נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ייפוי כוח מתמשך: כך תיערכו ליום שבו לא תוכלו לקבל החלטות

תיקון חדש לחוק מאפשר למנות מיופה כוח שיפעל בשמכם כשתפסיקו להיות צלולים. מה החידושים שבו, ולמי הוא מתאים? מדריך

מאת: עו"ד ניר ברקון | | 4
ייפוי כוח מתמשך: כך תיערכו ליום שבו לא תוכלו לקבל החלטות

לא נעים לחשוב על כך, אבל כל אחד מאיתנו עלול להגיע ביום מן הימים למצב שבו לא יוכל לקבל החלטות באופן עצמאי. בסיטואציה כזו, אדם אחר יידרש לקבל החלטות עבורנו כאפוטרופוס, בדרך כלל אלו יהיו בני המשפחה אשר יעברו פרוצדורה מעיקה של פניה לפקידת סעד ולבית משפט בבקשה להתמנות כאפוטרופוס. על האפוטרופוס להגיש דיווחים שוטפים על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי, ומדובר בטרחה משמעותית לאדם מן השורה שנאלץ לטפל בקרובו. לעיתים האפוטרופוס  שיתמנה עלול שלא לממש את רצונותינו באופן מלא.

לשם כך, יצא לדרך באפריל 2017 הסדר משפטי, המצוי בתיקון (מס' 18) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שמאפשר לאדם לתכנן את עתידו, מבלי להותיר דבר ליד המקרה, וכן לייתר את הצורך בפניה לבית משפט למינוי אפוטרופוס. ההסדר מאפשר לחתום על מסמך בשם ייפוי כוח מתמשך, המאפשר לאדם למנות מיופה כוח, שיפעל בשמו כאשר לא יוכל לקבל החלטות בעצמו.

מה כולל ההסדר החדש, למי הוא מיועד, מה המגבלות שלו, ובמה הוא שונה מההסדר הישן – אלו הן חלק מהשאלות שאליהן נתייחס בכתבה זו.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שבמסגרתו אדם (הממנה) מסמיך אדם אחר (מיופה הכוח) לפעול בשמו ביום שבו לא יוכל לקבל החלטות 

מהו ייפוי כוח מתמשך?

youtube video

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שבמסגרתו אדם (הממנה) מסמיך אדם אחר (מיופה הכוח) לפעול בשמו ביום שבו לא יוכל לקבל החלטות (בין אם כתוצאה ממחלות זקנה כגון דמנציה, ירידה קוגניטיבית, מוגבלות נפשית, שכלית, פיזית או כל מוגבלות אחרת), ומנחה אותו באופן מדוקדק כיצד לפעול.

הממנה קובע מנגנון המסדיר את כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף, ויכול לקבוע, למשל, שייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק לאחר התייעצות בין מיופה הכוח ואשתו של הממנה או כל גורם אחר, או לחילופין יכנס לתוקף על פי חוות דעת של רופא מומחה. היתרון טמון בכך שאין צורך לפנות לבית המשפט כפי שהיה בהסדר הישן.

בעוד שייפוי כוח רגיל מיועד לשימוש מידי, ייפוי כוח מתמשך מיועד לשימוש עתידי. ייפוי כוח רגיל נכנס לתוקף עם נתינתו, אבל פוקע כאשר כשרותו המשפטית של האדם שנתן אותו נפגעת

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לייפוי כוח רגיל?

בעוד שייפוי כוח רגיל מיועד לשימוש מידי, ייפוי כוח מתמשך מיועד לשימוש עתידי. ייפוי כוח רגיל נכנס לתוקף עם נתינתו, אבל פוקע כאשר כשרותו המשפטית של האדם שנתן אותו נפגעת. בסיטואציה כזו ימנה בית המשפט עבור אותו אדם אפוטרופוס.

האפוטרופוס יעשה כמיטב יכולתו עבור אותו אדם, אך ללא הנחיות ברורות ממנו, יתכן שלא ימלא את רצונו באופן מלא, לעיתים אף יתמנה לאפוטרופוס אדם או תאגיד שאינם מכירים את האדם ורצונותיו. ייפוי כוח מתמשך מאפשר להעניק למיופה הכוח הנחיות ברורות איך לפעול, וכך שומר על האוטונומיה של אדם לקבל החלטות באשר לעתידו.

התפיסה העומדת מאחורי ההסדר היא, כי יש להתחשב ולכבד את רצונו של הממנה בכל עת ואף לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף, להמשיך ולברר את רצון הממנה, ככל שניתן וככל שהוא נמצא במצב בו הוא מסוגל לבטא את רצונו. בכך בא לידי ביטוי שינוי תפיסתי של המחוקק ביחס לאדם שאינו כשיר או אינו מסוגל לקבל החלטות. במקום למנות לו אדם אחר כאפוטרופוס שיחליט על דעת עצמו, מקבל רצונו של הממנה ביטוי מלא אשר יש לממשו בכל עת (גם כאשר הוא אינו מסוגל לבטא את רצונותיו).

ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף, כשהממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות ו"להבין בדבר", אך הממנה עצמו הוא זה שקובע כיצד ייקבע שאינו "מבין בדבר"

מתי נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף, כשהממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות ו"להבין בדבר", אך הממנה עצמו הוא זה שקובע כיצד ייקבע שאינו "מבין בדבר".

אם הממנה לא התייחס לכך בייפוי הכוח המתמשך באופן מפורש, ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף על פי חוות דעת רפואית. 

ייפוי הכוח יכול להתבטל כאשר הממנה מחליט לבטלו (על ידי פנייה לבית המשפט), והוא יכול לפקוע כאשר הממנה או מיופה הכוח הולכים לעולמם

מתי ייפוי כוח מתמשך יכול לפקוע או להתבטל? 

ייפוי הכוח יכול להתבטל כאשר הממנה מחליט לבטלו (על ידי פנייה לבית המשפט), והוא יכול לפקוע כאשר הממנה או מיופה הכוח הולכים לעולמם. קיימת אפשרות לקבוע בייפוי הכוח תנאי, שאם הוא מתקיים ייפוי הכוח פוקע.

קיימים כל מיני קריטריונים, הפוסלים אדם מלשמש כמיופה כוח. כך למשל, עורך הדין שהחתים את הממנה על ייפוי הכוח אינו יכול למלא את התפקיד

מי לא יכול להתמנות למיופה כוח?

קיימים כל מיני קריטריונים, הפוסלים אדם מלשמש כמיופה כוח. כך למשל, עורך הדין שהחתים את הממנה על ייפוי הכוח אינו יכול למלא את התפקיד. עוד פסול מי שהוכרז כפושט רגל על ידי בית המשפט, מי שבעצמו מונה לו אפוטרופוס, ומי שמשמש כמטפל בתשלום של הממנה או שמספק לו מקום מגורים בתשלום. 

הממנה קובע מראש מי יהיה מיופה הכוח שלו, והוא רשאי להחליט שיהיה לו מיופה כוח אחד, שניים או יותר. בנוסף, הוא יכול לקבוע גם מיופה כוח חלופי

האם ניתן למנות מספר מיופי כוח?

בוודאי. הממנה קובע מראש מי יהיה מיופה הכוח שלו, והוא רשאי להחליט שיהיה לו מיופה כוח אחד, שניים או יותר. בנוסף, הוא יכול לקבוע גם מיופה כוח חלופי, למקרה שאחד ממיופי הכוח שלו לא יוכל עוד לתפקד כמיופה כוח.

ניתן להורות למיופה הכוח לשלוח דיווחים שוטפים ל"אנשים מיודעים", שיקבלו עדכונים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע

האם גורמים נוספים יכולים לפקח על מיופה הכוח? 

בהחלט. ניתן להורות למיופה הכוח לשלוח דיווחים שוטפים ל"אנשים מיודעים", שיקבלו עדכונים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע. בנוסף, ניתן לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח. במידה שיש בעיה בנוגע לתפקודו של מיופה הכוח, ניתן להגיש תלונה לאפוטרופוס הכללי.

יפוי כח יכול לחול על ענייני רכוש - למשל, אילו פעולות לבצע עבור הממנה בחשבון הבנק שלו, איך לנהל את כספיו, למי להשכיר את דירתו של הממנה ובאיזה אופן כאשר הוא נמצא במוסד כלשהו

באילו נושאים יכול לחול ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול כמעט בכל נושא שניתן להעלות על הדעת, ובכלל זה -

עניינים אישיים (כולל עניינים רפואיים) - איפה ירצה הממנה לגור, באיזה בית חולים או מוסד סיעודי הוא ירצה שיאשפזו אותו, אילו טיפולים הוא מוכן שיעשו לו ועוד (אם הוא מוגדר כחולה סופני, הוא יכול לבקש למשל שלא לקבל טיפולים מאריכי חיים).

ענייני רכוש - למשל, אילו פעולות לבצע עבור הממנה בחשבון הבנק שלו, איך לנהל את כספיו, למי להשכיר את דירתו של הממנה ובאיזה אופן כאשר הוא נמצא במוסד כלשהו, למי לתרום את הכסף שלו ועוד. 

באילו נושאים לא יכול לחול ייפוי כוח מתמשך ללא אישור של בית המשפט?

מיופה הכוח נדרש לאישור מיוחד לפעול רק בנושאי רכוש שנחשבים למשמעותיים במיוחד, ובכלל זה עסקאות מקרקעין, עסקאות ביותר מחצי מיליון שקל ומתן תרומות על יותר מ-100 אלף שקל.

בייפוי הכוח יכול הממנה לציין באופן מפורט יותר מה תוכן ההחלטות שהוא מעוניין שיתקבלו בשמו בנושאים שונים, או לקבוע עקרונות כללים שמיופה הכוח יפעל על פי הם במקרים שונים

מהן הנחיות מקדימות?

בייפוי הכוח יכול הממנה לציין באופן מפורט יותר מה תוכן ההחלטות שהוא מעוניין שיתקבלו בשמו בנושאים שונים, או לקבוע עקרונות כללים שמיופה הכוח יפעל על פי הם במקרים שונים, זאת באמצעות קביעת הנחיות מקדימות שהינן מפורטות יותר מייפוי הכוח (המגדיר באופן כללי את הנושאים שבהם יטפל מיופה הכוח).

אם לא ניתנו הנחיות מקדימות על מיופה הכוח לברר מהו רצונו העכשווי של הממנה, ואם לא ניתן לברר זאת, מה רצונו המשוער תוך התחשבות בהשקפת עולמו ואורח חייו.

רק עורך דין שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך, ומה הוא נדרש לעשות?

רק עורך דין שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך. החריג היחיד לכך הוא ייפוי כוח רפואי, שאותו מוסמכים לערוך גם  בעלי מקצוע נוספים (רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי).

עורך הדין נדרש לנסח את ייפוי הכוח באופן ברור ופשוט יחסית כדי שניתן יהיה ליישם את ההנחיות בקלות. עורך הדין נדרש לוודא שהממנה ומיופה הכוח הם בגירים מעל גיל 18, לוודא שהממנה מבין ומסוגל לקבל החלטות בשלב עריכת ייפוי הכוח, ושייפוי הכוח המתמשך עומד בדרישות החוק. לאחר מכן הוא מחתים את מיופה הכוח על נוסח שלפיו הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח שניתן לו.

לאחר עריכת המסמך, נדרש עורך הדין להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. לאחר הפקדת המסמך וקבלת האישור מהאפוטרופוס הכללי, שולח האפוטרופוס הכללי אחת לשלוש שנים תזכורת לממנה, שבה הוא מודיע לו כי הוא יכול לבטל את ייפוי הכוח או לשנותו בכל עת.

התיקון בחוק מאפשר לערוך ולהפקיד אצל האפוטרופוס הכללי מסמך "הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס"

מה יעשה אדם ערירי או אדם שאין לו את מי למנות כמיופה כוח?

התיקון בחוק מאפשר לערוך ולהפקיד אצל האפוטרופוס הכללי מסמך "הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס". 

במקרים רבים בהם אדם ערירי לא יכול עוד לקבל החלטות, יאלץ בית המשפט למנות לו אפוטרופוס, במרבית המקרים האפוטרופוס יהיה עמותה שזהו תחום עיסוקה והיא תפעל על פי אמות המידה שלהם היא רגילה.

במידה שהאדם יפקיד הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס, בית המשפט יהיה צריך להתחשב "בקירוב" וככל שניתן בהנחיות האדם לגבי זהות האפוטרופוס שיתמנה והיקף סמכויותיו. כמו כן האפוטרופוס שיתמנה יצטרך להתחשב ולנהוג ככל שניתן על פי הנחיות האדם, תוך שמירה על כבודו, רצונו ופרטיותו.

במסגרת התיקון לחוק ניתן למנות אדם שתפקידו לתמוך בקבלת ההחלטות של אותו אדם הזקוק לסיוע. לבקשת אותו אדם, ממנה בית המשפט את התומך, שמסייע לו לקבל החלטות (אך לא מחליפו)

האם ניתן למנות אדם שיתמוך ויסייע בלבד בהחלטות של אדם מסוים, אך לא ישמש כמיופה כוח?

בהחלט. במסגרת התיקון לחוק נקבע הסדר נוסף שיכנס לתוקף באופן רשמי בחודש אפריל 2018. במסגרתו ניתן למנות אדם שתפקידו לתמוך בקבלת ההחלטות של אותו אדם הזקוק לסיוע. לבקשת אותו אדם, ממנה בית המשפט את התומך, שמסייע לו לקבל החלטות (אך לא מחליפו).

גם בכך ניתן לראות את הרציונל של החוק, שמבקש לשמור ככל האפשר על האוטונומיה והעצמאות של האדם, לפי בחירתו.

לערוך ייפוי כוח מתמשך שיהיה פשוט ופרקטי, כדי לא להקשות על מיופה הכוח בביצוע פעולות שוטפות, ולאפשר לו לפעול באופן מהיר ויעיל

טיפים חשובים ביחס לייפוי כוח מתמשך

ראשית, לערוך ייפוי כוח מתמשך עכשיו כשאפשר ועדיין קל לביצוע כדי לא להגיע ליום שאין ברירה וחייבים לפנות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס.

שנית, לערוך ייפוי כוח מתמשך שיהיה פשוט ופרקטי, כדי לא להקשות על מיופה הכוח בביצוע פעולות שוטפות, ולאפשר לו לפעול באופן מהיר ויעיל.

שלישית, לחבר הנחיות מקדימות, כדי לבטא את רצון הממנה באופן שלם יותר, וכדי למנוע סכסוכים ומחלוקות בין בני משפחה. גם בניסוח הנחיות אלה יש לשמור על פשטות ובהירות במידת האפשר. 

זה הזמן לחתום על יפוי הכח


* הכותב מתמחה בדיני הכשרות המשפטית ובעריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות ומסמך הבעת רצון והינו בעל הסמכה לכך מהאפוטרופוס הכללי.

ליצירת קשר עם עו"ד ניר ברקון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
ייפוי כח חוק הכשרות המשפטית מינוי אפוטרופוס ייפוי כח מתמשך
עו"ד ניר ברקון

קבע פגישה עם
עו"ד ניר ברקון

ניר ברקון משרד עורכי דין וגישור מתמחה בעיקר בהליכי חדלות פירעון והסדר חובות, הוצאה לפועל, פירוק חברות דיני עבודה וכשרות...

לפרופיל המלא