ל"ג בעומר - על מי חלה האחריות המשפטית במקרה שנגרם נזק?

ל"ג בעומר מתקרב ועימו ההתארגנות לקראת המדורה. על מי חלה האחריות במקרה של נזק: על מערכת החינוך? על הוועד? על ההורים?

ל"ג בעומר - על מי חלה האחריות המשפטית במקרה שנגרם נזק?

לאורך השנה מערכת החינוך נעזרת רבות בהורים שמתנדבים לסייע ולערוך פעילויות שונות לילדי בית הספר/ הגן. 
באופן שגרתי, הורה שמשתתף באופן וולנטרי בפעילות בית ספרית, למשל, הורה מלווה בטיול, מבוטח באמצעות המוסד החינוכי בו לומד ילדו.

אחריות מערכת החינוך בכל הקשור לל"ג בעומר

מזה שנים מספר, מוסדות החינוך אינם נוטלים חלק במדורות ל"ג בעומר, ועל עובדי ההוראה (מורים, גננות וסייעות), אף נאסר במפורש לארגן מדורות או להשתתף בהן. זאת, מחשש לתביעות בגין נזקי גוף או רכוש שיופנו למשרד החינוך אם חלילה יפגע אחד הילדים המשתתפים, אחד ההורים או צד שלישי כלשהו.

התלמידים עצמם מבוטחים על ידי מערכת החינוך בביטוח תאונות אישיות, כנגד נזקים שנגרמים לגופם, לאורך כל ימות השנה ובכל שעות היממה. כך שביטוח התאונות האישיות מכסה פגיעה בילד, גם כתוצאה ממדורת ל"ג בעומר

האם ביטוח תאונות אישיות של ילדים מכסה נזקים שעלולים להיגרם בחג?

יש לזכור, כי התלמידים עצמם מבוטחים על ידי מערכת החינוך בביטוח תאונות אישיות, כנגד נזקים שנגרמים לגופם, לאורך כל ימות השנה ובכל שעות היממה. כך שביטוח התאונות האישיות מכסה פגיעה בילד, גם כתוצאה ממדורת ל"ג בעומר.

מדובר בביטוח אישי לנזקי הילד שנפגע ולא בביטוח שמכסה את ההורים שמפעילים את המדורה מפני תביעת רשלנות

אולם, ביטוחים אלו הם מוגבלים ביותר:

ראשית, מדובר בביטוח אישי לנזקי הילד שנפגע ולא בביטוח שמכסה את ההורים שמפעילים את המדורה מפני תביעת רשלנות (היה ותוגש נגדם).

שנית, הביטוחים הללו אינם מכסים את מלוא הנזקים שנגרמים לילד ולהוריו בפועל, שכן הביטוח מכסה רק חלקים מסוימים של הנזק - החזר הוצאות רפואיות (בפועל רוב ההוצאות מכוסות על ידי קופת החולים), פיצוי לא גבוה עבור ימי מחלה ופיצוי לפי אחוזי נכות, היה ונותרה כזו (אגב, צלקות מכוויות אינן מוכרות בפוליסות אלו כמקנות נכות, אלא במקרים חריגים!)

אחריות ועד ההורים

בפועל, מכיון שמשרד החינוך הדיר את רגליו מארגון המדורות, לרוב מתארגנת פעילות המדורות על ידי ועד ההורים, שהינו גוף וולונטרי שאינו בעל אישיות משפטית. הווה אומר - ועד ההורים, ככזה, אינו יכול להיתבע או לתבוע, ולכן האחריות לפעילותו מוטלת אישית על כל אחד ואחד מן ההורים החברים בו.

בשנים האחרונות, עקב החשש מהפניית אצבע מאשימה כלפי חברי הועד או מהגשת תביעות נזיקין כנגדן, נוצר נוהג של החתמת הורי הילדים המשתתפים במדורה על כתבי ויתור, המסירים מחברי הועד את האחריות במקרה של פגיעה

כתב ויתור

בשנים האחרונות, עקב החשש מהפניית אצבע מאשימה כלפי חברי הועד או מהגשת תביעות נזיקין כנגדן, נוצר נוהג של החתמת הורי הילדים המשתתפים במדורה על כתבי ויתור, המסירים מחברי הועד את האחריות במקרה של פגיעה.

הבעיה היא, שלכתבי ויתור אלו אין תוקף משמעותי, ופעמים רבות מורים בתי המשפט על ביטולו של כתב הויתור, מטעמים של הפעלת לחץ לחתימה, חוסר הבנה של ההורה החותם, העובדה שההורה חותם על הטופס ולא הילד עצמו (והרי לילד זכות תביעה עצמאית) ועוד.

בנוסף, כתב הוויתור אינו חל על תביעה מצד צדדים שלישיים שעלולים להיפגע מן המדורה. לדוגמא: עובר אורח שעבר ליד המדורה ונפגע מקרש שהוטל בחוסר זהירות הצידה והיווה מכשול, פגיעה ברכוש של שכנים המתגוררים בסמוך למדורה עקב נזקי אש או התנהגות פרועה של הילדים וכו'.

מדורה - יש להיזהר מהסכנות

פוליסת ביטוח לוועד

לאחרונה החלו חברות ביטוח שונות לשווק פוליסות שמכסות את חבותם של חברי הוועד המארגן לנזקים שעלולים להיגרם לילדיהם, או לצדדים שלישיים כלשהם. השאלה אם לרכוש ביטוח כזה היא שאלה שאין עליה תשובה חד משמעית. אם חברי הוועד חוששים מתביעות, או מארגנים אירוע רב משתתפים או מורכב מאד, יתכן מאד שכדאי לרכוש ביטוח שכזה. 

העובדה שהוועד הוא שארגן את המדורה, אין פירושה שההורים הנוכחים במדורה, או אף כאלו ששלחו את ילדיהם לבד, אינם אחראים לנזקים שעלולים להיגרם

אחריות ההורים

מאידך גיסא, העובדה שהוועד הוא שארגן את המדורה, אין פירושה שההורים הנוכחים במדורה, או אף כאלו ששלחו את ילדיהם לבד, אינם אחראים לנזקים שעלולים להיגרם. נהפוך הוא - כל הורה שמשתתף במדורה חייב לפעול כדי להשגיח על הנעשה במדורה, וחובתו לפקוח את עיניו ולהפעיל את חובת ההשגחה שלו כהורה על ילדו, למניעת סכנה לילד עצמו ולאחרים.
יותר מכך, הורה ששולח את ילדו לבד למדורה, עלול להיות חב ברשלנות מעצם העובדה שלא השגיח כראוי על ילדו (הדבר תלוי כמובן בגילו של הילד). 

הוועד אמנם מארגן את חלוקת התפקידים, בוחר לעיתים קרובות את מקום עריכת המדורה וקובע את השעה בה תתקיים, אולם לרוב אין בכך כדי להטיל על חברי הוועד אחריות כבדה יותר מאשר על יתר ההורים הנוכחים במקום.

ייתכן מאד שילדים או צדדים שלישיים ינזקו במהלך המדורה, מבלי שמישהו התרשל בניהול המדורה או בפיקוח עליהם. למשל, גיץ שעף מן המדורה ופגע בעינו של אחד הילדים, על אף שההורים שמרו עליו מפני קרבה מוגזמת למדור - זהו סיכון טבעי בעת השתתפות במדורה

על מי חלה האחריות המשפטית?

על אף שבמקרה של נזק, הנפגע יכול לתבוע בתביעת נזיקין את הגוף המארגן, חשוב לזכור שעצם קרות נזק כלשהו, אין פירושו המיידי שגורם כלשהו אחראי משפטית לאותו נזק וחייב בפיצוי. 

תביעת נזיקין מתבססת על שני נדבכים: 

(1) פעולה או מחדל רשלניים

(2) גרימת נזק

ייתכן מאד שילדים או צדדים שלישיים ינזקו במהלך המדורה, מבלי שמישהו התרשל בניהול המדורה או בפיקוח עליהם. למשל, גיץ שעף מן המדורה ופגע בעינו של אחד הילדים, על אף שההורים שמרו עליו מפני קרבה מוגזמת למדור - זהו סיכון טבעי בעת השתתפות במדורה. או, עובר אורח שהחליט לעבור דווקא דרך אזור המדורה ולא לבצע עיקוף קטן, ונפל על קרש שהיה מונח לצד המדורה - חובתו היתה לפקוח היטב את עיניו באזור שבו נערכת מדורה ואף להימנע ממעבר במקום, כך שאם נגרם לו נזק, אין לו להלין אלא על עצמו.

* השתתפה בהכנת הכתבה: יערית טרבלסי - כתבת זאפ משפטי

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

יעקב מושקט משרד עו"ד

יעקב מושקט משרד עו"ד

דרך מאיר ויסגל 2, רחובות
מאמרים נוספים