם לו סכום מופחת.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
טענת פרעתי
מערכת משפטי

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא