zap group mishpati logo

מדריך לנפגעי תאונות עבודה - ערעורים (חלק ב')

כיצד ניתן לערער על קביעת הועדה הרפואית? להיכן? על כל אלו ועוד במדריך תאונות עבודה (חלק ב') שלפניכם

04.03.13
תאריך עדכון: 30.03.24
3 דק'
מדריך לנפגעי תאונות עבודה - ערעורים (חלק ב')

במקרה שהנפגע בתאונת עבודה חולק על קביעת הועדה הרפואית באשר לנכות שנותרה לו ושיעורה, באפשרותו לערער על החלטת הועדה.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום ועדות רפואיות

ועדת העררים

על החלטת הועדה הרפואית, נתונה בידי התובע הזכות להגיש ערר, וזאת בתוך 30 יום מהיום שבו קיבל הנפגע את החלטת הועדה הראשונה בדבר קביעת נכותו.

ערר כאמור חייב להיות מנומק, ועל התובע מוטלת החובה לפרט מדוע לדעתו שגתה הועדה הראשונה כאשר קבעה את שקבעה. נימוקים נפוצים להגשת ערר נוגעים, בין היתר, להתעלמות הועדה הראשונה ממסמכים רפואיים מסוימים או מתוצאות בדיקות דימות, התעלמות מחוות דעת רפואית וכיו"ב.

במידה שמגיעים לשלב זה, רצוי מאוד להיעזר בעו"ד שזהו תחום התמחותו, אשר יגיש עבור הנפגע ערר מנומק הכולל את כל הטענות הרלוונטיות.

חשוב לציין, כי במקרים רבים ניתן להגדיל באופן משמעותי את הנכות הרפואית בדרך של הגשת ערר על הועדה הרפואית הראשונה. לכן חשוב מאוד לא להתייאש גם כאשר הועדה הראשונה מעריכה כי הנפגע אינו סובל מכל נכות ולבחון את האפשרות לעשות כן.
לאחר הגשת הערר, מוזמן הנפגע לבדיקה בפני ועדה רפואית, המורכבת בד"כ מ-3 רופאים בתחומי רפואה שונים.

העורר נבדק על ידי הועדה בשנית וגם בדיקה זו מתועדת בפרוטוקול. בסמכותה של ועדת הערר לשנות את קביעת הועדה הרפואית, להגדיל את הנכות, להקטינה או להותירה ללא שינוי.
יחד עם זאת, ועדת הערר אינה מוסמכת לשנות ממסקנותיה של הועדה הראשונה בעניין קיומו של קשר סיבתי בין הנכות לפגיעה בעבודה.

יצוין, כי במקרים מסוימים גם הביטוח הלאומי מגיש ערר על החלטות הועדה הראשונה, כאשר לטענתו קביעתה של הועדה היתה שגויה.

ערעור לבית הדין לעבודה

הליך נוסף שבו ניתן לנקוט הוא ערעור לבית הדין לעבודה אשר יושב כערכאת ערעור על קביעות המל"ל. גם כאן רצוי מאוד להיעזר בעו"ד המתמחה בנושא, שכן מדובר בהליך משפטי לכל דבר, הדורש מיומנות וידע משפטיים.
חשוב לציין, כי ערעור כאמור יידון רק כאשר עולות שאלות משפטיות. לפיכך, מקום בו מדובר בהשגה על קביעות רפואיות גרידא, אין מקום לפנות להליך זה.

כתב הערעור מוגש ישירות למזכירות בית הדין האזורי לעבודה הרלוונטי למקום שבו התקיימו הועדות בעניינו של הנפגע. במקרים מסוימים ניתן להגיש ערעור נוסף על החלטת בית הדין האזורי לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

עוד בנושא:

תאונות עבודה - המדריך חלק א'

המדריך להתמודדות מעשית עם תאונות עבודה*הערה: האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפט ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.

* גרייבסקי- עאסי, משרד עורכי דין

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים