zap group mishpati logo

הוגשה תביעה ייצוגית נגד חברת השמירה צוות 3

ע"פ הטענה, חב' השמירה צוות 3 מפרה באופן בוטה ושיטתי את הסכם העבודה הקיבוצי אליו היא מחוייבת

23.04.12
תאריך עדכון: 30.03.24
4 דק'
הוגשה תביעה ייצוגית נגד חברת השמירה צוות 3

ביום 22.12.2011  הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברת השמירה צוות 3 על ידי עו"ד גיא הרשקוביץ ועו"ד טל ספיר, בסכום משוער של 44,803,721 ₪. זאת, בשל הפרות בוטות מצידה של הסכם העבודה הקיבוצי שהורחב בצו הרחבה על כל המועסקים בענף השמירה בישראל.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום תביעות ייצוגיות

הטענה: ההסכם מופר באופן שיטתי ומתמשך
החברה הנתבעת, צוות 3 בע"מ, היא מהחברות הגדולות בישראל בתחום מתן שירותי ניקיון, שמירה ואבטחה ומעסיקה כ – 3,000 עובדים. התובעים הינם עובדים לשעבר של החברה.

ראשית נקדים ונאמר, כי כאשר קיים הסכם קיבוצי, אין לעובד זכות לתבוע את מעסיקו בתובענה ייצוגית משום שלכאורה זכויותיו כבר מוגנות באמצעות ההסכם הקיבוצי. אולם, במקרה דנן, על אף שקיים הסכם קיבוצי, ההסכם מופר על ידי חברת האבטחה באופן שיטתי ומתמשך.

התובעים, שני עובדי החברה, פנו פעמים רבות להסתדרות העובדים ולפחות 5 פעמים בכתב (!!!) טרם הגשת התובענה הייצוגית, כדי שתעזור להם לאכוף את זכויותיהם מול חברת האבטחה, אולם ההסתדרות לא נקפה אצבע בנושא ולא סייעה במאום לתובעים, לא כל שכן לאלפי עובדים אחרים שזכויותיהם הופכות למרמס תחת רגלי הנתבעת, מדי יום ביומו.

כך, חברת האבטחה ביצעה ניכויים אסורים ופגעה בזכויות סוציאליות ממשכורות התובעים בניגוד להסכם הקיבוצי וללא הרשאה חוקית כלל (ויש להניח כי ממשכורות כל עובדי החברה).

הסעדים המבוקשים
הסעדים המבוקשים בתביעה בהיבט הייצוגי/הקבוצתי מבית המשפט הם:

1. לתת צו המורה לצוות 3 להפסיק לבצע ניכויים בגין ''פיקדון ביגוד'' ו-'ועד קרן מתנות''  משכרם של העובדים בניגוד להסכם הקיבוצי וצו ההרחבה. 

2. להורות לצוות 3 להשיב לכל העובדים המועסקים על ידה, ושהועסקו על  ידה בתקופה בת 7 שנים שקדמה להגשת התביעה, את מלוא הסכומים שניכתה משכרם בגין  ''פיקדון ביגוד'' ו-'ועד קרן מתנות'', בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק בהתאם להסכם הקיבוצי וצו ההרחבה.

3. לחייב את צוות 3 לשלם הפרשי הצמדה וריבית לכל העובדים שהנתבעת כבר השיבה להם  ''פיקדון ביגוד'' ו-'ועד קרן מתנות'' בתקופה בת 7 שנים שקדמה להגשת התביעה, אולם השיבה להם סכום זה בערך הנומינאלי בלבד.

4. לתת צו המורה לצוות 3 להפריש ו/או לשלם מיידית בעד כל עובדיה, אשר עודם מועסקים, ואשר יועסקו על ידה בעתיד, הפרשות בשיעורים הקבועים בדין בצו ההרחבה ו/או בהסכם הקיבוצי לקופת תגמולים או לקופת פנסיה לפי הוראות ההסכם הקיבוצי.

5. לחייב את צוות 3 להשלים עבור כל העובדים המועסקים על ידה, ובעבור כל העובדים שאינם מועסקים על ידה בתקופה בת 7 שנים שקדמה להגשת התביעה, את מלוא סכומי ההפרשות לקופת תגמולים או לקופת פנסיה שהם זכאים להם על פי ההסכם הקיבוצי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק בגין אי ביצוע ההפרשות במועד.

6. לתת צו המורה לצוות 3 לשלם על פי ההסכם הקיבוצי תוספת שכר לשכרם של העובדים, אשר עודם מועסקים אצלה, ואשר יועסקו על ידה בעתיד (בין לשכר יסוד, בין לשכר בעד שעות נוספות ובין לשכר בעד שעות שבת, כשכל סכומי השכר השעתי על יסודם מחושב שכר העובדים, מוגדלים בשיעורים הנקובים בהסכם הקיבוצי, בהתאם לתקופת התשלום).

7. לחייב את צוות 3 לשלם לכל העובדים המועסקים על ידה, ולכל העובדים שהועסקו בתקופה בת 7 שנים שקדמה להגשת התביעה, את מלוא הסכומים שהם זכאים להם בגין 'תוספת שכר' על פי ההסכם הקיבוצי בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

אם כן, חברת האבטחה מפרה את הוראות ההסכם הקיבוצי, כמו גם הפרות בוטות של חובת תום הלב של המעסיק ביחס לעובדו, וכל זאת כאשר מדובר באוכלוסיית שכירים חלשה.

כאמור, מדובר בקבוצת עובדים חלשה במיוחד עובדים חלשה המתקשה מעצם טבעה לפנות לערכאות כיחידים לשם מימוש זכויותיה המשפטיות. חלק גדול מעובדי השמירה, כלל אינם מודעים לזכויותיהם לפי ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה.

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

משרד עו"ד, מגשר ונוטריון גיא הרשקוביץ – מומחים במשפט אזרחי ומסחרי

האם מאמר זה עזר לך?

ZAP משפטי
צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
מאמרים נוספים
גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה