משפטי– זאפ
משפטיהוצאה לפועלבנקיםלו רק הלקוחות היו משלמים: כל הדרכים לגביית חובות ביעילות

לו רק הלקוחות היו משלמים: כל הדרכים לגביית חובות ביעילות

חובות שלא משולמים מכבידים מאד על העסק, ויש לפעול במהירות וביעילות לשם גבייתם. איך עושים זאת נכון?

18.10.16
תאריך עדכון: 18.10.16
6 דק'
לו רק הלקוחות היו משלמים: כל הדרכים לגביית חובות ביעילות

עסק מצליח הוא לא רק עסק שמגדיל מכירות ורווחים, אלא הוא גם עסק שמכניס כספים בפועל ומגדיל את ההון לא רק "על הנייר". יותר מדי גופים ובתי עסק הופכים לנושים או זוכים כשהם לא מקבלים לידיהם כספים המגיעים להם ואלה הופכים לחוב. עצם קיום החובות מכביד מאד על ניהול שוטף של העסק, וההשלכות קשות: הזוכה נאלץ להשקיע משאבים בתהליכי גבייה, יתרת החובות פוגעת במצב הפיננסי, תזרים המזומנים נפגע והתלות במערכת הבנקאית הולך וגדל. לכן אחת המטרות העסקיות החשובות ביותר היא ניהול מערך גבייה אופטימלי ויעיל בעזרתו של עורך דין המתמחה בתחום ומעניק שירותים חיוניים. 

מהם הדגשים הנחוצים בשלב המקדמי על מנת לגבות חובות באופן אופטימלי?

בטרם מגיעים לשלב גביית החובות ועוד בעת כינונו של מערך גביה אופטימלי בבית העסק, יש לתת את הדעת לנושא זה ולהקדים תרופה למכה. נקיטת מספר צעדי מנע מחושבים, תוך מודעות למטרה של הבטחת תשלום, תספק מעטפת הגנה אופטימלית:

1. יש לתת אשראי בזהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת קליטת לקוחות חדשים: יש לבדוק לעומק ובאופן מספק את הלקוחות ולוודא שרמת הסיכון הפיננסי שלהם איננה גבוהה. יש להתאים את מסגרת האשראי לרמת הסיכון של הלקוח ולא להתפתות "לקפוץ מעל הפופיק" רק כדי להגדיל את מחזור המכירות של עסקכם.

2. יש לעשות מאמץ ולהעמיד אשראי כנגד בטוחות. לזוכה שהעמיד אשראי כנגד בטוחה, יש סיכוי גבוה יותר לגבות את החוב במהירות וביעילות. הבטוחות הקיימות כוללות ערבות אישית, שטר חוב, המחאת זכות, שעבוד נכס (למשל שעבוד כספים, זכויות, מטלטלין או מקרקעין) ושטרות בהסבה אישית. המעמד של כל אחת מבטוחות אלו שונה אך די בכל אחת מהן כדי להגדיל את סיכויי הגביה במצב בו החוב הופך לבעייתי.

3. יש לוודא השלמת הליך העמדת הבטוחות באופן הנדרש: לא פעם זוכים מתקשים לממש את הבטוחה משום שבדיעבד הסתבר שלא מילאו את החובות הפרוצדורליות כנדרש. היינו: מילוי המסמכים כדבעי, ורישומם במועד למשל, אצל רשם המשכונות או רשם החברות, ייעוץ מתאים וליווי של עורך דין המעניק שירות בתחום זה יכולים למנוע טעויות שיובילו להעדר האפשרות לממש את הבטוחה בשל טעות פרוצדורלית מיותרת.

בתיקים שסכומם עד 75,000 ₪ מוגשות תובענות ישירות להוצל"פ, אך במצב בו יתקבלו ממצאי חקירה לפיהם החייב עומד לעזוב את הארץ או נמצא בשלב מתקדם של מכירת דירתו, תוגש תביעה לבימ"ש ובקשה לסעד זמני 

מהן דרכי הפעולה המומלצות לשם גביית חובות?

בשלב ראשון יש לפנות לעורך דין מומחה המעניק שירותי ייעוץ וליווי בגביית חובות. עורך הדין מספק מעטפת שירותים יעילה ומקיפה בתחום זה. למועד הפנייה ונקיטת הפעולות לגבייה חשיבות רבה: יש לפעול בהקדם וללא שיהוי, חשוב לפעול במהירות האפשרית כנגד החייב ולזכור שאלמנט הזמן הוא קריטי. עיכוב ושיהוי בגביית החוב עשויים להוביל לפגיעה משמעותית בסיכויי הגבייה.

בשלב השני ועל פי גובה החוב, ועוד בטרם נקיטת הליכים, יש לשקול ביצוע חקירה כלכלית אודות החייב על מנת להימנע ממצב בו החייב יבריח את נכסיו בטרם ינתן פס"ד כנגדו וינקטו נגדו הליכי הוצל"פ לביצועו. 
כך למשל, בתיקים שסכומם עד 75,000 ₪ מוגשות תובענות ישירות להוצל"פ, אך במצב בו יתקבלו ממצאי חקירה לפיהם החייב עומד לעזוב את הארץ או נמצא בשלב מתקדם של מכירת דירתו, תוגש תביעה לבימ"ש ובקשה לסעד זמני (שכן סעדים אלו לא ניתן לקבל באמצעות תובענות שמוגשות להוצל"פ).
במקביל ועל פי העניין, נשלח לחייב מכתב התראה וכבר בשלב זה ובהתאם לשק"ד עורך הדין, יש לשקול יצירת קשר ראשוני עם החייב על מנת לנסות להסדיר תשלום החוב.

השלב הבא הוא הגשת תביעה משפטית לבימ"ש או תובענה להוצל"פ בהתאם לגובה החוב. כאשר החייב מגיש בקשת רשות להתגונן, נקבע דיון בבימ"ש, ועוה"ד הליטיגטור ייצגו בביהמ"ש. 
לאחר קבלת פס"ד חלוט מגישים בקשה לביצוע פסק הדין בהוצל"פ.
במקרים מתאימים, וככל שיש לכך טעם, נושה יכול לשקול הליך של התראת פש"ר ומתן צו כינוס כנגד חייב שאינו ממלא אחר פסק הדין שניתן נגדו.

כמובן שהפעולות שיינקטו והתנהלותו של עורך הדין תלויות בנסיבות. אין תכנית פעולה מוסדרת שמתאימה לכלל החייבים, כל תיק ונסיבותיו ובהתאם נקבעת דרך ההתנהלות מול החייב.
גם מצידו של הנושה, מומלץ לתפור את 'חליפת גבייה' המותאמת לו אישית על פי מידותיו, צרכיו, מאפייני החוב, ונסיבות אחרות. ברור אם כן כי מערך השיקולים מכתיב את האסטרטגיה המשפטית.

במקרה בו שועבד רכב להבטחת החוב, תוגש בקשה לתפיסתו ולמכירתו באמצעות מינוי כונס נכסים וזאת בטרם מתן אזהרה לידי החייב על מנת שזה האחרון לא יסתיר את הבטוחה או יעבירה לאחרים במטרה להתחמק מתשלום החוב

מה כולל מערך שיקולים זה המכתיב את אסטרגיית הגבייה האופטימלית?

בעת 'תפירת' אסטרטגיה משפטית לגביית חובות, יש לתת את הדעת לשיקולים רבים שמשפיעים על האופן בו יבחר עורך הדין להתנהל ועל דרכי הפעולה אותן ינקוט. מדובר במלאכה מורכבת: עורך הדין מגבש אסטרטגיה בזהירות, תוך התבוננות בתמונה המלאה על כל פרטיה, באופן חוזה פני עתיד ובשים לב למאפיינים רבים מאד, ונדרשת ממנו יצירתיות רבה.

בין המאפיינים שישפיעו על אופן הפעולה נכללים גובה החוב; קיומם של נושים נוספים; זהות החייב; הבטוחות הקיימות ועוד. כמו כן, חשוב מאד לשים לב לקיומן של נסיבות מיוחדות שיש בהן כדי להכתיב מועד או אופן פעולה ייחודיים. כך, למשל, במקרה בו שועבד רכב להבטחת החוב, תוגש בקשה לתפיסתו ולמכירתו באמצעות מינוי כונס נכסים וזאת בטרם מתן אזהרה לידי החייב על מנת שזה האחרון לא יסתיר את הבטוחה או יעבירה לאחרים במטרה להתחמק מתשלום החוב. כאשר ידוע שהחייב עומד למכור את דירתו, או עומד לצאת מהארץ, יתבקשו בהקדם צו עיקול ו/או צו עיכוב יציאה מן הארץ.

כאשר החייב נפטר למשל, יש לנקוט פעולות כנגד עזבונו (לעיתים במסגרת בקשה שמוגשת לבית משפט לענייני משפחה) וככל שזה רוקן מתוכן יש לנקוט בפעולות כנגד היורשים.
גם חייב שזכאי לקבל ירושה ומבקש להסתלק ממנה, על מנת להתחמק מתשלום חובותיו, יתקשה לעשות כן מקום בו הנושה יפעל במהירות על מנת למנוע ממנו את ההסתלקות ולעקל את חלקו בירושה, פעולה שמן הסתם תניב גביה של החוב.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום