zap group mishpati logo

הפטר בהוצל"פ: הרחבה והקלה בתנאי הקבלה

תיקון 57 בחוק הוצל"פ (שהתקבל לאחרונה) מציע לחייבים תנאים קלים יותר ומרחיבים יותר - לזכות בהפטר. סקירה מקיפה של התיקון המשמעותי

08.05.18
תאריך עדכון: 30.03.24
5 דק'
הפטר בהוצל"פ: הרחבה והקלה בתנאי הקבלה

בשלוש השנים האחרונות, נעשה ניסיון להביא להוצאה לפועל את החייבים הנמצאים באיחוד תיקים ו/או מוגבלים אמצעים (מעל כ-4 שנים) - לצורך בחינת מתן הפטר מחובותיהם ומחיקת החובות. 
בפועל, חייבים רבים מצאו את עצמם בהליך שדווקא החמיר את מצבם: לא רק שנמצא כי אינם עונים לתנאי ההפטר; אלא שהחייבים מצאו עצמם מחויבים להסדר תשלומים או צו תשלומים גבוה יותר. 

מנתונים שפורסמו באתר הכנסת, מתוך כ-36,000-37,000 איש בעלי פוטנציאל לזכות בהפטר, רק 4,100 הגישו בקשה

האם קיימים נתונים רשמיים בנוגע לשיעור החייבים שיש להם פוטנציאל לקבל הפטר, וכמה מהם זכו לכך?

מנתונים שפורסמו באתר הכנסת, מתוך כ-36,000-37,000 איש בעלי פוטנציאל לזכות בהפטר, רק 4,100 הגישו בקשה. מתוך אלה שהגישו בקשה - למעלה מ-40% נדחו (חלק גדול מהדחיות - על הסף). כך, כ-2,000 איש מתוך פוטנציאל כ-40,000 איש - זכו או יזכו בהפטר המיוחל. פחות מחצי אחוז! (נכון ליולי 2017). 

מדוע מומלץ לנסות לקבל הפטר - ולא לפעול במסגרת הליך פשיטת רגל?

כיום, לאחר שעבר תיקון 57 לחוק ההוצאה לפועל (התיקון עבר ממש לאחרונה, במרס 2018) - מומלץ לכל אדם להגיע לייעוץ אצל עורך דין, כדי לבחון את יכולתו להיכנס להליך, העשוי לאפשר קבלת הפטר ומחיקת חובות בתוך שנה לכל היותר. 

יתרונות ההליך במסגרת התיקון החדש לחוק: אין תשלום אגרה, אין צורך במילוי דו"ח כל חודשיים, ההתנהלות היא מול רשם ההוצאה לפועל

מהם יתרונות ההליך במסגרת תיקון 57?

ההליך הרבה יותר קל, מהיר וידידותי מהליך פשיטת רגל. זאת, נוכח מספר סיבות:

• אין תשלום אגרה (כיום, האגרה לפשט"ר הינה כ-1,600 שקלים).  

• שכר טרחה של עו"ד בהפטר בדרך כלל נמוך יותר - משכר טרחה בהליך פשיטת רגל. 

• ההתנהלות מול רשם ההוצאה לפועל (ולא מול ביהמ"ש המחוזי).

• אין צורך במילוי דו"ח כל חודשיים.

בניגוד לתנאי הסף הקודמים - כיום, גם חייבים בעלי חוב מעל 800,000 שקלים (עד 2,000,000 שקלים) - יכולים להיכנס להליך; ובלבד שקרן החובות אינה עולה על 400,000 שקלים

מהם תנאי הסף לכניסה להליך הפטר? 

1. בניגוד לתנאי הסף הקודמים - כיום, גם חייבים בעלי חוב מעל 800,000 שקלים (עד 2,000,000 שקלים) - יכולים להיכנס להליך; ובלבד שקרן החובות אינה עולה על 400,000 שקלים. כך, למשל: חייב עם חוב בסך כ-1,000,000 שקלים, אשר תפח בשל ריביות - יוכל להיכנס להליך (לדוגמה: החוב התחיל "רק" מ-500,000 שקלים). (סעיף 69י3 א (2) לחוק הוצל"פ).

2. כיום, בהתאם לתיקון, יש להוכיח עמידה לפחות במחצית התשלומים החודשיים, במהלך 3 השנים שקדמו להגשת הבקשה - ובלבד שהחייב ישלים את הפיגורים בתשלום. בנוסף לכך, הרשם הוסמך לתת פטור על פי שיקול דעתו, גם למי שלא עמד בצו התשלומים. זאת, במקרים מיוחדים. ההסדר האמור הוא שיפור משמעותי, ביחס לחסם שהיה בעבר - לפיו על החייב להיות מוגבל באמצעים כ-4 שנים ולהתמיד בתשלום צו התשלומים לפחות 3 שנים, אלא אם כן חלו נסיבות מיוחדות (אשר לשיקול דעת הרשם מקלות על החייב) (סעיף 69 י 3 (א)(4) לחוק הוצל"פ). 

