משפטי– זאפ
משפטיגירושין ודיני משפחהמזונות ילדיםמזונות ילדים : כמה זה עולה לנו?

מזונות ילדים : כמה זה עולה לנו?

השלכת המשמורת המשותפת על מזונות ילדים

07.05.12
תאריך עדכון: 07.05.12
3 דק'
מזונות ילדים : כמה זה עולה לנו?

המשמורת המשותפת, או במינוחה העכשווי, "חלוקת האחריות ההורית", ויחד עימה פסיקות ביהמ"ש לעניין חלוקת נטל המזונות בין ההורים, עודן מצויות בהתהוות ובהתגבשות, והינן עניין המתפתח בשנים האחרונות.

הגישה שהיתה ברורה בעבר, לפיה - הילדים אצל אמא, ואבא לוקח את הילדים פעמיים בשבוע למשך מספר שעות ובכל שבת שניה - החלה להשתנות.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום מזונות

האבות מעורבים יותר בגידול הילדים, ואין זה נדיר שהאבות מקבלים את הילדים ללינה אף בימות השבוע. לאחרונה, מתרבים המקרים בהם אבות מבקשים משמורת משותפת ואף משמורת בלעדית, והדברים רלוונטים עוד יותר נוכח הצעת "ועדת שניט" לביטול חזקת הגיל הרך.

האם אכן מושפע גובה מזונות הילד מהיות הילד במשמורת משותפת?

ככלל, אמון ביהמ"ש לפסוק הן את ענייני המשמורת והן את גובה המזונות, מתוך ראיית טובת הילדים לנגד עיניו.
בשיטת המשפט שלנו נקבעים המבחנים למזונות על-פי הדין האישי הדתי החל על הצדדים. כאשר מדובר באנשים חסרי דין אישי, או כשיש סתירות בין הדינים האישיים של בני הזוג, יחולו הוראות החוק אשר מחלקות את מזונות הקטין בהתאם ליכולות הכלכליות של ההורים.

לפי ההלכה העברית, מזונותיו ההכרחיים של הקטין מוטלים על כתפי האב, ולא משנה מי המשמורן עליו. בגדר מזונות אלו לא נכללות הוצאות החינוך והמדור - המתחלקות בין ההורים בהתאם ליכולתם הכלכלית. פסקי הדיןהדנים בשוויוניות במזונות, נסובו בעיקר על צמצום המזונות ההכרחיים, וחלוקת ייתרת המזונות בין ההורים בהתאם ליכולתם הכלכלית.

כאשר ישנה משמורת משותפת, קובע בית המשפט המחוזי בחיפה בפסק דין מנחה (ע"מ 318/05 ), שיש להפחית את המזונות שאותם משלם האב בכ- 25% מסכום המזונות שהאב היה מחוייב בו, לו היו הקטינים נתונים למשמורתה הבלעדית של האם. כן נקבע, שהוצאות המדור שעל האב לשלם אינן פוחתות אם הקטינים במשמורת משותפת.

עם זאת, נשאלת השאלה: הפחתה של 25% מתוך איזה סכום? וכמובן, נסיבותיו של כל עניין לגופו. כך מוצאים אנו פסיקה בה נקבע (תמ"ש 28102/05) כי במשמורת משותפת, כאשר לכל הורה הוצאות בעת שהילדים מצויים אצלו, אין לחייב את האב לשלם לאם מזונות.

מרבית פסקי הדין, כדוגמת פס"ד בבית המשפט למשפחה בר"ג (תמ"ש 22605-05-10 ) אימצו את פסיקת בית המשפט המחוזי בחיפה הקובעת ש: "משמורת משותפת מתאימה במקרים בהם האב מוכן ומסוגל למעורבות גבוהה יותר בחיי ילדיו, מעורבות אשר הינה לטובתו של הקטין. סביר בעיני כי מעורבות גדולה יותר בחיי הילדים תוביל אף למעורבות כלכלית גבוהה יותר".

עקרונית ניתן לומר, כי לא מבטלים לגמרי את תשלום מזונות הקטינים לאם במשמורת משותפת, והם רק מופחתים. לעיתים, אם משקללים את סכום המזונות המשולם לידי האם, ביחד עם הגדלת הנטל על האב, בשל העובדה שהילדים שוהים עימו יותר והוצאותיו בגינם גדלות, מדובר בסיפור כלכלי לא פשוט.

עוד בנושא:

מזונות ילדים - המדריך* משרד עורכי הדין דבירי, שהוקם על-ידי אברהם דבירי, מתמחה בענייני גירושין, מזונות, רכוש,משמורת ילדים וכו'.

* דוא"ל: dviri@inter.net.il

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום