zap group mishpati logo

יתרונות בהליך פשיטת רגל

הריבית הנמוכה, משך הזמן הקצר - אלו הם חלק מהיתרונות בהליך פשיטת רגל לעומת הליך של חייב מוגבל באמצעים

27.06.18
תאריך עדכון: 30.03.24
1 דק'
יתרונות בהליך פשיטת רגל

חייבים רבים מתלבטים בשאלה האם לנקוט הליכי פשיטת רגל או בהליך של חייב מוגבל באמצעים.

הליך פשיטת רגל - אמור להסתיים תוך תקופה קצרה

מהם, אם כן, היתרונות של הליך פשיטת הרגל לעומת הליך של מוגבל באמצעים. הליך מוגבל באמצעים לרוב לא יסתיים גם לאחר שנים ארוכות עקב הריביות הגבוהות בתיקי ההוצאה לפועל, ואולם הליך פשיטת רגל אמור להסתיים בתוך תקופה קצרה של כשנתיים עד שלוש שנים, שבסופן יקבל החייב הפטר מלא מכל חובותיו.

ריבית נמוכה

כמו כן, עקב הריבית הנמוכה שלפיה נבדקים החובות בפשיטת רגל, לעומת הריביות הגבוהות מאוד בהוצאה לפועל, בפרט כשמדובר בבנקים, הרי שלאחר בדיקת החובות בפשיטת רגל, ועקב ההפרש העצום כאמור, יופחתו החובות באופן משמעותי, וחובות של מאות אלפי שקלים עשויים אחרי בדיקה להגיע לכדי עשרות אלפי שקלים בלבד.

ככל שהחובות ישנים יותר, כך הם יפחתו באופן דרסטי בהליך של פשיטת רגל.

אפשר להעיד על חייבים רבים שהגיעו עם חובות של מאות אלפי שקלים בהוצאה לפועל, וחובות אלו קטנו בהליך פשיטת רגל לכדי עשרות אלפי שקלים בלבד, וזאת עקב ההפרש בריביות כאמור.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים