נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אישורי נוטריון ואפוסטיל - מדריך

ישנם מצבים רבים בהם, בתכנון מתאים מראש, האישור הנוטריוני מהווה חלופה, לעיתים אף זולה ומהירה, להליכים שונים המתבצעים אחרת בבית המשפט

מאת: עו"ד אברהם תירוש | | 4
אישורי נוטריון ואפוסטיל - מדריך

מיהו נוטריון?

נוטריון הוא אדם המוסמך לאמת מסמכים בעלי משמעות משפטית, המיועדים לשמש כראייה בבית המשפט או בפני רשויות אחרות בישראל או בחו"ל, כגון ראיה לקשר נישואים, ראייה לתעודות השכלה, ראייה לייפוי כוח ועוד. חתימת הנוטריון מהווה אישור לתקפות ואמיתות המסמך המוצג כראייה. 

שכרו קבוע בחוק, לא ניתן לשיקול דעתו האישית ומוצג ביחד עם חתימתו על המסמך עצמו. 

אישורי נוטריון כוללים אישור חתימה על מסמכים שונים, ביניהם אישור ייפוי כוח, אישור נכונות תרגומו של מסמך משפטי ועוד

מהן הפעולות שנוטריון מוסמך לעשות?

אישורי נוטריון כוללים אישור חתימה על מסמכים שונים, ביניהם אישור ייפוי כוח, אישור נכונות תרגומו של מסמך משפטי, כמו גם אישור נכונותו של העתק של מסמך שהוצג לו במקור. למשל, העתק של תעודות נישואים או חוזה עסקי, שאדם מעוניין לשמור אצלו את המקור שלהם ולשלוח למקומות שונים את ההעתק. עוד מוסמך הנוטריון לאשר פעולות משפטיות שונות ללא מעורבות בית המשפט, כגון: הסכם הורים לנסיעת קטין לחו"ל, צוואות והסכמי ממון.

כאשר אדם חולה או מרותק למיטתו ואינו יכול להגיע בכוחות עצמו למשרד עורך הדין, הנוטריון מוסמך לאשר את הצוואה במקום שני עדים הנדרשים למעמד חתימת הצוואה

מתי נדרש אישור נוטריוני לצוואה?

אישור הנוטריון לצוואה יכול להוות תחליף לשני העדים הנדרשים במעמד חתימתה. כאשר אדם חולה או מרותק למיטתו ואינו יכול להגיע בכוחות עצמו למשרד עורך הדין, הנוטריון מוסמך לאשר את הצוואה במקום שני עדים הנדרשים למעמד חתימת הצוואה.
אם הצוואה נחתמה כאשר המצווה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, יש לקבל תחילה תעודה רפואית שהוצאה ביום החתימה, כי החותם הינו בהכרה מלאה ובדעה צלולה, אחראי למעשיו וכשיר לעשיית פעולה בפני הנוטריון. 

במקרה של הסכם ממון שנחתם לפני החתונה, מספיק אישור נוטריון כדי שיהיה בתוקף

מדוע לערוך הסכם ממון אצל נוטריון?

בעוד שהסכם ממון שנחתם לאחר הנישואים מחייב את אישור בית המשפט, הרי שבמקרה של הסכם ממון שנחתם לפני החתונה, מספיק אישור נוטריון כדי שיהיה בתוקף. מומלץ ביותר לערוך ולחתום על הסכם הממון מראש, כחלק מכל תהליך הנישואים, גם משום שהאגרה של אישור נוטריוני היא נמוכה יותר בצורה משמעותית מאשר בבית המשפט וההליך שלה מהיר בהרבה וחוסך לבני הזוג את ההידיינות המשפטית לאחר שכבר התחתנו.

youtube video

מי מבקר את פעילות הנוטריון?

עותק מכל מסמך הנחתם בפני הנוטריון ואשר ניתן ללקוח, נשאר גם במשרד הנוטריון, זאת כדי שאפשר יהיה לוודא בביקורת שהנוטריון אכן פעל על פי חוק, שהאישור שנתן הוא אכן בעל תקפות משפטית ושהשכר שגבה הוא זה הקבוע בחוק.

ייפוי כוח החתום על ידי נוטריון מאפשר לאדם אחד לעשות עבור אדם אחר פעולות משפטיות שונות במקומו. למשל, לחתום עבורו על חוזים

מהו ייפוי כוח נוטריוני?

באופן כללי, ייפוי כוח החתום על ידי נוטריון מאפשר לאדם אחד לעשות עבור אדם אחר פעולות משפטיות שונות במקומו. למשל, לחתום עבורו על חוזים, להגיש בשמו תביעות לביטוח הלאומי ולרשויות ממשלתיות אחרות, לפעול עבורו במס הכנסה, כמו גם בחשבון הבנק שלו וכדומה. 

כאשר אדם נדרש במסגרת תפקידו לחתום בשם החברה  הוא חייב להציג מסמך חתום בידי נוטריון המאשר כי הוא אכן מורשה חתימה מטעם החברה.
ייפוי הכוח הנוטריוני תקף לעשר שנים בלבד מיום חתימתו ולאחר מכן יש לחדשו במידת הצורך.

עו"ד או קרוב משפחה של אדם חולה או אדם המתגורר בחו"ל יכול לקבל ייפוי כוח כללי בשמו לבצע עבורו פעולות משפטיות שונות שהוא אינו יכול לעשות בעצמו

מהם סוגי ייפוי הכוח הנוטריוני?

ישנם שני סוגי ייפוי כוח - ייפוי כוח כללי, המאפשר ביצוע פעולות רבות ולא מוגדרות מראש בשמו של נותן ייפוי הכוח, וייפוי כוח ספציפי, המעניק את הזכות לבצע בשמו פעולה מסוימת כזו או אחרת. 

ניתן גם לשלב בין השניים ולחתום על ייפוי כוח כללי, שבסיומו מוסיפים סעיף, כי מבלי לפגוע בכלליות הייפוי, הרי שהוא ניתן גם על מנת לבצע פעולה מפורטת מסוימת. 

למשל, עו"ד או קרוב משפחה של אדם חולה או אדם המתגורר בחו"ל יכול לקבל ייפוי כוח כללי בשמו לבצע עבורו פעולות משפטיות שונות שהוא אינו יכול לעשות בעצמו, או ייפוי כוח ספציפי לצורך ספציפי ומוגדר מראש, כגון מכירה או השכרה של דירה, ביצוע פעילות מסוימת בחשבון בנק, העברת בעלות על רכב וכדומה.

חותמת הנוטריון מוכנה לפעולה

מהו אפוסטיל?

פירוש המילה אפוסטיל מצרפתית הוא: אישור.
במקרים בהם מדינה אחת דורשת אימות של מסמך בעל משמעות משפטית שהופק במדינה אחרת, נדרש אימות כפול. קודם כל אישור נוטריוני (לתקפות המסמך ו/או לתרגומו) ולאחריו אישור אפוסטיל.

אישור האפוסטיל מאשר, כי המסמך הוא אכן רשמי, מקורי והופק על ידי הרשויות המוסמכות לכך במדינת המקור

מי מוסמך להעניק חותמת אפוסטיל בישראל?

אישור האפוסטיל ניתן על ידי הרשות המוסמכת לכך במדינה שבה הופק המסמך ושנקבעת במסגרת של אמנות בינלאומיות בין מדינות שונות. 
בישראל אישורי אפוסטיל ניתנים במקרים שונים, על ידי משרד החוץ ומשרד המשפטים, ובדר"כ ניתן לקבל אישור אפוסטיל גם במזכירות ביהמ"ש השלום בכל רחבי הארץ.

אישור האפוסטיל מאשר, כי המסמך הוא אכן רשמי, מקורי והופק על ידי הרשויות המוסמכות לכך במדינת המקור. הוא גם מאשר ומתקף את חתימת הנוטריון על המסמך, וכי מדובר בנוטריון המוסמך לשמש בתפקידו על פי חוקי המדינה.
אישור האפוסטיל מוטבע על גבי אישור הנוטריון (מאחורי האישור הנוטריוני).

חתימת אפוסטיל נדרשת על פי רוב כאשר המסמך מיועד להליך משפטי בחו"ל. למשל: הליכי פונדקאות הנעשים בחו"ל דורשים חתימת אפוסטיל

אילו מסמכים דורשים בדרך כלל חתימת אפוסטיל?

חתימת אפוסטיל נדרשת על פי רוב כאשר המסמך מיועד להליך משפטי בחו"ל. 

לדוגמה, הליכי פונדקאות הנעשים בחו"ל דורשים חתימת אפוסטיל - הן של המסמכים השונים, כמו תעודת לידה, המתקבלים במדינה בה נעשתה הפונדקאות, והן לצורך אימות הקשר בין ההורים המיועדים לילד שנולד בהליך הפונדקאות במסגרת הענקת מספר זהות ודרכון לרך שנולד. 
כך גם נדרש אישור אפוסטיל על תעודות רשמיות שונות, כגון: תעודת נישואים (או גירושים), תעודת לידה וכל מסמך רשמי אחר שהופק על ידי אחד ממשרדי הממשלה או רשויות החוק בישראל ואימותו נדרש במדינה אחרת. למשל, לצורך הליכי קבלת אזרחות ותושבות, איחוד משפחות ועוד. 

חותמת אפוסטיל ניתנת הן למסמכים רשמיים, כמו תעודת לידה או נישואים לצורך אימותם והן במקרים של מסמך שתורגם מעברית לשפה אחרת ונדרש אימות של התרגום ונכונותו, לאחר חתימת הנוטריון על התרגום. 

לסיכום, אישורי נוטריון ואפוסטיל חוסכים זמן וממון רבים לצורך אימות זהותו של אדם ומסמכים שונים הנוגעים למעמדו המשפטי והם בעלי תוקף משפטי ראייתי מלא.

 

* עו"ד אברהם תירוש מספק שלל שירותים נוטריונים בעברית ובאנגלית, כולל תרגום מסמכים משפטיים ואחרים לאנגלית

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב זאפ משפטי

ליצירת קשר עם אברהם תירוש, עו"ד ונוטריון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
נוטריון אימות חתימה אישור נוטריוני
עו"ד אברהם תירוש

קבע פגישה עם
עו"ד אברהם תירוש

אברהם תירוש עו"ד ונוטריון, מתמחה בדיני המשפט האזרחי ומעניק ייעוץ וליווי לרבות ייצוג לקוחות בבתי המשפט. בנוסף, מעניק עו"ד תירוש...

לפרופיל המלא