נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

פסיקה: השבת מזונות אשה לידי הבעל

ביהמ"ש קבע לאחרונה, כי אשה תשיב לבעלה כסף ששילם לה, על פי החלטת בית המשפט, עבור מזונותיה

מאת: עו"ד ליאור יניר | | 4
פסיקה: השבת מזונות אשה לידי הבעל

כאשר מדברים על מזונות אשה, יש להבהיר בראשית הדברים, כי אין מדבור במזונות ילדים. עסקינן במזונות אשה שהם נפרדים ממזונות הילדים ואינם דרים בכפיפה אחת. 
ע"פ הפסיקה, אשה זכאית למזונות  כאשר היא נשואה לבעלה, וכל עוד היא נשואה לו. מזונות אלו כוללים את הוצאות האשה, כפי שמזונות ילד כוללים את הוצאותיו.

חשוב לזכור, כי ברוב המקרים, אשה לא תהא זכאית למזונותיה כאשר היא משתכרת למחייתה סכום מספיק לכיסוי צרכיה, או במקרה בו בגדה בבעלה, ואף אם מדובר אשה החפצה להתגרש מבעלה משום שמאסה בו, וכיו"ב. 

ואכן, נשים רבות אשר משכורתן נמוכה או לחילופין לא עבדו במהלך הנישואין, פונות לבית המשפט בתביעה כאמור.

אך מה קורה כאשר בית משפט פוסק מזונות אשה, ואחרי תקופה כזו או אחרת הבעל מוכיח כי האשה לא זכאית למזונות ששלם לה?
לאחרונה נדון הנושא בבית המשפט והח"מ ייצגה את הבעל בסוגיה האמורה. 
לאחר דיונים וסיכומים פסק ביהמ"ש, כי האשה אינה זכאית למזונות מבעלה ואף חייב את האשה להשיב לבעלה את הכספים אותם גבתה עבור מזונותיה מיום בו הגיש בעלה את תביעתו. 

ישנם מקרים בהם האשה גבתה מזונותיה, על פי החלטת בית המשפט, אולם בהתנהגותה הוכיחה, כי גם אם חלפו שנים, ועל אף שלא חל שינוי נסיבות מהותי, עליה להשיב לבעלה את כספי המזונות אשר שולמו לה

השבת כספי מזונות בשל התנהגות

נשאלת השאלה, מתי עשויה הערכאה המשפטית לחייב את האשה להשיב כספים אשר ניתנו למזונותיה.

בפסק דין מפורט שניתן בבית המשפט לענייני משפחה נקבע, כי ישנם מקרים בהם האשה גבתה מזונותיה, על פי החלטת בית המשפט, אולם בהתנהגותה הוכיחה, כי גם אם חלפו שנים, ועל אף שלא חל שינוי נסיבות מהותי, עליה להשיב לבעלה את כספי המזונות אשר שולמו לה, וזאת החל מהיום בו הגיש הבעל תביעתו לבית המשפט.

ראשית נבהיר את הנסיבות בהן תהא אשה זכאית לקבל מבעלה כספים עבור מזונותיה. לאחר מכן נתייחס למצבים בהם האשה מפסידה את מזונותיה, ולבסוף נענה על השאלה מתי נוצר מצב בו על פי החלטת בית משפט אשה תקבל מזונותיה, אך בחלוף הזמן היא עלולה למצוא עצמה נדרשת להשיב אותם לבעלה. 

מזונות אשה, להבדיל ממזונות קטינים, נפסקים על פי רמת החיים בה חיה האשה

מהם מזונות אשה ומתי האשה תהא זכאית לקבלם? 

מזונות אשה, להבדיל ממזונות קטינים, נפסקים על פי רמת החיים בה חיה האשה. יש לזכור, כי בניגוד למזונות הילדים, אשר נקבעים בהתאם לצרכי הילדים, הרי שבמקרים בהם נפסקים מזונות אשה, ההתייחסות הינה לרמת החיים של האשה בזמן חייה המשותפים עם בעלה. בשל כך יכולים מזונות האישה להגיע לסכומים גבוהים ביותר.  

ויודגש שוב, מדובר בתקופת הנישואין ולא לאחר הגירושין. 

חובתו של הבעל לזון את אשתו באה לידי ביטוי במעמד החתימה על הכתובה, בה מתחייב הבעל לזון ולפרנס את אשתו.
כאשר הבעל חדל לפרנס את האשה, היא זכאית להגיש תביעת מזונות. יצוין, כי על פי הדין הנוהג, כיום אין האשה חייבת לצאת ולעבוד לפרנסתה.

גם אם האשה עובדת, אך משכורתה אינה מאפשרת לה להמשיך ברמת החיים אליה הורגלה בטרם חל המשבר בינה ובין בעלה, עדיין יש באפשרותה להגיש תביעת למזונותיה.
עם זאת, ישנן נסיבות בהן נשים יאבדו את זכותן לגבות מזונות אלו מהבעל, וייתכן שאף יידרשו להשיב את כספי המזונות לבעל. 

בעל יכול לומר לאשתו אשר עובדת ומתפרנסת דיה, כי אין עליו חובה לשלם עבור מזונותיה. קרי: "צאי מעשי ידייך במזונותייך"

באילו מקרים אשה תאבד את זכותה למזונות?

א. בעל יכול לומר לאשתו אשר עובדת ומתפרנסת דיה, כי אין עליו חובה לשלם עבור מזונותיה. קרי: "צאי מעשי ידייך במזונותייך".

ב. אשה אשר בגדה בבעלה מאבדת את זכותה למזונות.

ג. אשה המבקשת להתגרש מבעלה ללא סיבה מוצדקת, כאשר גם לכך ישנן התייחסויות שונות בנוגע לפרוש המילה "מוצדקת", מאבדת את זכותה למזונות.

ד. כאשר בית הדין הרבני פוסק, כי יש חיוב בגט, גם אם לא סידור הגט לא בוצע בפועל, ייפסקו מזונות האשה, אלא אם הבעל מסרב לתת לאשה את גיטה.

לאחר גירושיה, אשה אינה זכאית למזונות אשה, אלא אם מוסכם בין הצדדים כי ימשיכו להשתלם לאשה מזונות לאחר הגט

ה. לאחר גירושיה, אשה אינה זכאית למזונות אשה, אלא אם מוסכם בין הצדדים כי ימשיכו להשתלם לאשה מזונות לאחר הגט.

ו. אישה המסרבת למלא את חובותיה, ואינה חיה בשלם עם בעלה, מאבדת את זכותה למזונות.

ז. אשה אשר נטשה את בעלה ועזבה את ביתה, אינה זכאית למזונות, אלא אם עזיבתה מוצדקת ולא היתה לה כל אפשרות אחרת. יובהר, כי אם הבעל הוא העוזב את הבית, תעמוד זכות האשה למזונותיה.

הערכאה השיפוטית בפניה תובא התביעה, תבדוק את מכלול הנסיבות, ובהתאם תחליט האם אכן מגיעים לאשה מזונות או שמא היא אבדה את זכותה לקבלם.
עם זאת, קיימים מקרים בהם אשה מקבלת את מזונותיה על פי הכרעת הערכאה השיפוטית, אך פסק דין מאוחר יותר להחלטה בגין זכאות האישה, יכול להכריע, כי בנסיבות מסוימות עליה להשיבם לבעלה.

בית המשפט קבע, כי הסתיימה חובתו של הבעל לשלם לאשה מזונותיה, וזאת מיום בו הגיש תביעתו לבית המשפט. עוד נקבע, כי כספי המזונות אשר שולמו לאשה לאחר הגשת התביעה לבית המשפט לענייני משפחה, יושבו לבעל בשלושה תשלומים שווים. 

מתי אשה תאלץ להשיב לבעלה את המזונות שגבתה ממנו?

לזכותו של הבעל עומדת האפשרות להגיש תביעה להשבת מזונות אשה לערכאה השיפוטית שבה ניתנה ההחלטה המקורית לפיה זכאית האשה לגבות את מזונותיה. כך, יתכנו מקרים בהם יוכל הבעל להיפרע ולקבל בחזרה את הכספים אשר שולמו על ידו לאשה.

בפסק דין האמור, בו ייצגה הח"מ את הבעל, נקבעו פרמטרים אשר בהתקיימם על אשה להשיב את המזונות שגבתה מיום הגשת התביעה עד למתן פסק הדין.
המדובר בבני זוג (כתוארם בלבד) אשר חיו בנפרד במשך שנים רבות. 

