משפטי– זאפ
משפטידיני נזיקין ופיצוייםביטוח לאומיפגיעה בעבודה וניכוי נכות קודמת

פגיעה בעבודה וניכוי נכות קודמת

מהם הקריטריונים לניכוי נכות קודמת לפגיעה של עובד בעבודה?

מאת: ברק נבות - משרד עו"ד
27.02.12
תאריך עדכון: 27.02.12
3 דק'
פגיעה בעבודה וניכוי נכות קודמת

פגיעה גופנית קודמת, או נכות קודמת לפגיעה של עובד בתאונת עבודה, ושאינה קשורה אליה, עשויה להוות מכשול בפני הנפגע.

בהתאם להוראות סעיף 118 לחוק, הוועדה הרפואית היא אשר קובעת את נכותו של הנפגע בעבודה, וזאת לפי הפגיעה הנטענת ומצבו הרפואי ביום התכנסות הוועדה הרפואית.
לצורך כך, על הוועדה הרפואית לערוך לנפגע בדיקה רפואית קלינית, מקיפה ויסודית; לעיין במסמכים רפואיים; לבצע בדיקות עזר; ובמידת הצורך - אף להיעזר ביועצים רפואיים.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום ביטוח לאומי

בקביעתה את דרגת הנכות, על הוועדה הרפואית לבדוק ולקבוע (בהתאם לסעיף 120 א' לחוק), אם מצבו הרפואי של הנפגע בעבודה מצביע על פגיעה רפואית קודמת, שמקורה עובר לפגיעתו הנוכחית.

במקרה בו סבורה הועדה הרפואית כי יש מקום לניכוי נכות בגין מצב רפואי קודם, חלה עליה החובה להצביע על סמך נתונים מוכחים וברורים, מסמכים רפואיים או בדיקות עזר, מה היה מצבו הרפואי הקודם של הנפגע ומהי העילה המפורשת לכך בגינה הוחלט לנכות נכות קודמת.

חשוב להדגיש, כי אין הועדה הרפואית רשאית לערוך "קיזוז" נכותו של הנפגע בתאונת עבודה באופן שרירותי, שכן פסיקת בית הדין הארצי לעבודה והלכותיו יצקו תוכן לסעיף 120 א' לחוק וקבעו קריטריונים נהירים להפעלתו( דב"ע 1/46 יצחק מרגוליס נ' המוסד לביטוח לאומי, דב"ע כו (1) 346 , "הלכת מרגוליס").

ואולם, חרף הסמכות הבלעדית לקביעת נכותו של הנפגע בעבודה השמורה לוועדה הרפואית, עשוי בית הדין, במקרים חריגים וקיצוניים בהם הטעות גלויה על פניה, לתקן בעצמו את הטעות, וזאת במקרים שאינם מחייבים ידע או שיקול דעת רפואי.

מקרה חריג מסוג זה, אשר יוצג על ידי עו"ד ברק נבות, נדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, בפני כבוד השופטת מיכל לויט (בל 4431/09 ביטון נ' המוסד לביטוח לאומי). במקרה זה, פסק בית הדין כי הוועדה הרפואית שגתה כשניכתה לנפגע בעבודה נכות קודמת, וזאת בהעדר כל רישום המעיד על עבר קודם, ולפיכך
קבע בית הדין את הנכות, במקום הוועדה.

אין ספק כי חשיבות הכרת החוק, התקנות, הפסיקה והלכות בית הדין בכלל, ובמקרים מסוג זה, בפרט, מהווים שלב מכריע בניהול תביעתו של הנפגע בעבודה אל מול המוסד לביטוח לאומי.

עוד בנושא:

המדריך להתמודדות מעשית עם תאונות עבודה

תאונות עבודה - המדריך (חלק א')

מדריך לנפגעי תאונות עבודה (חלק ב'- עירעורים)

תאונת עבודה : עצות מ-5 עורכי דין מומחים


* משרד עורכי-הדין נבות ושות' מתמחה בדיני הביטוח הלאומי.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום