נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

נוטריון - סמכויות, צוואות ופעולות נוספות

באילו מקרים יש צורך בשירותי נוטריון? מי כשיר לכהן כנוטריון בישראל? כל מה שרציתם לדעת על נוטריון

נוטריון - סמכויות, צוואות ופעולות נוספות

מקרים בהם יש צורך בשירותי נוטריון

אירנה ואלכסנדר מסנקט-פטרבורג החליטו לעלות לישראל. לצורך תעסוקה בארץ בהתאם למקצועות שלהם, היה עליהם לבצע תרגום מרוסית לעברית של התעודות המקוריות שלהם לרבות תעודות השכלה, תעודת נישואין, תעודת יושר, תעודת לידה ועוד.

בטי היא עובדת זרה מהפיליפינים, שהגיעה לישראל כדי לעבוד, ונדרשה על ידי הרשויות לחתום על הסכם תעסוקה בתחום הסיעוד.

שרון ויריב רכשו בשעה טובה דירה, ולצורך מימונה פנו לבנק משכנתאות לקבלת משכנתא. הבנק ביקש מהם לחתום על יפוי כוח לטובתו.

דנה סיימה לימודי תואר שני בהנדסת תוכנה, וממקום עבודתה החדש היא נדרשה להמציא אישורי העתק  של תעודותיה המקוריות.

רן בן ה-8 נוסע לטיול ביורודיסני בצרפת ביחד עם סבתו. מטעם רשות שדות התעופה דורשים הסכמת ההורים ליציאת רן לחו"ל בליווי סבתו.

המכנה המשותף לכל הדוגמאות שצוינו, הוא הצורך בפניה לנוטריון, כדי לקבל את שירותיו בהתאם לצרכים השונים.

העולם הפך לכפר גלובלי קטן, בו האנשים עוברים ממדינה למדינה כדבר שבשגרה ובתדירות גבוהה. ישנם מהגרים או עולים חדשים, המשנים מקום מגורים, ישנם המגיעים למדינה אחרת לצרכי תעסוקה וסיבות נוספות. אנשים אלה זקוקים לשירותי נוטריון על מנת להציג תעודות ומסמכים בפני הרשויות השונות של כל מדינה ומדינה. 

בישראל כשיר לעסוק כנוטריון, בין היתר, מי שהינו אזרח או תושב קבע בישראל, חבר לשכת עורכי הדין, בעל ותק של 10 שנים, לפחות, בעריכת דין, לא הורשע בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית שיש עימה קלון, וקיבל הסמכה לכהן כנוטריון ממשרד המשפטים

מי כשיר לכהן כנוטריון בישראל?

נוטריון במדינת ישראל פועל בהתאם להוראות חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 ותקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977.

בישראל כשיר לעסוק כנוטריון, בין היתר, מי שהינו אזרח או תושב קבע בישראל, חבר לשכת עורכי הדין, בעל ותק של 10 שנים, לפחות, בעריכת דין, לא הורשע בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית שיש עימה קלון, וקיבל הסמכה לכהן כנוטריון ממשרד המשפטים. 

מן הראוי להדגיש, כי בהתאם לחוק הנוטריונים, במילוי תפקידו יפעל הנוטריון בנאמנות ובמסירות, ועליו לשמור בסוד ובחסיון כל דבר שהובא לידיעתו. יתר על כן, נוטריון מחויב לשמור על כבוד המקצוע ולהימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד המקצוע. 

הנוטריון כפוף לכללי האתיקה המקצועית ולפיקוח משרד המשפטים. בנוסף, הנוטריון כפוף לשכר שירותים, שנקבע על ידי משרד המשפטים ומתעדכן כמדי שנה בכל 1 בינואר. לפיכך, אין הנוטריון רשאי לסטות מתעריף שכר השירותים של משרד המשפטים, לבצע הנחות או לגבות שכר נוטריון שונה משכר השירותים המפורסם ברשומות.

נוטריון העובר על הוראות חוק הנוטריוניים והתקנות עלול לעמוד לדין ובמקרים קשים יש חשש לנטילת רשיונו.

הנוטריון כפוף לכללי האתיקה המקצועית ולפיקוח משרד המשפטים. בנוסף, הנוטריון כפוף לשכר שירותים, שנקבע על ידי משרד המשפטים ומתעדכן כמדי שנה בכל 1 בינואר

עו"ד ונוטריון הורשע בזיוף מסמכים 

בינואר 2017 ניתן פסק דין אשר הרשיע עורך דין ונוטריון, בין היתר, בזיוף מסמכים בנסיבות מחמירות, בשימוש מסמך מזויף ובקבלת דבר במרמה. הנאשם שהינו עורך דין ונוטריון הגיש תביעות בשם ניצולי שואה על פי תכנית פיצוי של ממשלת הונגריה, תוך הכנת תצהירים ואימות חתימות ניצולי השואה, מבלי לקבל מהם הרשאה, מבלי שהם התייצבו בפני הנוטריון ומבלי לאמת את חתימתם. הנאשם פעל עם אדם אחר ואף קיבל תמורת העברת המסמכים שוחד במאות  אלפי שקלים.   

בהכרעת דינו קבע בית המשפט, כי בעבירות אותן בצע הנאשם יש פגיעה קשה בקורבנות ניצולי השואה. גם אם הכספים שנגזלו מן הקורבנות אינם גבוהים, הרי שמדובר בכספים העשויים להיות משמעותיים עבור הקשישים בשנותיהם האחרונות. עוד קבע בית המשפט, כי מעבר לפגיעה בקורבנות, פגע הנאשם במעשיו פגיעה קשה באמון הציבור, במוסד עריכת הדין ובמוסד הנוטריון, כאשר בנסיבות דנן הפגיעה אינה רק במישור הפנים מדינתי אלא משתרעת גם במישור הבינלאומי, הואיל והנאשם במעשיו פעל להונות גופי ממשל זרים. בית המשפט הטיל על הנאשם שנת מאסר בפועל, קנסות ופיצוי כספי לכל אחד מן הקורבנות.

לאמת חתימה על מסמך, לרבות יפוי כח, הסכמת הורים לנסיעת קטין לחו"ל

מהן הפעולות שנוטריון מוסמך לבצע?

סעיף 7 לחוק הנוטריונים מונה את הפעולות אותן מוסמך הנוטריון לבצע וביניהן:

 * לאמת חתימה על מסמך, לרבות יפוי כח, הסכמת הורים לנסיעת קטין לחו"ל. 

* לאשר נכונות העתק מסמך.

* לאשר נכונות תרגום מסמך.

* לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת. 

* לאשר שאדם פלוני חי.

* לאמת הסכם ממון בין בני זוג שנכרת לפני הנישואין.

* פעולות נוספות ובהן אישור עשיית צוואה. 

על נוטריון המתבקש להנפיק אישור עשיית צוואה בפניו, לברר תחילה אם המצווה הניצב לפניו כשיר לעשות את הפעולה

צוואה נוטריונית

בהתאם לסעיף 22 (ז) לחוק הירושה תשכ"ה-1965, דין נוטריון כדין שופט לצורך עשיית צוואה. ישנן מספר דרכים לערוך צוואה, כאשר אחת מהן היא צוואה בפני נוטריון. 

בעת שפלוני עורך צוואה נוטריונית, על הנוטריון להקפיד לבצע את הצוואה בהתאם לתנאים שהותוו בתקנות הנוטריונים. כך לדוגמא, על נוטריון המתבקש להנפיק אישור עשיית צוואה בפניו, לברר תחילה אם המצווה הניצב לפניו כשיר לעשות את הפעולה. במידה שהמצווה מרותק למיטתו, מאושפז בבית חולים או במוסד סיעודי, בהתאם לתקנה 4 מחויב הנוטריון להצטייד בתעודת רופא עדכנית למועד עשיית הפעולה, בדבר כשירותו של המצווה לעשות את הצוואה. בתעודה הרפואית הרופא מאשר, כי הוא בדק את החולה ומצהיר כי החולה בהכרה מלאה ובדעה צלולה, אחראי על מעשיו וכשיר לעשות פעולה בפני נוטריון.

במידה שהנוטריון לא ידאג לתעודת רופא, ייתכן כי בעתיד בעת קיום הצוואה, ניתן יהיה לטעון לפגם פורמלי בצוואה. 

האפוסטיל מהווה אישור, כי מסמכים שנחתמו מחוץ למדינת ישראל הם מסמכים אמיתיים ובעלי הכרה ותוקף משפטי בישראל

אפוסטיל

לצד שירותי נוטריון נדרש לעיתים גם אישור אפוסטיל  (APOSTILLE).

האפוסטיל מהווה אישור, כי מסמכים שנחתמו מחוץ למדינת ישראל הם מסמכים אמיתיים ובעלי הכרה ותוקף משפטי בישראל, ולחילופין, מסמכים שנערכו בישראל יקבלו הכרה ותוקף בחו"ל. השימוש האינטנסיבי באישורי אפוסטיל החל מאמנת האג ב-1961, עליה חתומות מרבית מדינות אירופה, ארצות הברית, מדינות באסיה ואפריקה לרבות מדינת ישראל. 

חותמת האפוסטיל מאשרת, כי הנוטריון החתום על המסמך הינו נוטריון מוכר במדינת ישראל או במדינה בחו"ל עליה הוא חתום על המסמך.

מן הראוי להדגיש, כי בכל פניה לקבלת שירות נוטריוני, חשוב לפנות לנוטריון מקצועי, בעל נסיון, הפועל בהתאם לחוק ותקנות הנוטריונים וכפוף לכללי האתיקה המקצועית.

ממתינים לחתימת הנוטריון

 

* אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או כדי לחייב את הכותב בכל אחריות. בכל מקרה מומלץ להיוועץ בעורך דין ו/או נוטריון העוסקים בתחום.

ליצירת קשר עם עו"ד, נוטריון ומגשרת מאיה בורוכוב
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הנוטריונים אישור נוטריוני צוואה נוטריונית
מאיה בורוכוב - עורכת דין, נוטריון ומגשרת

קבע פגישה עם
מאיה בורוכוב - עורכת דין, נוטריון ומגשרת

עורכת דין, נוטריון ומגשרת, המספקת מגוון רחב של שירותים משפטיים בתחומי המשפט האזרחי. תחומי עיסוקה המרכזיים הינם: דיני מקרקעין, דיני...

לפרופיל המלא