משפטי– זאפ
משפטיגירושין ודיני משפחהמשמורת משותפת והסכמי ראיההתקבלה תביעת קטינות לשינוי שם משפחתן

התקבלה תביעת קטינות לשינוי שם משפחתן

ביהמ"ש קבע, כי בהתאם לבקשת הקטינות, שם משפחתן ישונה משם אביהן לשם אמן ובן זוגה החדש

מאת: מערכת משפטי
08.05.12
תאריך עדכון: 08.05.12
3 דק'
התקבלה תביעת קטינות לשינוי שם משפחתן

שופטת בימ"ש לענייני משפחה בחיפה אספרנצה אלון קיבלה תביעה של שתי קטינות ילידות שנת 2000 ו- שנת 2005 לשנות את שם משפחתן (משמו של אביהן אותו נשאו עד עתה ) לשם המשפחה החדש של אמן ובן זוגה.

אביהן של שתי הקטינות יצא את הארץ לפני כ-5 שנים ומאז הוא לא מקיים עמן כל קשר. אם הקטינות ובעלה, לו נישאה לפני פחות משנה, ביקשו לשנות את שם משפחתן של הקטינות לשם המשפחה החדש של אמן ואחותן שנולדה לאחרונה, ולמחוק את שם המשפחה הקודם.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום משפחה

האב אדיש להליך זה ובעבר הגיש יחד עם האם בקשה משותפת להתרת נישואין. פסק הדין המתיר את נישואי הצדדים ניתן בהסכמה ובהיעדרו של האב.

ב"כ היועמ"ש סבר כי טובת הבנות ששם משפחתן יורכב משם המשפחה החדש של אמן וכן משם המשפחה שנשאו עד כה, הוא שם המשפחה של אביהן .

זהות מהי?
השופטת אלון בחנה את זכותה של כל אחת מהקטינות לזהות מתפתחת ומשתנה, וקבעה כי זהות אינה רק עניין של גנים, אלא גם עניין של קשרים בינאישיים וזיקות רגשיות.  כן התרשמה השופטת, כי עבור כל אחת מהקטינות, מסמל שם המשפחה החדש משפחה חדשה והן חשות כי שם זה מייצג אותן ומשקף אותן בצורה המיטיבה ביותר עבורן, בעוד שם המשפחה אותו הן נושאות מצטרף לחוויות טראומתיות עבורן- כעס תסכול ועלבון. כן מצאה השופטת לנכון לגלות בהתאם לסמכותה ולשיקול דעתה, כי שתי האחיות מרוצות מהשינוי לטובה שחל בחייהן עם נישואי אמן, והן מרגישות קשר קרוב ומשמעותי כלפי בעלה של אמן.

הזכות לבחור את השם
השופטת הכירה בזכותה של כל קטינה להיות שותפה בהכרעות הנוגעות לעניינה ואת זכותה לבחור את שמה.
במסגרת פסק הדין בחנה השופטת אלון את מעמדו של בן הזוג החדש, שבעבר כונה "אב-חורג", והתרשמה כי בן הזוג מעניק יחסי תמיכה ודאגה לכל אחת מהקטינות ובכך מגלם את האחריות ההורית, להבדיל מהאב הביולוגי.

השופטת אלון ציינה לסיכום כי לאחר שבחנה את טובת כל אחת מהקטינות, עברן, הווייתן ועתידן, את זכותן לאוטונומיה ולהגדרה עצמית, לזהות, להתפתחות, לטיפול הורי-משפחתי, זכותה של כל קטינה להיות שותפה בהכרעות הנוגעות לענייניה ובבחירת שם משפחתה, את צרכיה ואת האינטרסים להם זכאית כל אחת, את הסמליות בשינוי שם המשפחה, שאין בה כדי לבטל זכויות קיימות, את תחושת המשפחה, הקירבה, החום והאמון שמעניקה המשפחה החדשה לכל אחת מהן והמחזקת את ביטחונן החומרי והרגשי, ולאחר שהביאה בחשבון את מכלול הנסיבות והשיקולים בנוגע לאותה קטינה, את הוראות החוק, את רצון אמן - המשמורנית היחידה עליהן, את שתיקת האב ואת רצון בן הזוג, הרי שבנסיבות תיק זה, שם המשפחה החדש יתרום למחוייבות ההדדית בין בני המשפחה, יקדם וישמר את ערכי המשפחה, וזו ללא ספק טובת כל אחת מהקטינות.

ש"ש 712-07-11 (קטינה נ' האב)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום