נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

נוטריון - כל התשובות לכל השאלות

בישראל יכול לכהן כנוטריון עו"ד שהוסמך לכך בכפוף לתנאים בחוק הנוטריונים, המגדיר גם את סמכויות הנוטריון ואת הפיקוח עליו. זקוק לשירותי נוטריון? הנה כל מה שצריך לדעת בנושא

מאת: עו"ד אהרון קיטאי | | 3
נוטריון - כל התשובות לכל השאלות

מה זה נוטריון?

נוטריון זהו מוסד משפטי המוסדר בחוק ומסמיך אדם לתת "שירותי נוטריון". שרותי נוטריון כוללים אימות, אישור או עריכה של מסמכים. חתימה של נוטריון על מסמך כלשהו, נדרשת פעמים רבות בחוקים שונים, לרוב, בנסיבות בהן יש צורך להוכיח כי מסמך מסוים הינו מסמך מקורי; או להוכיח את זהותו של החותם על המסמך ו/או כדי להוכיח כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של האדם שחתום עליו.

מסמך החתום על ידי נוטריון יכול לשמש כראיה בבתי משפט; וכן ישנן רשויות שונות, בישראל ו/או במדינות אחרות שיכבדו מסמך רק בזכות חתימה של נוטריון מורשה

למה צריך חתימת נוטריון?

מסמך החתום על ידי נוטריון יכול לשמש כראיה בבתי משפט; וכן ישנן רשויות שונות, בישראל ו/או במדינות אחרות שיכבדו מסמך רק בזכות חתימה של נוטריון מורשה. 

חשוב לציין, כי עורך דין נוטריון לא יכול לאמת, לאשר או לערוך כל מסמך. כך, למשל, נוטריון לא יכול לאמת כי כתובת מגורים מסוימת היא אכן כתובתו של הטוען כך. סמכויותיו של נוטריון קבועות בחוק הנוטריונים המסדיר את הכשרתו של הנוטריון ואף קובע מה הן הסמכויות שלו. חוקים רבים נוספים קובעים סמכויות ותפקידים לנוטריון, שעיקרם אישור ותרגום מסמכים המצוינים בחוקים אלו.

בין שירותי הנוטריון הנפוצים ביותר בולטים השירותים הבאים: אימות חתימה על מסמך; אישור נכונות העתק של מסמך; אישור נכונות תרגום של מסמך; אימות צוואה ועוד

אילו שירותים מעניק עורך דין שהוא נוטריון?

ישנם שירותי נוטריון רבים ומגוונים. כאמור, נוטריון יכול לפעול רק במסגרת הסמכויות שנקבעו לו בחוק הנוטריונים, המפרט בסעיף 7 לחוק, אילו פעולות מוסמך נוטריון לבצע. 

בין שירותי הנוטריון הנפוצים ביותר בולטים השירותים הבאים: אימות חתימה על מסמך; אישור נכונות העתק של מסמך; אישור נכונות תרגום של מסמך; החתמה על תצהיר; אישור על היותו של אדם חי; אימות הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין (הסכם שיתוף בין בני זוג); אימות צוואה ועוד.

נוטריון בישראל חייב להיות עורך דין. דרישה מקדמית זו לא קיימת במדינות רבות, דוגמת ארצות הברית, שם פעילים גם נוטריונים ציבוריים שאינם עורכי דין

מי יכול לשמש כנוטריון?

חוק הנוטריונים קובע מספר "תנאי סף", שרק בהתקיימם יכול אדם לשמש כנוטריון. בראש ובראשונה, נוטריון בישראל חייב להיות עורך דין. דרישה מקדמית זו לא קיימת במדינות רבות, דוגמת ארצות הברית, שם פעילים גם נוטריונים ציבוריים שאינם עורכי דין. 

עוד דרישות מקדמיות שקובע חוק הנוטריונים כוללות: דרישה שיהיה אזרח ישראלי, חבר בלשכת עורכי הדין, ואשר עסק בעריכת דין 10 שנים לפחות. כלומר, שישנה חשיבות גם לוותק של עורך הדין, אך לא זו בלבד, שכן נדרש גם ניקיון כפיים. כך, קובע חוק הנוטריונים, כי עורך דין יוכר כנוטריון רק אם לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ולא הושעה מלשכת עורכי הדין. 

עורך דין שעומד בתנאי הסף הללו יכול להיות נוטריון מוכר הרשום במאגר הנוטריונים רק אם יעבור הכשרה מתאימה.

עורך דין המעוניין לשמש גם כנוטריון נדרש לעבור השתלמות מתאימה, בסופה יגיש בקשה לוועדה של משרד המשפטים, אשר מוסמכת להעניק לו רישיון להיות נוטריון

מה כוללת הכשרתו של נוטריון?

עורך דין המעוניין לשמש גם כנוטריון נדרש לעבור השתלמות מתאימה, בסופה יגיש בקשה לוועדה של משרד המשפטים, אשר מוסמכת להעניק לו רישיון להיות נוטריון. הוועדה לאישור נוטריונים מתכנסת מדי תקופה כדי לדון בבקשות המוגשות לה.

במידה שהבקשה תאושר, על הנוטריון להשאיר את דוגמת החתימה שלו בספר הנוטריונים; ומרגע זה יוכל להתחיל ולכהן כנוטריון, ולהעניק שירותי נוטריון לציבור הלקוחות; וזאת כל עוד יש לו רישיון נוטריון תקף ופעיל.

רישיון נוטריון מאפשר לנוטריון לבצע פעולות נוטריוניות, תוך שהוא נתון לפיקוח וכפוף ללא מעט חובות החלות עליו מתוקף הכרתו כנוטריון.

כללי האתיקה לנוטריונים מגדירים חובות החלים על הנוטריון ונוגעים ליחסיו עם הלקוחות; עם יתר עורכי הדין והנוטריונים הפועלים לצידו ועם המחלקה לרישוי נוטריונים

אילו חובות חלות על נוטריון?

ישנם כללי אתיקה רבים החלים על נוטריון ודורשים ממנו להתנהל בכבוד ותוך נאמנות. כללי האתיקה לנוטריונים מגדירים חובות החלים על הנוטריון ונוגעים ליחסיו עם הלקוחות; עם יתר עורכי הדין והנוטריונים הפועלים לצידו ועם המחלקה לרישוי נוטריונים, שהיא למעשה גוף המפקח על פעילות הנוטריונים.

זוהי עבודת הנוטריון

בין המגבלות החלות על נוטריונים בולטות הדרישה לסודיות מקצועית; הדרישה לנהל ארכיון מסמכים; האיסור לעבוד בשותפות עם מי שאיננו נוטריון וכן מגבלות בנוגע לשכר נוטריון.

השכר שחייב נוטריון לגבות מלקוח עבור פעולות נוטריוניות שהוא מבצע קבוע ומוגדר בחוק, כשהסכום מתעדכן אחת לשנה

איך נקבע שכר נוטריון?

להבדיל משכר הטרחה המשולם לעורך דין עבור שירותים משפטיים, אשר לרוב איננו קבוע מראש ונקבע על ידי כוחות השוק החופשי, שכרו של נוטריון כפוף לקבוע בחוק. השכר שחייב נוטריון לגבות מלקוח עבור פעולות נוטריוניות שהוא מבצע קבוע ומוגדר בחוק, כשהסכום מתעדכן אחת לשנה. כלומר ישנו תעריף קבוע שיכול נוטריון לגבות בגין פעולה נוטריונית מסוימת, מה שאומר שישנה תקרת שכר לנוטריון, אשר ממנה אסור לו לחרוג למעלה או למטה.

כאשר נדרש הנוטריון לאמת חתימה: הנוטריון נדרש לזהות את האדם החותם, והחותם אף חייב לחתום על המסמך בפני הנוטריון

אילו מגבלות נוספות חלות על נוטריון?

את כל הפעולות הנוטריוניות שמבצע נוטריון עליו לבצע בכפוף לקבוע בחוק. כך, למשל, כשמדובר באישור תרגום: על מנת שנוטריון יוכל לאשר את נכונותו של תרגום במסמך מסוים הוא חייב לשלוט בשתי השפות, כלומר, בשפת המקור בה נכתב המסמך, ובשפה אליה הוא תורגם. גם כאשר נדרש הנוטריון לאמת חתימה: הנוטריון נדרש לזהות את האדם החותם, והחותם אף חייב לחתום על המסמך בפני הנוטריון. כמו כן, חתימה נוטריונית לפיה המסמך נאמן למקור תתבצע רק לאחר שהנוטריון השווה בין שני המסמכים – המסמך המקורי וההעתק שלו, והנוטריון אכן התרשם כי אין כל הבדל בין שני הנוסחים.

על אכיפת כללי המשמעת החלים על נוטריונים אחראים נציגיה של המחלקה לרישוי נוטריונים, אשר שולחת מטעמה מדי פעם מבקרים הבוחנים את פעילות הנוטריונים

ואם הנוטריון לא עומד בחובות המוטלות עליו ו/או חורג מסמכויותיו?

על אכיפת כללי המשמעת החלים על נוטריונים אחראים נציגיה של המחלקה לרישוי נוטריונים, אשר שולחת מטעמה מדי פעם מבקרים הבוחנים את פעילות הנוטריונים. כמו כן, אדם שנעזר בשירותי נוטריון יכול להגיש תלונה למחלקה לרישוי נוטריונים אם הוא חושד כי הנוטריון חרג מסמכותו או שלא מילא את חובותיו. למחלקה יש הסמכות לבחון את התלונה ואף ליישם אמצעי ענישה בעניינו של נוטריון שפעל בניגוד לחוק ו/או לכללי האתיקה. 

ליצירת קשר עם עו"ד אהרון קיטאי
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
נוטריון אישור הסכם ממון חוק הנוטריונים
עו"ד אהרון קיטאי

קבע פגישה עם
עו"ד אהרון קיטאי

עו"ד אהרון קיטאי מנהל משרד פרטי בפתח תקווה שבו הוא מציע את כל השירותים הנוטריונים בשפות עברית ואנגלית. כמו כן...

לפרופיל המלא