3. בניגוד לחסם העיקרי בחוק הקודם, לפיו אם קיים נכס כלשהו בעל ערך, לא ניתן היה להיכנס להפטר - הרי שלפי תיקון 57 לחוק, גם אם קיים נכס בעל ערך (למעט משכורת או הכנסה אחרת) - הרשם רשאי לבדוק באופן מהותי, האם הנכס הוא בעל ערך הניתן למימוש ואם קיימת תועלת של ממש לנושים, במימוש הנכס (לאחר עלויות המימוש). כך, למשל: אם לחייב רכב בשווי 10,000 שקלים - לא תימנע מהחייב (ברוב המקרים) כניסה להליך הפטר. זאת, בניגוד להוראות החוק הקודמות לפני התיקון (סעיף 69י3 (א) (3) לחוק הוצל"פ).

4. הכנסת אפשרות לקיום הסדר מוסכם לפירעון החוב בין החייב לנושים, במקרה של אי עמידה בתנאי מתן צו הפטר. סעיף 69 י 23 (לחוק הוצל"פ) קובע כי רשם ההוצאה לפועל רשאי, על סמך הגשת בקשת ההפטר, לגבש הסדר תשלומים לפירעון החוב, בהסכמת החייב והנושים. הצדדים יוזמנו לדיון בבקשה. אם יתגבש הסדר ויאושר - רשם ההוצאה לפועל יורה על השהיית הליכי הוצאה לפועל, או סגירת תיקי ההוצאה לפועל, בכפוף לתנאי ההסדרים שיושגו. 

5. הוארך תוקף מסלול ההפטר דרך הוצאה לפועל, עד ספטמבר 2019. 

6. הושארה הדרישה כי לחייב אין בקשת פשיטת רגל שתלויה ועומדת לגביו.

7. בנוסף, הושארה הדרישה לפיה במהלך חמש השנים שקדמו לבקשת ההפטר, לא ניתן לחייב צו כינוס ולא נדחתה בקשת החייב לצו כאמור. כמו כן, נדרש כי החייב לא הוכרז כפושט רגל ולא נדחתה בקשה כזו וכי לא ניתן לחייב צו הפטר, לפי פקודת פשיטת הרגל. 

כפי שניתן לראות, החסמים העיקריים בדרך לקבלת הפטר - הוגמשו. עתה, הדרך להיכנס להפטר קלה יותר. עם זאת, יש לזכור שאין מדובר בהפטר אוטומטי! כל מקרה נבחן לגופו. יש לשמור על שקיפות מלאה ותום לב, לאורך כל ביצוע ההליך, כולל התנהלות ואורח חיים ההולמים את המצב הכלכלי, כפי שהחייב מצהיר עליו. אם במהלך ההליך מתגלות "הפתעות" - ההליך בסיכון. כך, במקרים בהם יתגלו "הפתעות", אף קיים חשש לקבלת הסדר תשלומים גרוע יותר מצו התשלומים הקיים כיום. לכן, חשוב מאד להיוועץ עם עורך דין ולחשוף בפניו את כל העובדות והנתונים. כך, ניתן להיכנס להליך ברגל ימין.

הכסף נגמר - הליך ההוצאה לפועל מתחיל

לסיכום: מתמודדים עם חובות? כדאי שתבדקו עם עורך דינכם, האם בעקבות תיקון 57 ה"טרי" לחוק הוצל"פ, יש לכם אפשרות להגיע להפטר, בתנאים קלים יחסית לעבר. כמובן, יש לפעול בתום לב מלא במסגרת ההליך.

האם מאמר זה עזר לך?

ZAP משפטי
צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
מאמרים נוספים
 • הסדר נושים לפי 19א לפקודה - רגע לפני הליך פשיטת רגל

  הסדר נושים לפי 19א לפקודה - רגע לפני הליך פשיטת רגל

  רגע לפני שתפנה להליך פש"ר או רגע לפני שמאן דהוא יבקש כי תוכרז כפושט רגל, אם לבקשתך ואם לבקשת אחד מנושיך, ישנו סעיף בפקודת פשיטת הרגל שיכול להתאים לך, ולאפשר לך ליהנות ממספר יתרונות. הליך זה הקבוע בסעיף 19א' לפקודה מאפשר לך להציע הסדר לנושים עוד בטרם יוצא כנגדך צו לכינוס נכסים בהליך פשיטת רגל. על הליך הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודה – תנאים להחלתו, יתרונותיו ואופן יישומו.
  6 דק'
 • פרשנות הסכם פשרה בהוצאה לפועל - האם הדבר אפשרי?

  פרשנות הסכם פשרה בהוצאה לפועל - האם הדבר אפשרי?

  בית המשפט: רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי לפרש הסכם פשרה שנחתם בין הזוכה לחייב ואשר קיבל תוקף של פסק דין
  5 דק'
 • מחיקת חובות בפשט"ר, גם אחרי הרפורמה - רק בליווי עו"ד

  מחיקת חובות בפשט"ר, גם אחרי הרפורמה - רק בליווי עו"ד

  הרפורמה בהליך פשיטת רגל הפכה אותו להליך המועדף בעייני חייבים רבים. השינויים בהליך הפכו אותו לקצר, חסכוני ויעיל יותר ולכן כדאי עבור רוב החייבים. אולם, כדי ליהנות מיתרונותיו חשוב מאד ליישם את ההליך בליווי עורך דין מומחה בתחום שיעבור עם החייב יד ביד את הדרך הקשה עד לצו ההפטר המיוחל, ויבטיח את השלמת ההליך
  8 דק'
עו"ד אברג'יל שגית- משרד עו"ד וגישור

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה