נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

11 דברים שלא ידעתם על זכויות וחובות של תלמידים

מהחובה ללכת לבית הספר ועד התקנון הבית ספרי: לתלמידים במערכת החינוך יש חובות וזכויות רבות, הנה כמה מהבולטות שבהן

מאת: עו"ד אודט מורדוך | | 4
11 דברים שלא ידעתם על זכויות וחובות של תלמידים

1. כל תלמיד חייב ללכת לבי"ס, אחרת הוריו מסתכנים במאסר

לפי חוק לימוד חובה, כל ילד מגיל 3 ועד סיום י"ב, זכאי לחינוך חינם. החובה לספק חינוך חינם חלה על המדינה ועל בתי הספר, אך חלה גם על הורים לילדים בטווח גילאים זה. הורים שלא רושמים את בנם לבית הספר או שלא דואגים שילמד באופן סדיר, מסתכנים בקנס או במאסר.

לפי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך מחודש ספטמבר 2011, אין להציע לילד לשנות את שמו

2. הבן שלכם עולה חדש? אסור להציע לו לשנות את השם

בעבר נהוג היה לשנות שמות של תלמידים עולים, כך שיהיו קלים לביטוי. כיום חל על כך איסור: לפי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך מחודש ספטמבר 2011, אין להציע לילד לשנות את שמו. ההמלצה של משרד החינוך: לעסוק במקור השם ובמשמעותו כדי לעודד עולים לשמור על שמם.

בית הספר לא ימנע מתלמיד לקבל תעודת גמר בשל כך שהוריו לא שילמו תשלומים לבית הספר 

3. אסור לפגוע בתלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו

לפי חוק זכויות התלמיד, אסור להעניש תלמיד בגלל מעשה או מחדל של הוריו. לפיכך, בית הספר לא ימנע מתלמיד לקבל תעודת גמר בשל כך שהוריו לא שילמו תשלומים לבית הספר ולא ימנע מתלמיד להשתתף בפעילויות בית ספריות במקרה בו להוריו לא הייתה היכולת הכלכלית לשלם עבור פעילויות אלו. 

הזכות לפרטיות היא אחת הזכויות החשובות בבית הספר. אסור לחטט בתיקים של תלמידים, ואסור גם לפרסם ציונים שלהם באופן שמשפיל אותם בפני כל הכיתה

4. המורה פרסמה ציון מביך שלכם בפני הכיתה? זה אסור

הזכות לפרטיות היא אחת הזכויות החשובות בבית הספר. אסור לחטט בתיקים של תלמידים, ואסור גם לפרסם ציונים שלהם באופן שמשפיל אותם בפני כל הכיתה. הזכות לפרטיות נגזרת מחוק זכויות התלמיד ומהחוק להגנת הפרטיות. על הפרת זכות זו ניתן להגיש תלונה לבית הספר ובמקרים חמורים ניתן להגיש תביעה לבית המשפט בשל השפלה ו/או פגיעה בפרטיותכם. 

לכל תלמיד יש זכות לומר את דעתו בכתב ובעל פה, אם אין בכך פגיעה באחר. ההתבטאות צריכה להיות בדרך מכובדת ומכבדת

5. מותר לתלמיד להביע דעה, אסור לו לפגוע באחרים

לכל תלמיד יש זכות לומר את דעתו בכתב ובעל פה, אם אין בכך פגיעה באחר. ההתבטאות צריכה להיות בדרך מכובדת ומכבדת, ועל בית הספר להבטיח קיומם של כלים ומסגרות למימוש חופש הביטוי בבית הספר. 

חוק זכויות התלמיד אוסר לנקוט באמצעי משמעת גופניים או משפילים כלפי תלמידים. אסור לנהוג כלפי תלמיד באלימות פיזית או מילולית, אסור להפחית לו ציון בשל התנהגות ואסור להעביר אותו לכיתה נמוכה יותר

6. עונש פוגעני או משפיל לתלמיד אסור בהחלט

חוק זכויות התלמיד אוסר לנקוט באמצעי משמעת גופניים או משפילים כלפי תלמידים. אסור לנהוג כלפי תלמיד באלימות פיזית או מילולית, אסור להפחית לו ציון בשל התנהגות ואסור להעביר אותו לכיתה נמוכה יותר. התגובה להפרת המשמעת צריכה להיות מידתית וסבירה. צריך להסביר לתלמיד על מה נענש, לתת לו אפשרות להשמיע את התייחסותו ולהסביר את התנהגותו.

בית הספר מתנהל על פי תקנון בית ספרי בו מפורטות ההתנהגויות המצופות מבאי בית הספר וטווח התגובות האפשרי במקרה של הפרתן 

7. התקנון הבית ספרי - הכללים לפיהם מתנהל בית הספר  

לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 2009, לכל תלמיד יש זכות להשתתף בהחלטות חשובות הנוגעות אליו, וכן להיות שותף בבחירות למועצת התלמידים. בית הספר מתנהל על פי תקנון בית ספרי בו מפורטות ההתנהגויות המצופות מבאי בית הספר וטווח התגובות האפשרי במקרה של הפרתן. באמצעות מועצת תלמידים ניתן להשפיע על התקנון ולהציע בו שינויים.

חוק זכויות התלמיד אוסר על הרחקה של תלמיד מבית הספר לצמיתות, מבלי שניתנת לתלמיד הזדמנות סבירה להסביר את מעשיו, ולהעלות את טענותיו כנגד ההרחקה

8. אסור להרחיק תלמידים מבית הספר בלי לתת להם זכות שימוע

חוק זכויות התלמיד אוסר על הרחקה של תלמיד מבית הספר לצמיתות, מבלי שניתנת לתלמיד הזדמנות סבירה להסביר את מעשיו, ולהעלות את טענותיו כנגד ההרחקה. בנוסף, קבלת ההחלטה על הרחקת התלמיד צריכה להיות מנומקת, ויש לאפשר לתלמיד לערער על ההחלטה לוועדת ערר/ שימוע.

רשות חינוך או מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים של ארץ מוצא, עדה, רקע חברתי-כלכלי, נטייה מינית, השקפה פוליטית, בין של התלמיד ובין של הוריו

9. אסור להפלות תלמידים בשל מוצאם או הרקע כלכלי-חברתי שלהם

עיקרון חשוב שנקבע בחוק זכויות התלמיד הוא של איסור הפליה. על פי החוק, רשות חינוך או מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים של ארץ מוצא, עדה, רקע חברתי-כלכלי, נטייה מינית, השקפה פוליטית, בין של התלמיד ובין של הוריו בעניינים הבאים: רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו, קביעת תוכנית לימודים נפרדת, קיום כיתות לימוד נפרדות, החלת כללי משמעת כלפי התלמיד ועוד. על פי החוק, העונש המוטל על מי שמפר את סעיף זה  חמור  ועומד על שנת מאסר או קנס. 

לתלמיד ולהוריו יש זכות לקבל מידע בכל הנוגע לתלמיד ולהתנהלותו בבית הספר. מדובר, בין היתר, במידע על זכויותיו, על הציונים שלו, על ההשתתפות שלו בשיעורים ועוד

10. לכל תלמיד יש זכות לקבל את המידע הנוגע אליו

לתלמיד ולהוריו יש זכות לקבל מידע בכל הנוגע לתלמיד ולהתנהלותו בבית הספר. מדובר, בין היתר, במידע על זכויותיו, על הציונים שלו, על ההשתתפות שלו בשיעורים, אסיפות הורים, מידע על האמצעים העומדים לרשות התלמיד לשם מימוש זכויותיו ועוד.

כל מי שהגיע אליו מידע על תלמיד במסגרת תפקידו חייב לשמור על מידע זה בסודיות והוא אינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו

11. התייעצתם עם יועצת בית הספר? אסור לה לספר על כך

כל מי שהגיע אליו מידע על תלמיד במסגרת תפקידו חייב לשמור על מידע זה בסודיות והוא אינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו. חובת סודיות שכזו היא למשל על שיחות שמקיים תלמיד עם היועצת על בעיותיו הנפשיות או על קשיים לימודיים, מידע על בעיות משפחתיות, רפואיות ואחרות. 

טיפ: הכירו לעומק את זכויותיכם, ועמדו עליהם. זכויות התלמיד מפורטות בהרחבה באתר האינטרנט של משרד החינוך, שבו ניתן למצוא גם חוזרי מנכ"ל שפורסמו בנושאים שונים

טיפים חשובים כיצד לשמור על זכויות של תלמידים

ראשית, הכירו לעומק את זכויותיכם, ועמדו עליהם. זכויות התלמיד מפורטות בהרחבה באתר האינטרנט של משרד החינוך, שבו ניתן למצוא גם חוזרי מנכ"ל שפורסמו בנושאים שונים. 

ילדים בדרך לבית הספר

שנית, אם אתם חשים שחלה איזושהי פגיעה בזכויותיכם, העלו את הדברים על הכתב ושלחו אותם לגורמים הרלוונטיים. ייתכן שבדרך זו תוכלו לעורר את המערכת. ניתן להיעזר בעורך דין כדי לנסח את פנייתכם באופן ענייני ומדויק.

שלישית, בהתאם למהות הפגיעה והנזק שנגרם לכם, מומלץ לפנות לעורך דין שייעץ ואף ייצג אתכם מול בית הספר ו/או משרד החינוך כדי למצות זכויותיכם. פעמים רבות היכרות עם מערכת החינוך והחוקים הרלוונטיים יאפשרו פנייה נאותה ועמידה על זכויותיכם. 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הזכות לפרטיות זכויות התלמיד חוק זכויות התלמיד
עו"ד אודט מורדוך

קבע פגישה עם
עו"ד אודט מורדוך

עו"ד ומגשרת אודט מורדוך מעניקה ייעוץ משפטי מקצועי ושירותי ליטיגציה במגוון תחומים, כגון: דיני חינוך ועובדי הוראה, דיני ירושה והסכמי...

לפרופיל המלא