במקרה הנדון, בטרם הגשת תביעת הבעל לביטול חיובו במזונות האשה והשבת הכספים שנגבו על ידי האשה, התנהלו דיונים בבית הדין הרבני בהם נאמר על ידי האשה, כי היא אינה מתנגדת לגירושין. האשה טענה, כי היא אינה סבורה שיש טעם בנישואין, אך תמורת הסכמתה לגירושין, היא מבקשת את כתובתה או פיצוי כספי. בית הדין הרבני פסק, כי במצב בו האשה אינה רוצה וחפצה בבעלה, יש להורות כי הינה מחויבת לקבל את גיטה.

בתביעתו לבית המשפט למשפחה, אשר נתן את החלטתו בנוגע למזונות האישה בתחילת הדרך,  טען הבעל, כי האשה מעולם לא היתה זכאית למזונות, ואין מקום לחייבו בהמשך תשלומם. הבעל פירט את טענותיו בעניין זה כדלקמן:

א. אין כל ספק שהאשה אינה מעוניינת בשלום בית. 

ב. האשה הינה מורדת.

ג. האשה מסיתה את בנו כנגדו. 

ד. האשה עובדת ומשתכרת.

מנגד טענה האשה, כי דין התובענה להידחות על הסף, שכן תנאי להגשת תביעה להפחתת מזונות או ביטולם הוא הוכחת שינוי נסיבות, אשר לטענתה לא הוכח על ידי הבעל. עוד לטענת האשה, כל עוד לא חל שינוי נסיבות, על הבעל לזון את אותה עד לסידור הגט ביניהם. לעניין עבודתה, טענה האשה, כי היא משתכרת סכום זעום ביותר של כמה מאות שקלים בחודש בלבד, אשר אין בו כדי לכסות על צרכיה, ולפיכך אין מקום לבטל את מזונותיה.

בית המשפט פסק, כי האשה הפסידה את זכאותה למזונות אשה בשל הסיבות הבאות: 

א. ראשית, בית המשפט לא קיבל את גרסת האשה לעניין סכום השתכרותה החודשית, וקבע כי שכרה אינו פחות משכר המינימום במשק. 

ב. עוד קבע בית המשפט, כי האשה הפסידה זכאותה אף בשל העובדה שהיא והבעל מתגוררים בנפרד זה מזו במשך מספר שנים. 

ג. לבסוף התייחס בית המשפט לעובדה, כי בית הדין חייב את האשה לקבל גיטה.

בשל אלו ולאחר שבית המשפט דחה את טענות האשה לפיהן הבעל מעמיד קשיים במתן הגט, פסק בית המשפט, כי אין האשה זכאית למזונות מהבעל. 

באשר למועד בו תמה זכאותה של האשה למזונות מהבעל, קבע בית המשפט שהמועד הנכון אינו מועד החלטת בית הדין הרבני המחייב את האשה לקבל את גיטה, אלא מועד הגשת התביעה על ידי הבעל לביטול חובת המזונות לבית המשפט לענייני משפחה. תביעה אשר הוגשה בטרם החלטת בית הדין הרבני לעניין הגט. 

משכך קבע בית המשפט, כי הסתיימה חובתו של הבעל לשלם לאשה מזונותיה, וזאת מיום בו הגיש תביעתו לבית המשפט. עוד נקבע, כי כספי המזונות אשר שולמו לאשה לאחר הגשת התביעה לבית המשפט לענייני משפחה, יושבו לבעל בשלושה תשלומים שווים. 
משמע: על האשה להשיב לבעל את סכום המזונות ששולמו לה במשך שנתיים - מיום הגשת תביעת הבעל עד ליום מתן פסק הדין.

הלב נשבר - בני הזוג נפרדים

מסקנה: החזר מזונות אשה - אפשרי

אשה אשר הינה אשה מורדת, החיה בנפרד מבעלה, עובדת ומשתכרת, גם אם היא מצהירה על סכום השתכרות נמוך, ראוי שתשקול היטב האם לדרוש מזונות מהבעל בנסיבות אלו. שכן, היא עלולה למצוא עצמה נדרשת להשיב עשרות אלפי שקלים לבעלה.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הפחתת מזונות מזונות אשה בית הדין הרבני
עו"ד ליאור יניר

קבע פגישה עם
עו"ד ליאור יניר

עו"ד ומגשרת ליאור יניר מעניקה במשרדה העצמאי, הממוקם בתל-אביב, ייעוץ משפטי בכל הנוגע לדיני משפחה, לרבות: הסדרי ראייה, עריכת צוואות...

לפרופיל המלא