נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מסלול הפטר בהוצל"פ - מחיקת חובות לחייב מוגבל באמצעים

מי זכאי ליהנות מההליך שמאפשר לחייבים להשתקם?

מאת: עו"ד סנדי טמיר | | 4
מסלול הפטר בהוצל"פ - מחיקת חובות לחייב מוגבל באמצעים

שינוי חקיקתי מהפכני שהושלם לפני מספר חודשים הוביל למהפכה: ישנם חייבים העומדים בתנאים מסוימים ויכולים ליהנות ממחיקת חובות, גם כשמדובר בחובות ממושכים וגדולים. א' חווה זאת על בשרו: אחרי עשרים שנים במהלכן היה מוגבל, ונרדף בשל חובותיו הגדולים, שהגיעו להיקף של לא פחות מ- 620,000, הסתיים מאבקו, והוא זכה בחיים חדשים ונקיים מחובות. ההישג המרשים הזה התאפשר בזכות מיצוי זכויותיו כחייב ובעזרת יישום המסלול המקדם חייבים לעבר שיקום, פירעון חובות ויציאה מהמשבר הכלכלי. מסלול זה, שנקבע במסגרת הוראת שעה, מאפשר למי שהוגדר בהוצאה לפועל כ"חייב מוגבל באמצעים" לקבל צו הפטר אשר יביא למחיקת חובותיו.

חייבים אשר הוכרזו כ"חייבים מוגבלים באמצעים" במערכת ההוצאה לפועל, ועומדים במספר תנאי סף, זכאים להגיש בקשת הפטר

כיצד ניתן לפעול למחיקת חובות בהוצאה לפועל?

ביום 06.09.2015 נכנסה לתוקף הוראת שעה התקפה לעת עתה עד ליום 05.09.2018 (יש סיכוי שיאריכו את תוקפה) אשר קובעת, במסגרת תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, כי חייבים אשר הוכרזו כ"חייבים מוגבלים באמצעים" במערכת ההוצאה לפועל, ועומדים במספר תנאי סף, זכאים להגיש בקשת הפטר.

משמעות מתן ההפטר הינה מחיקת חובות. עם קבלת ההפטר, ימחקו מרבית חובותיו של החייב

מה זה הפטר? מה יקרה במידה שבקשתם תתקבל?

משמעות מתן ההפטר הינה מחיקת חובות. עם קבלת ההפטר, ימחקו מרבית חובותיו של החייב.

אילו חובות לא ימחקו?

חובות שאינם בני הפטר במסלול זה כוללים את החובות הבאים: חוב מזונות, חוב משכנתא, קנסות פליליים ומנהליים ועוד. 

לא כל חייב יכול להגיש בקשה להפטר, ורק מי שעומד בתנאים שקובעת הוראת השעה יוכל ליהנות מאפשרות זו

כיצד זוכים להפטר במסלול זה?

כדי לממש את מסלול ההפטר יש להגיש בקשת הפטר ללשכת ההוצאה לפועל. את הבקשה מומלץ להגיש בסיוע של עורך דין מומחה להוצאה לפועל שיבחן האם מתקיימים התנאים המאפשרים לחייב להשתלב במסלול ההפטר, והוא זה שינסח את הבקשה בהתאם לדרישות החוק. 

לאחר קבלת הבקשה בלשכת ההוצאה לפועל, יחליט הרשם האם לפתוח תיק הפטר. במידה שייפתח תיק הפטר, יתחילו לנוע תהליכים משפטיים שבסיומם יקבל החייב הפטר. כמובן שרשם ההוצאה לפועל אף עשוי לדחות את הבקשה. לא כל חייב יכול להגיש בקשה להפטר, ורק מי שעומד בתנאים שקובעת הוראת השעה יוכל ליהנות מאפשרות זו.

החוק מעניק לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת: במידה שהרשם ישתכנע, כי החייב לא עמד בצו התשלומים בשל מצבו הכלכלי הקשה, ויסיק כי התנהלותו של החייב איננה נגועה בחוסר תום לב, הוא יאפשר את פתיחת תיק ההפטר

מהם התנאים המאפשרים השתלבות של חייב במסלול ההפטר?

חייב מוגבל באמצעים

רק חייב שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל, והינו חייב מוגבל באמצעים במשך לפחות 4 שנים לפני הגשת הבקשה למתן הפטר, יכול לקבל הפטר בהוצאה לפועל.

עמידה בצו תשלומים

רק חייב שעמד בצו התשלומים שנקבע לו במשך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטר יוכל לזכות בהפטר בהוצאה לפועל. 

בהקשר זה חשוב לציין, שחייב אשר לא עמד בצו התשלומים לא נפסל אוטומטית, ויכול להיות שתישמר לו הזכות להשתלב במסלול הפטר. החוק מעניק לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת: במידה שהרשם ישתכנע, כי החייב לא עמד בצו התשלומים בשל מצבו הכלכלי הקשה, ויסיק כי התנהלותו של החייב איננה נגועה בחוסר תום לב, הוא יאפשר את פתיחת תיק ההפטר. ישנן גם נסיבות חריגות נוספות שהרשם יכול למוצאן כמצדיקות את אישור בקשת ההפטר למרות אי עמידה בצו התשלומים.

תקרת חוב

סך כל החובות של החייב אינו עולה 800,000 ש"ח; כשהחוב לכל אחד מהנושים אינו עולה על 400,000 ש"ח.

היעדר נכסים

לחייב אין נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול או מכירה. 

ללא הליכים משפטיים מקבילים

החייב לא הוכרז פושט רגל, לא מתנהל הליך פשיטת רגל בעניינו, ולא ניתן צו כינוס נכסים לנכסיו בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

נושי החייב רשאים להגיש תוך שלושה חודשים, מהיום בו התקבלה ההחלטה על פתיחת התיק במסלול הפטר, התנגדות לבקשת החייב, במסגרתה יטענו כי לא מתקיימים כל התנאים למתן הפטר ו/או כי קיים סייג למתן ההפטר

מה צפוי לאחר הגשת בקשה להפטר?

חייב מוגבל באמצעים אשר בעניינו מתקיימים כל התנאים המקדימים, יגיש, כאמור, בקשה להפטר כחייב מוגבל באמצעים. לאחר הגשת הבקשה יבחן הרשם את הבקשה, ובמידה שיקבע כי מתקיימים התנאים המקדמיים המאפשרים לחייב להשתלב במסלול ההפטר, יפתח תיק הפטר.

השלב הבא הוא הגשת התנגדויות נושים: נושי החייב רשאים להגיש תוך שלושה חודשים, מהיום בו התקבלה ההחלטה על פתיחת התיק במסלול הפטר, התנגדות לבקשת החייב, במסגרתה יטענו כי לא מתקיימים כל התנאים למתן הפטר ו/או כי קיים סייג למתן ההפטר.
בשלב הבא יתכנס דיון במסגרתו תבוצע חקירה לגבי היכולת הכלכלית של החייב, וייבחנו טענות הנושים שהועלו במסגרת בקשות ההתנגדות במידה והוגשו כאלה. 

במידה שבמהלך הדיון ישתכנע הרשם, כי התקיימו התנאים הקבועים בחוק למתן הפטר, וכי לא מתקיימים סייגים למתן ההפטר, יינתן צו הפטר. 

באילו מקרים תדחה בקשת ההפטר של חייב מוגבל באמצעים?

כאשר לא מתקיים אחד מהתנאים המוקדמים לקבלת ההפטר; ו/או במקרים בהם החייב התנהל בחוסר תום לב, כאשר אורח חייו איננו תואם את מצבו הכלכלי, כאשר הבריח/הסתיר נכסים; כאשר מסר מידע שקרי לרשם; כאשר יצר חובות חדשים בידיעה שלא יוכל לעמוד בהם; או כאשר מתן הצו יפגע פגיעה כלכלית קשה באחד הנושים ועוד.

במידה שהרשם יחליט לאשר את בקשת ההפטר, יוצא צו הפטר הפוטר את החייב מכל חובותיו ומורה על ביטול כל ההליכים העומדים כנגד החייב, לרבות: צו עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלת דרכון, הגבלת רישיון נהיגה ועוד

מה צפוי לחייב שבקשתו להפטר תתקבל?

לאחר הדיונים בתיק ההפטר, במידה שהרשם יחליט לאשר את בקשת ההפטר, יוצא צו הפטר הפוטר את החייב מכל חובותיו ומורה על ביטול כל ההליכים העומדים כנגד החייב, לרבות: צו עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלת דרכון, הגבלת רישיון נהיגה ועוד, דבר המאפשר לחייב לצאת לדרך חדשה ולהתחיל את מלאכת שיקום חייו. 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עיקולים מחיקת חובות הפטר בהוצאה לפועל
עו"ד סנדי טמיר

קבע פגישה עם
עו"ד סנדי טמיר

עו"ד סנדי טמיר עומדת בראש משרד עורכי דין בחדרה ובו היא מציעה מענה משפטי במגוון תחומים משפטיים, ובדגש על נושאים...

לפרופיל המלא