נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מטים את הכף - על הטיית דו"חות כספיים בסכסוכים מסחריים ובסכסוכי רכוש

לצדדים יש אינטרס להשפיע על הדו"חות הכספיים - לא כל הטיה היא מותרת

מאת: רו"ח יאיר שלהב | | 3
מטים את הכף - על הטיית דו"חות כספיים בסכסוכים מסחריים ובסכסוכי רכוש

דו"חות כספיים של חברות מסחריות משמשים כמדד לקביעת חלוקת הרווח בשותפויות עסקיות חדשות, כמו גם ליישוב סכסוכים משפטיים כספיים בנושאים של חלוקת הרווח, מדידה ונשיאה בעלויות בניה, הקמה או עלויות אחרות, בתביעות לחלוקת רכוש משפחתי ותביעות גירושין ותביעות ייצוגיות כנגד חברות ציבוריות. מעצם העניין, לכל צד אינטרס שהדו"חות הכספיים ישקפו מצב עניינים העומד לטובתו. 

למשל, בחלק משמעותי מההסכמים העסקיים המסחריים הנחתמים בין חברות שונות, בין אם שותפות בפרויקט או עסקה בה נקבע יחס חלוקת רווחים ובין אם רכישת שליטה בחברה בה נקבע כי חלק מהתמורה יקבע על אחוז מרווחים עתידיים, הבסיס לתשלומים העתידיים הוא הרווח העתידי. משנחתם הסכם כזה, קיים אינטרס לצדדים להשפיע על הדו"חות הכספיים של שנת חתימת ההסכם והשנים שלאחריה בהתאם להוראות ההסכם, כמו גם על הצגת מצבה הכספי של חברה, באופן שיגדיל או יקטין את התשלומים שיצטרכו להעביר (או שישולמו להם) כתוצאה מהתוצאות שיוצגו בדו"חות. לעיתים אחד הצדדים מייצר "הוצאות" לחברה שהן הכנסות ישירות אליו מבלי לקבל את הסכמת הצד שכנגד או אף להביא זאת לידיעתו.

קיים אינטרס לצדדים להשפיע על הדו"חות הכספיים של שנת חתימת ההסכם והשנים שלאחריה בהתאם להוראות ההסכם, כמו גם על הצגת מצבה הכספי של חברה, באופן שיגדיל או יקטין את התשלומים שיצטרכו להעביר (או שישולמו להם) כתוצאה מהתוצאות שיוצגו בדו"חות

במה עוסקות תביעות משפטיות הנוגעות להטיה של דו"חות כספיים? 

בתחום החשבונאות, קיים מגוון רחב של אפשרויות חוקיות ליצור הטיה כזו של הדו"ח, באמצעות כלי חשבונאות שונים, המצויים בתוך המרווח המותר בחוק. 
יחד עם זאת, ישנם תחומים אפורים, שבהם נדרשת הכרעה משפטית לגבי חוקיותם של האמצעים שננקטו, וישנם גם תחומים ברורים של איסורים חוקיים בנוגע למה שלא ניתן לבצע בדו"חות כספיים כדי ליצור את ההטיה המדוברת.
חלק מרכזי בתביעות הונאה וסכסוכים משפטיים עסקיים קשור להכרעה בשאלה האם הדו"חות הכספיים עליהם הסתמך הצד שכנגד ואופן הצגת המאזן היו בתוך התחום המותר בחוק או חרגו ממנו, האם נערכו "התאמות" מיוחדות לדוחות הכספיים רק לשם הצגת תוצאות מתאימות יותר לצרכיו של עורך הדו"ח הכספי?
תביעה כזו לא תמיד פשוטה להוכחה, בעיקר משום שיש תחומים אפורים רבים, וההכרעה דורשת התמחות ייחודית, ידע חשבונאי ובעיקר ניסיון רב בתחומי החשבונאות הפיננסית והמימון.
מומחים כאלה יהיו בדרך רואי חשבון, שיישכרו כמומחים הנותנים חוות דעת בנושא המדובר לבית המשפט, כדי לסייע לו בהכרעתו, או כמומחים מטעם ההגנה או התביעה.

מהם סוגי ההסכמים שבהם נפוצות הטיות כאלה? 

קיימים שלושה סוגים עיקריים - הסכמים מסחריים, הסכמי חלוקת רכוש משפחתי ודו"חות כספיים של חברות ציבוריות שנתגלו בהם טעויות.

