נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח מתמשך: זהירות, פינות אפלות

לא רבים יודעים זאת, אך כניסתו המיידית לתוקף של ייפוי כוח מתמשך בעניינים רכושיים, טומנת בחובה סכנות קשות שחייבים להכיר

מאת: עו"ד משה בן דוד | | 4
ייפוי כוח מתמשך: זהירות, פינות אפלות

לא נעים לחשוב על כך, אבל כל אחד מאיתנו עלול לאבד ביום מן הימים את צלילותו. כדי להיערך לכך, ולאפשר לאנשים להסדיר מבעוד מועד את העניינים האישיים והרכושיים שלהם, בא לעולם הסדר חדש יחסית, המכונה ייפוי כוח מתמשך.

הסדר זה, שנקבע כתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ונכנס לתוקף סמוך לאחר חודש אפריל האחרון, מאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי ינוהלו ענייניו האישיים והרכושיים, ביום שבו יאבד את צלילותו. הסדר זה מאפשר להכניס ודאות רבה ושקט.

לא רבים יודעים זאת, אך במסגרת ההסדר ניתן להכניס לתוקף מיידי את ייפוי הכוח המתמשך בעניינים רכושיים. עם זאת, נוסחו של החוק בהקשר זה הינו בעייתי מאוד, ומעורר סכנות קשות, שרבים אינם מודעים אליהן, מודעות והערכות נכונה תמנע באופן משמעותי סכנות אלו.

התיקון לחוק מאפשר לאדם שחותם על ייפוי כוח מתמשך לקבוע מי יטפל בענייניו האישיים והרכושיים, כשיאבד את צלילותו

מה כולל ייפוי כוח מתמשך? 

התיקון לחוק מאפשר לאדם שחותם על ייפוי כוח מתמשך לקבוע מי יטפל בענייניו האישיים והרכושיים, כשיאבד את צלילותו. הייחוד של ייפוי כוח זה הוא, שהממנה יכול לתאר באופן קונקרטי איך הוא מעוניין שיטופלו ענייניו, ואילו מגבלות יוטלו על טיפול זה.

עניינים אישיים, שניתן להסדיר בייפוי כוח מתמשך, כוללים למשל הנחיות למיופה הכוח באיזה מקום יעדיף הממנה לגור כאשר יאבד את צלילותו, האם הוא מבקש שיעבירו אותו למוסד בעת הצורך או ישאירו אותו בביתו עם עובד זר. עניינים אישיים רפואיים הם, למשל, אילו טיפולים רפואיים יסכים לקבל ועוד.

עניינים רכושיים שניתנים להסדרה בייפוי כוח מתמשך כוללים, בין השאר, הנחיות איך להשקיע את כספו של מייפה הכוח, האם להפקיד אותו בבנק, כיצד לנהוג בניירות ערך, האם למכור לקנות דירה, ואם כן האם להשכיר אותה ובאיזה סכום, באילו נסיבות לשפץ את הדירה ועוד. 

כפי שצוין, במסגרת ייפוי הכוח המתמשך ניתן לקבוע מגבלות ספציפיות על אופן הטיפול בענייניו האישיים והרכושיים של מייפה הכוח. כך למשל, ניתן לקבוע כי  מיופה הכוח יוכל למשוך בכל חודש סכום מסוים לדוגמא, עד 5,000 שקל מהבנק, להשכיר את הדירה לגורם כזה או אחר, לאשר להוציא סכום כספי לשיפוץ ועוד.  כך גם - לתת הוראה האם ועד כמה לתת מתנה לחתונת נכד, האם לתת תרומות, למי ובכמה סכום.  

מטרת הסדר זה היא לשמור על כבודו של הממנה, ולאפשר לו לממש את רצונותיו באופן השלם והמלא ביותר, גם כאשר הוא נמצא כבר במצב, שבו איננו יכול לקבל החלטות באופן עצמאי.

במסגרת התיקון לחוק ניתן להכניס לתוקף באופן מיידי את ייפוי הכוח המתמשך בעניינים רכושיים בלבד. זאת, להבדיל מעניינים אישיים

מתן תוקף מיידי לייפוי כוח רכושי

במסגרת התיקון לחוק ניתן להכניס לתוקף באופן מיידי את ייפוי הכוח המתמשך בעניינים רכושיים בלבד. זאת, להבדיל מעניינים אישיים, לגביהם ייפוי הכוח יוכל להיכנס לתוקף רק כאשר הממנה יאבד את צלילותו.

עם זאת, יש לשים לב כי המחוקק הוסיף לתיקון סעיף, שנעלם מעיניהם של רבים, ולפיו גם כאשר ייפוי הכוח הרכושי ייכנס לתוקף באופן מיידי, יחול על ייפוי הכוח חוק השליחות, ולא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כל עוד הממנה צלול.

המשמעות של תוספת זו דרמטית. למה? כי חוק השליחות, להבדיל מהתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,  אינו מטיל מגבלות מובנות על מנת להגן על מייפה הכח, מה שמאפשר למיופה הכח לפעול יותר בחופשיות באופן שיחייב את מייפה הכוח לחלוטין. זאת, להבדיל ממנגנון הפעולה שנקבע לייפוי כוח מתמשך, המטיל מגבלות קונקרטיות על אופן מימוש  ייפוי הכח.

בעייה: בתקופת זמן זו (עד אובדן הצלילות של הממנה), יוכל מיופה הכוח למשוך כספים בהיקף בלתי מוגבל מחשבון הבנק של הממנה

הסכנות שבכניסה לתוקף מיידי של ייפוי כוח רכושי - מאובדן רסן ועד אי כיבוד

בשל העובדה, שחוק השליחות חל על ייפוי כוח רכושי (שנכנס לתוקף מיידי) ולא חוק הכשרות, עולה כי המגבלות שקבע המחוקק לגבי ייפוי הכח לא יחולו בשלב זה על המישור הרכושי כל עוד לא ניתנה הודעה פורמלית שמייפה הכח אינו צלול. בכך, חושף עצמו מייפה הכוח לבעיות לא פשוטות. מיופה הכוח, מתוך איוולת או מתוך זדון, עלול  לפעול בצורה רחבה ביותר ללא פיקוח, ללא המגבלות הקבועות בייפוי הכוח המתמשך.

כך למשל, בתקופת זמן זו (עד אובדן הצלילות של הממנה), יוכל מיופה הכוח למשוך כספים בהיקף בלתי מוגבל מחשבון הבנק של הממנה. כך לדוגמה, אם קבע הממנה הוראה שלכל נכד ניתן יהיה לתת מתנה לחתונה של  אלף שקל, עלול מיופה הכוח להתעלם מכך ו"לחלק" לנכד 500 אלף שקל. 

באופן מוזר, פתח המחוקק פתח בתקופת ביניים זו (עד אובדן הצלילות של הממנה) לפעולה חסרת רסן של מיופה הכוח, ללא המגבלות שהממנה אולי סבר שהחוק מטיל על מיופה הכח. 

בפועל, קשה להעריך כיצד יגיבו מוסדות פיננסים, כגון: בנקים, חברות ביטוח, קרנות השתלמות ועוד, למיופה כוח שיציג להן ייפוי כוח רכושי שנכנס לתוקף באופן מיידי.

אפשרות אחת היא שמוסדות אלה יתייחסו אל ייפוי הכוח הרכושי כייפוי כוח כללי, ויאפשרו למיופה הכוח לפעול בעניינו של הממנה, ללא כל מגבלות. אפשרות אחרת עלולה להיות הפוכה, כלומר שהם לא יתירו למיופה הכוח לפעול בשם הממנה עד שיוצג להם ייפוי כוח נוטריוני.
בנקים, למשל, דורשים כעניין שבשגרה ייפוי כוח נוטריוני. יוצא אם כך, שמי שעורך ייפוי כוח מתמשך רכושי ומצפה שהוא יהיה יעיל באופן מיידי, עלול לגלות שבנקים לא יכבדו אותו.

מייפה הכוח עלול להיות אחראי לפעולתו חסרת הרסן של מיופה הכוח, זאת על פי פסק דינו של בית המשפט העליון 

ההשלכות שעלולות להיות להסדר על הממנה ועל צדדיים שלישיים

בשל האופן שבו נוסח החוק, התיר המחוקק למיופה הכוח לפעול ללא מגבלות בתקופה שבה הממנה עדיין צלול. 

מאחר שעל פי חוק השליחות, שלוחו של אדם כמותו, וכל פעולה שיבצע מיופה הכוח תחייב גם את הממנה, פעולתו חסרת המגבלות של מיופה הכוח עלולה לגרום לנזקים קשים לא רק לממנה ומשפחתו, אלא גם לצדדים שלישיים, שיסתמכו על מצגיו. גם עורך הדין שערך את ההסדר עלול להיות חשוף לתביעה על רשלנות. 

יודגש, כי מייפה הכוח עלול להיות אחראי לפעולתו חסרת הרסן של מיופה הכוח, זאת על פי פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת אוחנה (ע"א 1808/11 יעקב אוחנה נ' יוסף ברימט), בו נקבע כי מי שנתן ייפוי כוח אחראי כלפי כל צד ג' שהסתמך עליו אם תתרחש "תאונה משפטית".

בפסק הדין ציין הנשיא שמגר, כי: "להתנהגותו של השולח כלפי הצד השלישי נודעת משמעות רבה. ככל שהיה מעורב יותר ביצירת הציפייה של הצד השלישי בדבר קיום השליחות והיקפה – כך תגבר הנטייה להטיל עליו אחריות על כך שהצד השלישי לא ידע על חריגת השלוח מההרשאה".

מומלץ לשקול היטב אם להכניס לתוקף מיידי ייפוי כוח מתמשך רכושי. בשל חוסר הבהירות הקיים בחוק, צעד כזה איננו מומלץ לכל אדם, ותלוי מאוד בנסיבות של משפחתו

מה אפשר לעשות כדי להתמודד עם הסיכונים שמעורר החוק?

אפשר לעשות הרבה, הנה דוגמאות עיקריות - 

ראשית, מומלץ לשקול היטב אם להכניס לתוקף מיידי ייפוי כוח מתמשך רכושי. בשל חוסר הבהירות הקיים בחוק, צעד כזה איננו מומלץ לכל אדם, ותלוי מאוד בנסיבות של משפחתו, ובשאלה עד כמה עלול ייפוי הכוח הרכושי להיות מנוצל בתקופת הביניים.

זה הזמן לחתום על ייפוי הכח

שנית, יש לתת את הדעת על כך שייפוי הכוח הרכושי עלול להיכנס לתוקף ללא המגבלות המצוינות בחוק, ולהטיל הגבלות מפורשות על ייפוי הכוח בהתאם לחוק השליחות.

שלישית, מומלץ לחזק את ייפוי הכוח הרכושי גם בייפוי כוח נוטריוני, כדי להיערך לסיטואציה שבה מוסדות פיננסיים יידחו אותו.

ליצירת קשר עם בן דוד, אברהם, הכהן - משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
נוטריון ייפוי כח מינוי אפוטרופוס ייפוי כח מתמשך
עו"ד משה בן דוד

קבע פגישה עם
עו"ד משה בן דוד

בבן דוד אברהם הכהן משרד עורכי דין שותפים עורכי הדין משה בן דוד, ישעיהו אברהם ופרופ' אביעד הכהן. הם מספקים...

לפרופיל המלא