נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הפטר בהוצאה לפועל: חלון הזדמנויות

תיקים בהוצל"פ? היעדר יכולת פירעון? ניתן לקבל צו הפטר. שימו לב: באופן סמלי, חלון ההזדמנויות מסתיים ב-5.9.2018 (בבחינת תכלה שנה וחובותיה)

מאת: עו"ד קרן אור אלאל | | 4
הפטר בהוצאה לפועל: חלון הזדמנויות

חייב בהוצאה לפועל יכול (בתנאים מסוימים) לקבל צו הפטר. המשמעות של קבלת צו ההפטר היא שכל חובותיו של החייב נמחקים - והוא יכול לצאת לדרך חדשה. זה נשמע כמו חלום פנטסטי, אבל חשוב להבין כי את ה"ישועה" הזו, החייב יכול להשיג אם יפעל נכון; ובמיוחד - אם יפעל בזמן. נכון להיום, בקשות לפי הליך מחיקת חובות בהוצאה לפועל, ניתן להגיש רק עד ליום 5. 9.2018. 

לכן, חייבים - עובדה זו מטילה עליכם הכרח למהר ככל הניתן ולהתחיל בנקיטת ההליך עתיר היתרונות. רגע לפני שתצאו לדרך, אתם בוודאי תוהים, מתלבטים ומחפשים תשובות לשאלות רבות. במדריך זה, תוכלו למצוא את כל התשובות לכל השאלות החשובות, הנוגעות להליך הפטר בהוצל"פ.

הפטר - הליך שנוקט חייב, כדי להביא למחיקת חובותיו בהוצאה לפועל

מהו הליך לקבלת צו הפטר בהוצאה לפועל?

מדובר בהליך שנוקט חייב, כדי להביא למחיקת חובותיו בהוצאה לפועל. 

בקשה למתן הפטר יכול להגיש רק חייב, שבעניינו מתקיימים מספר תנאים

כיצד יש לפעול, על מנת לקבל צו הפטר בהוצאה לפועל?

על מנת למחוק חובות בהוצאה לפועל, יש לפנות בבקשה מתאימה. מדובר בבקשה למתן הפטר. יכול להגיש את הבקשה רק חייב, שבעניינו מתקיימים מספר תנאים.

הליך לקבלת צו הפטר בהוצאה לפועל, נועד לסייע לחייבים שאין ביכולתם לפרוע את חובותיהם

מהם התנאים להגשת בקשה להפטר בהוצל"פ?

המבקש הינו חייב בהוצל"פ: בקשה לצו הפטר, יכול להגיש מי שהינו חייב בהוצאה לפועל. כלומר: כל מי שנפתח/ו נגדו תיק/ים בלשכה אחת או יותר, של מערכת ההוצאה לפועל.

המבקש הינו חייב מוגבל באמצעים, משך תקופה: הליך לקבלת צו הפטר בהוצאה לפועל, נועד לסייע לחייבים שאין ביכולתם לפרוע את חובותיהם. בטרם נקיטת ההליך האמור, על החייב להשלים הליך אחר בהוצאה לפועל. מדובר בהליך להכרת החייב כ"חייב מוגבל באמצעים" - ורק לאחר שחלפו לפחות 4 שנים ברצף, במהלכן היה החייב "חייב מוגבל באמצעים", יוכל החייב להגיש בקשה להפטר. עוד נדרש שהחייב יעמוד בצו התשלומים שניתן לו ב-3 השנים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת צו הפטר. רק אם יעמוד בתנאי זה, יוכל החייב להגיש את הבקשה. 

חייב מוכרז כחייב מוגבל באמצעים, על ידי רשמ/ת ההוצל"פ - כאשר הרשם מסיק כי אין לחייב יכולת כלכלית לפרוע את חובותיו, במהלך התקופות הקבועות בחוק

מיהו "חייב מוגבל באמצעים"?

חייב מוכרז כחייב מוגבל באמצעים, על ידי רשמ/ת ההוצל"פ - כאשר הרשם מסיק כי אין לחייב יכולת כלכלית לפרוע את חובותיו, במהלך התקופות הקבועות בחוק. הכרזה על חייב מוגבל באמצעים יכולה להיעשות לפי בקשת הזוכה, לפי בקשת החייב או ביוזמת רשם ההוצאה לפועל.

חייב מוגבל באמצעים נהנה ממספר הגנות; ובמקביל, גם מוטלות עליו מגבלות שונות. בנוסף, תגרור ההכרזה על החייב כ"חייב מוגבל באמצעים" קביעה של "תכנית תשלומים": החייב יידרש לשלם תשלום חודשי, בגובה מסוים; ובמקביל, יחול "איחוד תיקים": כל התיקים המתנהלים נגד החייב ייכללו בתיק איחוד (או תיק מאוחד). 

הליך הבקשה לצו הפטר יהיה פתוח בפני החייב, רק כאשר סך כל חובותיו, בעת הגשת הבקשה נמוך מ-800,000 שקלים; וכאשר החוב לכל אחד מהנושים אינו עולה על 400,000 שקלים

סכום החוב

תנאי נוסף, המאפשר הגשת בקשה להפטר בהוצאה לפועל, הוא סך כל החובות של החייב: הליך הבקשה לצו הפטר יהיה פתוח בפני החייב, רק כאשר סך כל חובותיו, בעת הגשת הבקשה נמוך מ-800,000 שקלים; וכאשר החוב לכל אחד מהנושים אינו עולה על 400,000 שקלים.

חדלות פרעון

תנאי נוסף הוא שלחייב אין נכסים בעלי ערך, שניתן לעקל ו/או למכור על מנת לשלם לזוכים.

בקשות לפי הליך מתן הפטר בהוצל"פ, לחייב מוגבל באמצעים, ניתן להגיש עד ליום 5.9.2018 בלבד

עיתוי הגשת הבקשה

כאמור, בקשות לפי הליך מתן הפטר בהוצל"פ, לחייב מוגבל באמצעים, ניתן להגיש עד ליום 5.9.2018 בלבד, וחשוב לנצל את חלון ההזדמנויות המוגבל בזמן בטרם ייסגר. 

הליכים משפטיים מקבילים

ההליך לקבלת הפטר "פתוח" רק בפני חייב שלא מתנהל הליך של פשיטת רגל בעניינו; ואשר לא ניתן צו כינוס לנכסיו, בחמש השנים שקדמו לבקשה.

בסוף ההליך תנתן החלטת הרשם - האם לתת הפטר שימחוק את חובותיו של החייב - או לדחות את בקשתו

מה כולל הליך להוצאת צו הפטר, בהוצאה לפועל?

הליך להפטר בהוצל"פ כולל מספר שלבים עיקריים. 

א. בקשה לפתיחת ההליך, שתוגש על ידי החייב; 

ב. פתיחת תיק הפטר בהוראת הרשם, שמצא כי מתקיימים תנאים נדרשים - וכי התיק מתאים למסלול הפטר; ג. הגשת התנגדויות על ידי הנושים; 

ד. דיון בבקשה למתן הפטר, לרבות בחינת טיעוני החייב והנושים; 

ה. לבסוף - החלטת הרשם: האם ליתן הפטר שימחוק את חובותיו של החייב - או לדחות את בקשתו. עוד יכול הדיון לגרור שינוי של צו התשלומים, ביטול ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים ועיקול נכסים ש"נחשפו" בעת הדיון בבקשה להפטר. 

שיקולים שישפיעו על החלטת הרשם, למשל: מצבו הכלכלי של החייב, מצבם הכלכלי של הנושים - והפגיעה שתיגרם להם, עקב מתן ההפטר

אילו שיקולים ישפיעו על החלטת הרשם?

בעת ההחלטה בבקשה להפטר של חייב, ייתן רשם ההוצאה לפועל את הדעת על מגוון נרחב של נסיבות ועובדות, וייקח בחשבון שיקולים רבים.

כך, למשל: מצבו הכלכלי של החייב, מצבם הכלכלי של הנושים - והפגיעה שתיגרם להם, עקב מתן ההפטר. 

כמו כן, במקרה שהרשם יתרשם לרעה מהתנהלות החייב, הוא עשוי לפסול את הבקשה. כך, במקרים בהם החייב לא נהג בתום לב - ונראה כי ניצל את ההליך לרעה; ו/או במקרים בהם אורח חייו "בזבזני" וחורג מיכולתו הכלכלית (כפי שהצהיר אודותיה, בעת הגשת הבקשה) או כאשר נהג בניגוד להוראות הדין. 

צו ההפטר מעניק לחייב בהוצאה לפועל פטור מכל חובותיו שקדמו למתן הצו - מלבד מספר סוגי חובות

מה מעניק צו ההפטר ומהי משמעותו?

צו ההפטר מעניק לחייב בהוצאה לפועל פטור מכל חובותיו שקדמו למתן הצו - מלבד מספר סוגי חובות, הכוללים: קנסות, חוב מזונות, חוב שנוצר במרמה ודמי נזק שטרם נקצבו. 

כשלון עסקי - מה עושים עכשיו?

לסיכום: הסתבכת בחובות? רוצה להתחיל דף חדש? אם את/ה כבר נחשב/ת "חייב/ת" בהוצאה לפועל, ניתן (בתנאים מסוימים) לקבל צו הפטר. יש לשים לב: האפשרות לפעול במסגרת הליך מחיקת חובות בהוצאה לפועל, קיימת רק עד 5.9.2018.

 

* השתתפה בהכנת הכתבה, נגוהה שפרלינג, כתבת זאפ משפטי

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חדלות פירעון אזהרה לחייב הפטר בהוצאה לפועל
עו"ד קרן אור אלאל

קבע פגישה עם
עו"ד קרן אור אלאל

עו"ד קרן אור אלאל, עורכת דין מוסמכת, ובנוסף עברה סדנאות והשתלמויות בתחומים: הליכי פשיטת רגל, חדלות פרעון ועסקאות מקרקעין. המשרד...

לפרופיל המלא