בסוג הראשון, מדובר בעיקר בהסכמים שיש בהם תשלומים עתידיים המבוססים על מדד חשבונאי המתייחס לרווח, עלויות, הכנסות או תזרים המזומנים (בעבר ובעתיד) של החברה. לצד המשלם יש אינטרס להקטין את חישוב הרווח, ההכנסות או תזרים המזומנים ולצד המקבל - להגדילם.
סוג אחר של הטיית דו"חות כספיים קשור לסכסוכי רכוש משפחתיים ומשפטי גירושין, שבהם נדרשת קביעת שווי החברות שנדרש לחלקן בין הצדדים.
סוג שלישי נוגע להצגת הדו"חות הכספיים של חברות ציבוריות במסגרת תביעות ייצוגיות. למשל, במקרים שבהם הצגה לא נכונה של נתונים בדו"חות הכספיים גרמה למשקיעים לקבל החלטות לא נכונות לגבי חברה כזו או אחרת. לעתים מדובר גם בתביעות פליליות כנגד בעלי חברות, בעלי שליטה בחברות או דירקטורים ולא רק כנגד החברות עצמן.

דוגמאות לסוגי ההטיות העשויות להתבצע בהסכמים עסקיים מסחריים

נקח כדוגמה הסכם הקובע, כי הרוכש ישלם עשרה אחוזים מהרווח השנתי של השנה שלאחר מכן. שאלה העומדת להכרעה יכולה להיות, למשל, בדו"ח הכספי של איזו שנה לכלול עסקה ספציפית שנקשרה בסוף שנה אחת, שלאחר מכירת החברה, אך נסגרה והוצאה לפועל בשנה שלאחר מכן. 

לעתים קרובות יבקש בית המשפט ממומחה בתחום להגיש דו"ח שווי כמומחה מצד בית המשפט, כדי לאפשר לו להכריע בין טענות הצדדים והערכות השווי שהם מציגים, כל אחד מטעמו

מהם סוגי ההטיות העשויים לקרות בהסכמי חלוקת רכוש משפחתי והסכמי גירושין?

דוגמה נפוצה היא של זוג שמתגרש, ובין נכסי המשפחה מצויות גם חברות בעלות ערך רב. חלוקת הרכוש באופן הוגן בין בני הזוג דורשת קביעה מדויקת של שווי החברות. קביעה זו נוגעת לשאלות חשבונאיות ומימוניות הנגזרות בחלקן מתוך דו"חות כספיים, הקובעות שווי זה. לעתים קרובות יבקש בית המשפט ממומחה בתחום להגיש דו"ח שווי כמומחה מצד בית המשפט, כדי לאפשר לו להכריע בין טענות הצדדים והערכות השווי שהם מציגים, כל אחד מטעמו. 

מה לגבי תביעות ייצוגיות הנסמכות על הדו"חות הכספיים של חברות ציבוריות?

תביעות ייצוגיות בתחום של הדו"חות הכספיים של חברות ציבוריות דורשות מבית המשפט לזהות ולהכריע בדבר קיומם של דיווחים לא נכונים על פעולות של החברות, בהתאם לכללים הקבועים בחוק. תביעות כאלה יכולות לגעת, למשל, בנושאים של טעויות לא מכוונות הנחשפות בדו"חות הכספיים, ואשר השפיעו לרעה על קבלת ההחלטות של התובעים אבל אשר אמורות היו להתגלות במערכת בקרה פנימית נאותה. במקרים כאלה התובעים הם מחזיקי מניות או אגרות חוב מטעם הציבור, והנתבעים הם החברה הציבורית, בעלי השליטה בה ודירקטורים אחרים. 

לסיכום, הדו"חות הכספיים של חברות מסחריות וציבוריות משמשים ככלי להכרעה בסכסוכים מסחריים, סכסוכי רכוש במשפחה, תביעות ייצוגיות כנגד חברות מסחריות ואף בתביעות פליליות כנגד בעלי שליטה. ניתוח הדו"חות לצורך כך נעשה על ידי רואי חשבון המתמחים בתחום, ואשר עשויים להשתמש בניתוח לטובת אחד מהצדדים בתביעה או כעזר לבית המשפט בבואו להכריע ביניהם.

 

*סייע בהכנת הכתבה - יותם בן מאיר, כתב זאפ משפטי

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חלוקת רכוש הגשת תביעה ייצוגית חוות-דעת מומחה
רו"ח יאיר שלהב

קבע פגישה עם
רו"ח יאיר שלהב

רו"ח יאיר שלהב מספק חוות דעת כלכליות וחשבונאיות לבתי משפט ועוסק בהערכות שווי והקצאת עלות רכישה ובייעוץ פיננסי. שירותיו לבתי...

לפרופיל המלא