נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

זכויות יוצרים: פיצויים או צו מניעה?

בעקבות החלטת ביהמ"ש בעניין בקשת הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ לצו מניעה - סקירה והבהרות

מאת: עו"ד סער גרשוני| | 3

ביום 25.4.2012 ניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו החלטה במסגרת בקשה לצו מניעה זמני אותו הגישה הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ נ' רדיו הבירה ואחרים.

עיקרה של הבקשה לצו מניעה היה ניסיון לקבלת צו שיאסור על רדיו הבירה לשדר מוסיקה מוקלטת אשר לפדרציה יש בה זכויות. הבקשה לצו מניעה הוגשה ביחד עם תביעה לקבלת צו מניעה קבוע ופיצוי כספי בשל הפרת זכויות השידור של הפדרציה על ידי רדיו הבירה.

פיצויים במקום צו מניעה
במסגרת ההחלטה קבע בית המשפט המחוזי, כי הוא מקבל את הבקשה לסעד זמני, אך צו המניעה אינו הסעד המתאים, ובמקום מניעת שידור התכנים, ישלם רדיו ירושלים לפדרציה תשלום בסך 90,000 ₪ על חשבון סכום הפיצויים שיגיע לפדרציה מרדיו ירושלים.

על החלטה זו ניתן לכתוב מילים רבות, בין היתר, לנוכח העובדה שבמסגרת הבקשה לא עתרה הפדרציה לקבלת תשלום כלל, ועל כן, לכאורה, בית המשפט נתן סעד שלא התבקש. אמנם, בית המשפט מפרט ומגולל לאורך עמודים רבים את הנימוקים שהובילו אותו למסקנה כי סעד הפיצוי הכספי הוא הסעד המתאים וכי קיימת לבית המשפט סמכות לתת סעד אותו לא התבקש, אך יחד עם זאת, לאור הבלבול הקיים בתחום, נראה לכותב שורות אלו, כי ראשית יש להסביר ולהבהיר אודות הארגונים השונים אשר פועלים, בין היתר, לגביית זכויות היוצרים של בעלי הזכויות השונים.

כפי שהיטיב בית המשפט לפרט בהחלטתו, זכות השידור של יצירה מאגדת בתוכה זכויות בבעלות של מספר גורמים שונים (הכותבים, המלחינים, המעבדים, המפיקים וכן המבצעים). לכל אחד מגופים אלו ישנו תאגיד הפועל לגביית התמלוגים להם זכאים הגורמים השונים בעבור השימוש ביצירה.

ככלל, מטרת הארגונים השונים היא, בין היתר, לייעל את נושא תשלום התמלוגים והאכיפה של זכויות היוצרים השונות, כך שבמקום שכל גורם או גוף שרוצה לעשות שימוש ביצירות יפנה לכל יוצר וינהל עימו משא ומתן על הזכות לעשות שימוש ביצירתו, על אותו גוף לנהל משא ומתן אחד עם הארגון הרלוונטי עבור רישיון שימוש בכל ו/או בחלק מהיצירות של האמנים שאותו גוף מייצג.
כחלק מהליך הייצוג חותם בעל זכויות היוצרים לארגון הרלוונטי על כתב העברת זכויות בו הוא מייפה את כוחו של הארגון לייצג אותו לכל נושא רלוונטי.

הארגונים העיקריים בתחום המוסיקה
להלן נפרט את הארגונים העיקריים הקיימים בתחום המוסיקה:

אקו"ם-אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל המייצגת מלחינים, פזמונאים, משוררים, מו"לים למוסיקה, מעבדים ומתרגמים בארץ וברחבי העולם. לאקו"ם למעלה מ- 7,000 חברים. אקו"ם חברה בארגון הבינלאומי לזכויות יוצרים (CISAC) והיא חתומה על למעלה ממאה הסכמים לייצוג זכויות עם עשרות אגודות ברחבי העולם, ובכך מייצגת אקו"ם גם רפרטואר בינלאומי בישראל.

אשכולות – מייצגת את האמנים המבצעים בישראל (זמרים וכד'). אשכולות הוקמה על ידי אמנים מבצעים והיא גם מנוהלת על ידם.

עילם - עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים. עמותה זו דואגת לשמירה על זכויות מוסיקאים ומנצחים עבור ביצועים של מוסיקה בכלים, מכל הסגנונות, כל עוד, כאמור, המדובר במוסיקה שנעשתה באמצעות כלי מוסיקה ולא שירה, וכל עוד אותה הקלטה בוצעה בישראל.

הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ – חלק מארגון IFPI שהינו ארגון עולמי הקיים בעשרות ארצות ומאגד למעלה מ- 1,000 מפיקי תקליטים שונים.

הפי"ל-הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ מייצגת מעל ל- 160 מפיקים עצמאים בכל הנוגע לזכויות היוצרים של הקלטותיהם. הפי"ל חברה בארגון של תעשיית המוסיקה העצמאית בעולם (IMPALA) וגם נציגתו בישראל של הארגון הבינלאומי של תעשיית המוסיקה העצמאית.

יצויין, כי רוב הארגונים פועלים באישור הממונה על ההגבלים העסקיים, שכן, גופים אלו בדרך התאגדותם מונעים תחרות בשוק, ובעצם כל גוף הרוצה לשדר יצירות ו/או לעשות ביצירות שימוש כלשהו חייב ברישיון מטעם ארגונים אלו.

עוד יש לציין, כי עסקים רבים אינם מבינים מדוע הם נדרשים לשלם למספר גופים במקביל עבור הרשות להשמיע מוסיקה בעסק שבבעלותם. כאמור, מכיוון שכל גוף דואג לזכויות היוצרים של חבריו, נמצא כי בשידור של יצירה מסוימת יש לשלם זכויות למלחין, למעבד ולכותב. בנוסף יש לשלם זכויות לזמר שביצע את היצירה וכן למפיק האלבום שהושמע.

רדיו הבירה ואח' ישלמו 90,000 שקלים
כפי שקבע בית המשפט בהחלטתו, הצדדים לא חלקו על זכאות הפדרציה לתשלום תמלוגים, אך כן היו חלוקים לגבי גובה התמלוגים שיש לשלם. בית המשפט בהחלטתו ובהתאם להצהרות המשיבים, כי הם מוכנים לצרכי פשרה לשלם כחצי אחוז מההכנסות קבע, כי על המשיבים לשלם סך של 90,000 ₪ כתשלום זמני שיילקח בחשבון כחלק מהתשלום שייקבע במסגרת פסק הדין בתביעה.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
צו מניעה זמני חוק זכות יוצרים פיצוי כספי

קבע פגישה עם