נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מדריך ייפוי כח מתמשך

ייפוי הכח המתמשך מהווה מהפכה בתחום האפוטרופסות ויכולתו של אדם לשלוט בבחירות שלו מראש למועד היותו חסר כשירות משפטית או אחרת לבצע זאת. כל המידע, לפניכם

מאת: עו"ד נורית פיש | | 4
מדריך ייפוי כח מתמשך

התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנחקק לאחרונה מהווה מהפכה של ממש בתחום, ומאפשר לאנשים בעודם צלולים בדעתם, לקבוע מי יטפל בעניינם במקרה שיאבדו את כשרותם המשפטית, ויתרה מכך - כיצד אותו מיופה כח שמונה על ידם ינהג בענייני הרכוש והגוף שלהם, לפי רצונותיהם והנחיותיהם. זאת, בניגוד למצב ששרר עד לתיקון לחוק, כאשר בית המשפט מינה לאדם אפוטרופוס לפי שיקול דעתו. התיקון מייצג שינוי בתפישה ומתן אפשרות לכל אדם לתכנן את המשך חייו, כדי שקולו, צרכיו ורצונותיו יישמעו ויילקחו בחשבון גם כאשר יאבד את כשירותו המשפטית. 

ייפוי כוח מתמשך יכול לפרט הוראות טיפול מפורשות ולקבוע הגבלות, כללים ותנאים עליהם יורה המייפה למיופה הכוח שמינה כיצד לנהל את ענייניו

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המסדיר את הנושא הנ"ל. ייפוי הכוח נחתם בעת שהאדם מצוי במצב קוגנטיבי תקין, ונכנס לתוקף רק כאשר האדם מאבד את כשירותו המשפטית, ומיופה הכוח מטפל בענייני גופו ורכושו בהתאם להנחיות שנתן האדם כשחתם על ייפוי הכוח.

ייפוי כוח מתמשך יכול לפרט הוראות טיפול מפורשות ולקבוע הגבלות, כללים ותנאים עליהם יורה המייפה למיופה הכוח שמינה כיצד לנהל את ענייניו. כמו כן, מייפה הכוח יכול למנות מספר מיופי כוח, שכל אחד מהם יהיה אחראי על תחום אחר בחייו, וכן כיצד יתבצע התיאום ביניהם ומי יחליף אותם במידה שלא יוכלו לקחת על עצמם את המינוי מסיבות כאלה ואחרות.

על ייפוי הכוח המתמשך ניתן לחתום בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת בנושא בלבד. עורך הדין שהוכשר לכך המכיר את החוק על בוריו ומסוגל להציב בפני מייפה הכוח את הדילמות השונות שעליו לשקול במינויים השונים שהוא מבצע באמצעות ייפוי הכח המתמשך. 

עריכת ייפוי כוח מתמשך מייצרת מסמך שאינו נכנס לתוקף כל עוד מייפה הכוח מצוי במצב של כשירות משפטית או במצב אחר עליו החליט מראש

חשיבותו של הייעוץ המקצועי בהכנת ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך מייצרת מסמך שאינו נכנס לתוקף כל עוד מייפה הכוח מצוי במצב של כשירות משפטית או במצב אחר עליו החליט מראש. פירושו של דבר, שעל הממנה לתכנן את תכנו של ייפוי הכוח שהוא מעניק לאחרים על מנת להשאיר בידיו את הכוח לקבל החלטות לפי רצונותיו ככל שרק אפשר.

לשאלות בנושא, היכנסו לפורום אפוטרופסות

לפני הכל, מייפה הכוח צריך להחליט  באילו מן המצבים הפיזיים הנפשיים או הפיזיים של אי כשרות משפטית הוא מבקש שמיופה הכח יכנס לתפקידו. עליו להבין, למשל, מה זה להיות במצב של דמנציה או במצב של חוסר ישע. עליו להבין, למשל, כי במקרים רבים, הארכת תוחלת החיים אינה בהכרח שומרת על איכות החיים, ועליו לקבל מראש החלטה ולתת הוראה כיצד יפעלו לגביו וכיצד יפעל מיופה הכח. אין לבלבל – מסמך  זה לא נועד להחליף את מסמך ההצהרה על פי חוק החולה נוטה למות, ואינו יכול להורות האם ומתי יתנו לו תרופות כאלה ואחרות, האם ומתי הוא יבקש להיות מחובר למכונות מאריכות חיים ומתי לא וכד'. לשם כך יש צורך לחתום על מסמך אחר.

משום כך, חשוב להתייעץ עם רופא המתמחה בתחום לפני שמכינים את ייפוי הכוח המתמשך הגופני/רפואי, ממש כמו שמומלץ ביותר להתייעץ עם בנקאי - יועץ השקאות בנוגע להוראות שינתנו בייפוי הכוח המתמשך הרכושי על פניו השונים. למשל, רמות סיכון שונות בהשקעות ורכוש, מגבלות כאלה ואחרות על השימוש ברכוש לצרכים שונים וכד'. המטרה היא לאפשר למייפה הכוח להבטיח, כי יוכל גם לעשות שימוש ברכושו וכספו למען רווחת חייו ולהשאיר אחריו ירושה לאחר מותו ופחות או יותר גם לוודא שהיא נותרת על כנה גם אם יהיה במצב של אי כשרות משפטית זמן רב, מצד אחד, וכי ייעשה במשאבים שלו שימוש ראוי כדי לטפל בו באותה תקופה.

החוק מייצר מנגנון לפיקוח ובקרה חיצוניים על מיופה הכוח, ולכן חשוב לבחור את אותו אדם או גוף בקפידה, ממש כמו שבוחרים את מיופה הכח

שיקולים במינוי מיופה הכח

רבים מהאנשים שמכינים ייפוי כח מתמשך אינם מעורים בפרטי החוק, אינם מודעים לאפשרויות הרבות שהחוק מעניק להם, כמו גם לדרישותיו הברורות, ואינם מתכוננים לכך כראוי. בשל כך, הם עלולים לאבד את היתרונות שמעניק להם החוק ברגע שייכנסו למצב של אי כשירות.

אחת ההחלטות החשובות היא כמובן מי יהיו מיופי הכוח ומי מהם יהיה אחראי למימוש רצונותיו של מייפה הכוח ובאיזה תחום של רכושו או בריאותו. רבים אינם מודעים לדרישת החוק להחליט מראש למי להודיע על כניסת האדם למצב של אי כשרות משפטית ועל כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, למי חייב מיופה הכוח לדווח. החוק מייצר מנגנון לפיקוח ובקרה חיצוניים על מיופה הכוח, ולכן חשוב לבחור את אותו אדם או גוף בקפידה, ממש כמו שבוחרים את מיופה הכח.

אותו אדם או גוף אשר להם מודיעים על כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, יכולים לוודא שמיופה הכוח מתנהל כראוי עם רכושו של מייפה הכוח כמו גם עם ההחלטות הנוגעות לבריאותו. אותו "מפקח חיצוני" יכול לפנות לאפוטרופוס הכללי ולהצביע על התנהלות לא ראויה , למשל, קימוץ במשאבים לצורך טיפול רפואי וסיעודי במייפה הכח או לחלופין הוצאת משאבים גדולה מדי שאינה מתחשבת ביכולותיו הכלכליות לאורך זמן.

כמו בהכנת צוואה (ייפוי כוח מתמשך מומשל לצוואה המופעלת עוד בחייו של המייפה), חשוב לתכנן מראש את מי רוצים לערב בייפוי הכוח, באיזו מידה של מעורבות ואת מי לא 

מניעת ניגוד אינטרסים

בשל כל האמור לעיל, ממש כמו שבמינוי מיופה הכוח מתבקש לחשוב כי הוא יהיה מסוגל לקחת עליו את האחריות, לבצע את ההוראות כלשונן, ולקבל החלטות שקולות, כך החשיבה על מי יהיה האדם הנוסף שיידע, מצריכה לשקול עניינים כגון: כמו ניגוד אינטרסים בין בני משפחה, שותפים עסקים וכד'. כמו בהכנת צוואה (ייפוי כוח מתמשך מומשל לצוואה המופעלת עוד בחייו של המייפה), חשוב לתכנן מראש את מי רוצים לערב בייפוי הכוח, באיזו מידה של מעורבות ואת מי לא. 

חלוקת הרכוש - מי יטפל, האם יש לו יפוי כח?

לסיכום, השינוי הדרמטי בתפיסת העולם שמייצג התיקון לחוק המתיר הסדרת מינוי מיופה כח מתמשך - כי לאדם זכות להחלטה לשליטה על חייו לעת זקנתו או לעת בה לא יוכל לדאוג לענייניו בעצמו - דורש תכנון מדוקדק על מנת להוציא אל הפועל את כל האפשרויות הגלומות בו. נצלו את הזמן כדי לחשוב ולגבש החלטות שקולות לגבי ההיבטים השונים של ייפוי הכוח המתמשך - מי יהיה מיופה הכח ובאילו תחומים, מה ההוראות שיהיה עליו לבצע בכל שלב, מי יהיה האדם הנוסף שלו יצטרך מיופה הכח לדווח וכדומה. התייעצו עם מומחים מתחום הבריאות והעסקים כמו גם עם עורכי דין המכירים את פרטי החוק ויכולים להעניק ליווי וייעוץ משפטי בהכנת ייפוי הכח.

 

* סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב זאפ משפטי 

ליצירת קשר עם עו"ד ונוטריון נורית פיש
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עריכת צוואה ייפוי כח חוק הכשרות המשפטית ייפוי כח מתמשך
עו"ד נורית פיש

קבע פגישה עם
עו"ד נורית פיש