zap group mishpati logo

למה חשוב לערוך צוואה נוטריונית?

בשונה מסוגים אחרים של צוואות, צוואה נוטריונית כמעט בלתי אפשרי לבטל, במיוחד אם מחזקים את תוקפה עם סרטון וידיאו ותצהיר רופא

מאת: עו"ד ניקולא סאבא
29.10.18
תאריך עדכון: 12.12.23
6 דק'
למה חשוב לערוך צוואה נוטריונית?

קשה להפריז בחשיבות של עריכת צוואה בצורה נכונה. אי הקפדה על הכללים עלולה להוביל לבטלותה של הצוואה, וכתוצאה מכך לאי כיבוד רצונו האחרון של המצווה. 
כדי למנוע התפתחות כל כך מצערת, נבקש בשורות הקרובות לעשות סדר, ולהציג את סוגי הצוואות הקיימות. נבקש לעמוד על יתרונה של צוואה אחת באופן מיוחד: הצוואה הנוטריונית. נדגיש את יציבותה של צוואה זו, שכמעט בלתי אפשרי לבטל לאחר מעשה, אם היא נערכת כראוי.

הצוואות המוכרות על פי החוק בישראל

על פי חוק הירושה, ניתן לערוך בישראל ארבעה סוגים של צוואות: צוואה בכתב, צוואה בעל-פה, צוואה בפני עדים וצוואה בפני רשות או נוטריון. 

החוק מתיר לכל אדם מעל גיל 18 לכתוב צוואה בכתב ידו, ללא צורך בעדים. אין צורך באישור של עורך דין או נוטריון על הצוואה

צוואה מספר 1: צוואה בכתב

החוק מתיר לכל אדם מעל גיל 18 לכתוב צוואה בכתב ידו, ללא צורך בעדים. אין צורך באישור של עורך דין או נוטריון על הצוואה, וכל מה שהמצווה צריך לעשות הוא לכתוב את הצוואה בכתב ידו, לציין עליה את התאריך שבו נערכה ולחתום עליה. 

תנאים הכרחיים להכרה בצוואה זו הם: שהיא תהיה מקורית, ושיופיעו עליה התאריך שבו נכתבה וחתימתו של מי שערך אותה.

החסרונות של צוואה זו: אם היא הולכת לאיבוד או שאחד היורשים משמיד אותה, היא בטלה משום שיש חשיבות מכרעת לעותק המקורי של הצוואה. חשוב ליידע את היורשים מבעוד מועד איפה נמצאת הצוואה, כדי שניתן יהיה להשתמש בה בעת הצורך, והירושה אמנם תחולק על פיה. 

החוק מתיר לאדם גוסס לערוך צוואה בעל-פה בפני שני עדים. האחרונים יידרשו לערוך תצהיר, שבו יאשרו כי שמעו את דברי המצווה, וכי זו הייתה צוואתו

צוואה מספר 2: צוואת שכיב מרע / צוואה בעל-פה

החוק מתיר לאדם גוסס לערוך צוואה בעל-פה בפני שני עדים. האחרונים יידרשו לערוך תצהיר, שבו יאשרו כי שמעו את דברי המצווה, וכי זו הייתה צוואתו. צוואה זו תהיה בתוקף ל-30 יום: אם האדם הגוסס יבריא לפתע, הוא יוכל לערוך את הצוואה מחדש. 

החוק מתיר לערוך את הצוואה באופן כזה כדי לאפשר למי שנמצא בין חיים למוות, ואיננו יכול לערוך צוואה בכתב או לפנות לעורך דין, לערוך צוואה בכל זאת.

החסרונות של צוואה זו: היא מעט שברירית. ראשית, משום שהיא בתוקף ל-30 יום בלבד, כך שממילא במקרים רבים יש לערוך אותה מחדש. שנית, העדים יידרשו להעיד על האופן שבו נערכה הצוואה בבית המשפט. ייתכן שניתן יהיה לקעקע את אמינותם, מה שיגרום לפסילת הצוואה. 

סוג נוסף של צוואה ניתן לערוך בפני שני עדים, שצריכים להיות בני יותר מ-18, ללא קרבה משפחתית למצווה וללא אינטרס כלשהו בעיזבון שלו

צוואה מספר 3: צוואה בפני עדים

סוג נוסף של צוואה ניתן לערוך בפני שני עדים, שצריכים להיות בני יותר מ-18, ללא קרבה משפחתית למצווה וללא אינטרס כלשהו בעיזבון שלו. אמנם אין בכך הכרח, אך לרוב צוואות מסוג זה נערכות על ידי עורך דין, כאשר העדים הרלוונטיים מופיעים בפניו וחותמים על הצוואה.

החסרונות של צוואה זו: לעיתים מוגשות התנגדויות לקיום הצוואה, ואלה יכולות להתקבל מסיבות כאלה או אחרות. למשל, טענה בדבר מצבו הקוגנטיבי של המצווה, חוסר מודעות שלו לתוכן הצוואה, לחץ שהופעל עליו או שימוש באמצעים בלתי הוגנים. 

צוואה בפני רשות או נוטריון - בסוג זה של צוואה אין צורך בעדים. המצווה יכול לומר את דבריו בעל-פה או להגישם בכתב. הצוואה תוקרא למצווה, והוא יצהיר שזו צוואתו ויחתום עליה

צוואה מספר 4: צוואה בפני רשות או נוטריון

הסוג הרביעי הינו צוואה שניתן לערוך בפני רשות: דיין, ראש עיר, ראש מועצה, שופט או נוטריון. בסוג זה של צוואה אין צורך בעדים. המצווה יכול לומר את דבריו בעל-פה או להגישם בכתב. הצוואה תוקרא למצווה, והוא יצהיר שזו צוואתו ויחתום עליה. הרשות או הנוטריון יאמתו את חתימתו של המצווה, ובכך יושלם התהליך. 

החסרונות של צוואה זו: מעטים. צוואה נוטריונית קשה לתקוף. הסיכויים שבית המשפט יקבל התנגדות לצוואה כזאת קלושים ביותר. מומלץ לערוך את הצוואה בפני נוטריון (ולא בפני ראש עיר, ראש מועצה וכו'), היות שנוטריון בדרך כלל זמין יותר, ויכול להופיע במהירות לדיון, ככל שמוגשת התנגדות. שופט לא יכול להופיע כעד בבית המשפט, ולכן לא יוכל להעיד, ככל שתוגש התנגדות.

 יש מצבים שבהם מומלץ, לצד עריכה של תעודה רפואית, להזמין גם צלם וידיאו כדי שיתעד את מעמד החתימה על הצוואה. הדבר חשוב במיוחד בסיטואציות בהן קיימים חילוקי דעות בין היורשים

טיפים חשובים לעניין עריכה של צוואה נוטריונית

ראשית, ככל שמדובר באדם מבוגר, הסובל ממחלות כלשהן, מומלץ להחתים רופא משפחה או פסיכיאטר על תצהיר (תעודה רפואית לפי תקנות הנוטריונים), שבו הוא מאשר כי בדק את המצווה, ומצא כי הוא בהכרה מלאה ודעה צלולה וכשיר "לעשות פעולה בפני נוטריון". 

לעניין זה, חשיבות מיוחדת היות שאם המצווה היה צלול ו"כשיר לעשות פעולה בפני נוטריון", הרי שכמעט לא ניתן יהיה להתנגד לצוואה בפועל.

שנית, יש מצבים שבהם מומלץ, לצד עריכה של תעודה רפואית, להזמין גם צלם וידיאו כדי שיתעד את מעמד החתימה על הצוואה. הדבר חשוב במיוחד בסיטואציות בהן קיימים חילוקי דעות בין היורשים, ועשויות להתעורר התנגדויות לצוואה.

עריכת סרטון וידיאו עשויה לחזק את תוקפה של הצוואה בפני בית המשפט, ולעזור לשלול טענות  של השפעה בלתי הוגנת על המצווה או של אי צלילות של המצווה בעת עריכת הצוואה.

שלישית, כאשר למצווה יש נכסים רבים ומסוגים שונים, למשל כספים בבנקים, ניירות ערך, פוליסות ביטוח, מספר דירות ועוד, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס בעת עריכת הצוואה. זאת, כדי להקטין למינימום ההכרחי את תשלומי המס שיחולו על היורשים.

ביהמ"ש החליט לגבי כשרות הצוואה

לסיכום, בשונה מסוגים אחרים של צוואות, לצוואה נוטריונית יש תוקף כבד משקל, ואם היא נעשית כראוי, כמעט בלתי אפשרי לתקוף אותה. לצוואה כזאת מומלץ להוסיף תצהיר של רופא או פסיכיאטר, שבדק את המצווה, וכן לתעד את מעמד החתימה בווידיאו. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה