נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

12 סיבות מדוע מומלץ וחשוב לערוך צוואה

חשבתם שכתיבת צוואה היא עניין לקשישים? כדאי שתחשבו מסלול מחדש: אין לדעת מתי המוות יגיע. בעלות בנכס/צבירת הון/רכוש (דירה, קופות גמל וכו') בכל גיל מצריכה היערכות לכתיבת צוואה, ובהקדם

מאת: עו"ד שוני ימין | | 4
12 סיבות מדוע מומלץ וחשוב לערוך צוואה

מרבית בני האדם נמנעים באופן טבעי ממחשבות והתעסקויות במוות, ונמנעים מלעסוק במה שיקרה לאחר מותם. המוות הוא נושא שמפחיד אותנו, אך לצערנו הוא בלתי נמנע. במקרים רבים כתיבת צוואה הופכת הכרח. במאמר זה, נפרט עבורכם 12 סיבות מדוע חשוב לכתוב צוואה. 

מכיוון שאין אדם יודע את יום פקודתו ואין אדם יודע אריכות ימיו ושנותיו, כדאי לו להסדיר את חלוקת העיזבון כאשר הוא עדיין חיוני, בריא ומתפקד ולא להשאיר את האופן בו יחולק רכושכם ל"ברירת המחדל" של חוק הירושה

1. בהיעדר צוואה, יחול ההסדר הקבוע בחוק הירושה 

ככלל, עזבונו של אדם שלא הותיר צוואה טרם לכתו יחולק על פי הקבוע בחוק הירושה. החוק נחקק בשנת 1965 ונחשב יחסית מיושן. בהקשרים רבים, החוק אינו נותן מענה לצרכים בני ימינו. ומכיוון שאין אדם יודע את יום פקודתו ואין אדם יודע אריכות ימיו ושנותיו, כדאי לו להסדיר את חלוקת העיזבון כאשר הוא עדיין חיוני, בריא ומתפקד ולא להשאיר את האופן בו יחולק רכושכם ל"ברירת המחדל" של חוק הירושה, שלא תמיד משקף את רצונכם האמיתי.

2. למנוע התכתשויות משפטיות לאחר המוות

תכלית עריכת צוואה הינה במקרים רבים כדי למנוע התכתשויות משפטיות לאחר המוות, סכסוכים משפחתיים ושותפויות בכפייה בין יורשים וכדי להבטיח את חלוקת הרכוש כפי שאתם מבקשים, בעודכם בחיים.

ההחלטה אם לערוך צוואה אינה תלוית גיל אלא תלוית רכוש. ולכן כדאי מאוד לדאוג לרכושכם בלכתכם ע"י עריכת צוואה, וכבר מהרגע שהוא מתחיל להצטבר, בין אם רכשתם את הנכס הראשון ובין אם פתחתם קופת גמל או בית עסק

3. ההחלטה אם לערוך צוואה אינה תלוית גיל אלא תלוית רכוש

מקובל לחשוב כי צוואות וירושות הן נחלת בני הגיל השלישי. עם זאת, החיים המודרניים מזמנים לנו (לחלקנו לפחות) בעלות בנכס/צבירת הון/רכוש כבר בגיל צעיר. לכן, ההחלטה אם לערוך צוואה אינה תלוית גיל אלא תלוית רכוש. ולכן כדאי מאוד לדאוג לרכושכם בלכתכם ע"י עריכת צוואה, וכבר מהרגע שהוא מתחיל להצטבר, בין אם רכשתם את הנכס הראשון ובין אם פתחתם קופת גמל או בית עסק.

יש חשיבות יתרה לעריכת צוואה כאשר מדובר בידועים בציבור, הורים חד מיניים, משפחות חד הוריות, בני זוג המצויים בנישואין שניים (פרק ב') עם ילדים מנישואין קודמים, בני זוג פרודים או בני זוג המצויים בהליכי גירושין

4. חוק הירושה אינו מתייחס לתא המשפחתי המודרני 

חוק הירושה אינו מתייחס לתא המשפחתי המודרני. לכן, יש חשיבות יתרה לעריכת צוואה כאשר מדובר בידועים בציבור, הורים חד מיניים, משפחות חד הוריות, בני זוג המצויים בנישואין שניים (פרק ב') עם ילדים מנישואין קודמים, בני זוג פרודים או בני זוג המצויים בהליכי גירושין. 

כאשר יש למצווה יותר מנכס אחד, רצוי ומומלץ לייחד בצוואה מראש, נכס לכל יורש ואף לאזן ביניהם באמצעות חשבונות הבנק וזכויות אחרות

5. מניעה של שותפות בכפייה של היורשים ע"י עריכת צוואה 

כאשר יש למצווה יותר מנכס אחד, רצוי ומומלץ לייחד בצוואה מראש, נכס לכל יורש ואף לאזן ביניהם באמצעות חשבונות הבנק וזכויות אחרות. 

חלוקה בצוואה (בין אם באופן שווה ובין אם לאו) - עדיפה על פני חלוקה של כל הנכסים לכל היורשים. זאת, מכיוון שכך תימנע שותפות בכפייה של היורשים ויימנעו סכסוכים העלולים להתגלע במצבים שונים. כך, למשל: אם אחד היורשים רוצה לממש נכס - ויורש אחר אינו מעוניין בכך. 

בהעדר צוואה, הירושה תחולק על פי הדין, מחצית לבן הזוג ומחצית לילדים שווה בשווה

6. מחצית לבן הזוג ומחצית לילדים

בהעדר צוואה, הירושה תחולק על פי הדין, מחצית לבן הזוג ומחצית לילדים שווה בשווה. 
בעריכת צוואה מומלץ להתייחס לסטטוס של כל אחד מהיורשים היקרים לליבכם בכדי לדאוג לחלקם גם בלכתכם.

חלק מהסטטוסים שיש לקחת בחשבון: גיל היורש, האם הוא בעל כשרות משפטית או חוסה תחת אפוטרופוס?, האם מדובר בתושב חוץ? (ולכן חל עליו מיסוי שונה), האם יש יורש בעל חובות כבדים או חלילה יורש חולה ועוד.

7. מתן תשלום חודשי קבוע מתוך העיזבון 

כאשר יש אנשים שתלויים באדם כלכלית, למשל אדם אשר תומך כספית בהוריו הקשישים או בילדיו הצעירים, ורוצה שהתמיכה תמשך גם אם ימצא את מותו באופן מפתיע, על האדם בו תלויים כלכלית יהיה הכרחי להשאיר אחריו צוואה המורה על מתן תשלום חודשי קבוע מתוך העיזבון (בהיעדר צוואה, אין בחוק הירושה ס' המסדיר נושא זה).

אם אדם מחליט להדיר מחלוקת העיזבון בן משפחה מקרבה ראשונה (מסיבות השמורות עימו), כדאי לכתוב זאת בצורה מפורשת בצוואה

8. מחליטים להדיר מחלוקת העיזבון בין משפחה 

אם אדם מחליט להדיר מחלוקת העיזבון בן משפחה מקרבה ראשונה (מסיבות השמורות עימו), כדאי לכתוב זאת בצורה מפורשת בצוואה. כלומר: לא להסתפק בכך שהוא אינו כתוב כמי שיורש חלק כלשהו, אלא מומלץ לציין כי הוא מודר במכוון וכי לא מדובר בטעות או בהשפעה בלתי הוגנת, ובכך להבטיח כי רצונכם יתממש בלכתכם.

אם למוריש אין קרובי משפחה, מומלץ לכתוב צוואה, אחרת ברירת המחדל היא, שהרכוש יעבור לאפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל, ומשם יעבור לקופת המדינה

9. למוריש אין קרובי משפחה

אם למוריש אין קרובי משפחה, מומלץ לכתוב צוואה, אחרת ברירת המחדל היא, שהרכוש יעבור לאפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל, ומשם יעבור לקופת המדינה. האם העברת כספי העיזבון לקופת המדינה יגלמו את רצונכם בלכתכם (עד 120)? אם לא, ישנו הכרח לערוך צוואה. 

10. אדם רוצה להוריש למוסדות ארגונים או עמותות

כאשר אדם רוצה להוריש את רכושו, כולו או חלקו למוסדות, ארגונים, עמותות, גופים ציבוריים וכדומה, הוא חייב לכתוב צוואה ולציין זאת במפורש.

ישנם מקרים בהם המוריש רוצה לכתוב תנאים לקבלת או מימוש העיזבון. תנאים מסוג אלו צריכים להיות כתובים בצורה מפורשת בצוואה

11. תנאים לקבלת העיזבון ושמירה על איזון בין היורשים

ישנם מקרים בהם המוריש רוצה לכתוב תנאים לקבלת או מימוש העיזבון. למשל, תנאי לפיו דירת המגורים שלו תעבור לילדיו, אבל לא תימכר עד שהצעיר מבניהם יגיע לגיל בגרות. תנאים מסוג אלו צריכים להיות כתובים בצורה מפורשת בצוואה ערוכה, ולא יכולים לבוא לידי ביטוי בלשון החוק.

צוואה מאפשרת לאדם להשאיר אחריו מילות פרידה אחרונות ומרגשות לבני משפחתו ולאנשים היקרים לליבו

12. להשאיר מילות פרידה

צוואה מאפשרת לאדם להשאיר אחריו מילות פרידה אחרונות ומרגשות לבני משפחתו ולאנשים היקרים לליבו. היא גם מאפשרת למצווה לבקש בקשות מבני משפחתו שאינן בגדר חלוקת הרכוש, כמו בקשה לפקוד את בית הקברות או בקשה מהמשפחה להישאר תומכת ומאוחדת. 

בית המשפט קבע

לסיכום 

מאחר שאין אדם יודע את יום פקודתו, ישנם מקרים ומצבים בחיים בהם כתיבת צוואה היא הכרח. הסיבות בגינן כדאי לכתוב צוואה הן רבות. כך למשל, המשמעות של כתיבת צוואה עבור מי שמנהל את חייו בתא משפחתי מודרני, שאין לגביו התייחסות בחוק הירושה, היא רבה (לעיתים מכרעת!). ישנה משמעות גדולה גם עבור מי שרוצה לתמוך באחר באופן קבוע מכספי העיזבון או אדם המבקש למנוע שותפויות בנכסים או עסקים בכפייה. חשוב לכתוב צוואה גם במקרים בהם רוצים לתכנן את חלוקת הרכוש בהתאם למיסוי, כאשר למוריש אין קרובי משפחה או כאשר המוריש מבקש להתנות תנאים למימוש העיזבון. בכל מקרה מומלץ לנסח את הצוואה בצורה תקינה, בעזרת עו"ד מתמחה בתחום.

אין בכתיבת צוואה רמיזה לעתיד לבוא אלא ההפך, יש הסבורים שכתיבת צוואה הינה אף סגולה לאריכות ימים.
(מקורות: נטעי גבריאל על אבלות חלק א' פרק א' סעיף א | אגרות קודש חלק ד' עמוד שעג).

חשוב מאוד כי את הצוואה יערוך עורך הדין הבקיא בתחום אשר ידע לשמור על זכויותיכם, לייעץ, ולכוון אתכם לרצונותיכם באופן הנכון ביותר עבורכם.

* משרד עו"ד ימין בראשות עו"ד שוני ימין מתמחה בצוואות וירושות, מקרקעין והסכמי נדל"ן, הליכי הוצאה לפועל ופשיטות רגל. עו"ד שוני ימין בעל ניסיון רב בכתיבת צוואות ובטיפול בתיקי ירושות וצוואות.
ליצירת קשר: 0772314458

** נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

*** האמור בכתבה זו אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים בכתבה זו הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. בכל מקרה, השימוש באמור בכתבה זו אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין משרד עו"ד שוני ימין ובין המשתמש, משרד עו"ד שוני ימין אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא בכתבה זו, כל עוד השימוש במידע נעשה שלא באמצעות משרד עו"ד שוני ימין.

** כל הזכויות שמורות, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת עו"ד שוני ימין מראש ובכתב.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הירושה עיזבון עריכת צוואה
עו"ד שוני ימין

קבע פגישה עם
עו"ד שוני ימין