נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

24/7: ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

הילד "הבריז" מביה"ס, שיחק כדורגל - ונפצע? על אף הנסיבות החריגות, הילד מכוסה בביטוח תלמידים. הורים, כדאי שתהיו מודעים לזכויות ילדיכם. וכמובן, העיקר הבריאות

מאת: עו"ד אבי רסיוק | | 4
24/7: ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

למעלה מ-2 מיליון ילדים לומדים במערכת החינוך, מכוח חוק חינוך חובה. מטבע הדברים, חלקם נפגעים בפגיעות פיזיות ופציעות שונות במהלך השנה. מנתונים שפרסם ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים עולה כי בכל שנה כ-200 אלף ילדים מגיעים לחדר מיון, מתוכם כ-20 אלף ילדים זקוקים לאשפוז וכ-100 ילדים ימצאו את מותם.

כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית, בתחומה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד

כל תלמיד מבוטח בביטוח תאונות אישיות

חוק לימוד חובה קובע בסעיף 6 (ד1) כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית, בתחומה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.

התשלום עבור הביטוח נגבה מההורים, במסגרת תשלומי הורים המשולמים בכל תחילת שנת לימודים

ההורים משלמים כ-65 מיליון שקלים בכל שנה לביטוח

התשלום עבור הביטוח נגבה מההורים, במסגרת תשלומי הורים המשולמים בכל תחילת שנת לימודים. בסך הכל, ההורים משלמים כ-65 מיליון שקלים בכל שנה לביטוח תאונות אישיות עבור ילדיהם.

תחולה רחבה של הביטוח

הביטוח חל על כל ילד בין גיל שלוש לגיל חמש שלומד בגן ילדים, כל תלמיד מכיתה א' ועד כיתה י"ב שלומד במוסד חינוכי מוכר; וכן על תלמידים שהגיעו לגיל 18 אך סיימו את תכנית הלימודים שלהם כבר בסיום כיתה י"א. 

הילדים מבוטחים כל השנה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כולל חגים וחופשות, בכל מקום בו הם נמצאים, בין אם התאונה התרחשה במוסד הלימודי ובין אם במקום אחר

הילדים מבוטחים כל השנה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע

הילדים מבוטחים כל השנה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כולל חגים וחופשות, בכל מקום בו הם נמצאים, בין אם התאונה התרחשה במוסד הלימודי ובין אם במקום אחר. הביטוח חל גם על הורה או בן משפחה אחר של תלמיד, אשר נפגע במסגרת השתתפותו בפעילות רשמית של המוסד, ללא קבלת תמורה. כך, למשל: פגיעה במסגרת ליווי של טיול בית ספר. 

הביטוח מקנה זכאות לקבלת פיצויים, במקרה של נכות זמנית או קבועה; או, חלילה, במקרה של מוות, הנגרם כתוצאה מתאונה

זכאות לקבלת פיצויים 

הביטוח מקנה זכאות לקבלת פיצויים, במקרה של נכות זמנית או קבועה; או, חלילה, במקרה של מוות, הנגרם כתוצאה מתאונה. בהקשר זה, תאונה מוגדרת כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני.

פוליסת הביטוח מחריגה מספר אירועים 

פוליסת הביטוח מחריגה מספר אירועים ואינה חלה על פגיעות כתוצאה מפעולת איבה, תאונת דרכים בארץ או בחו"ל, תאונת עבודה, רשלנות רפואית, מחלה שאינה נובעת מתאונה ופעילות צבאית סדירה.

הפיצוי במסגרת הפוליסה יינתן ללא צורך בהוכחת אחריות או רשלנות ואינו קשור לשאלת האשמה בקרות התאונה 

הפיצוי אינו קשור לשאלת האשמה

הפיצוי במסגרת הפוליסה יינתן ללא צורך בהוכחת אחריות או רשלנות ואינו קשור לשאלת האשמה בקרות התאונה. גם אחריותו של התלמיד אינה משפיעה על כך. כל שנדרש הוא להוכיח את הנזק שנגרם.

גובה הפיצויים נקבע לפי חומרת הפגיעה. במקרה מוות, הכיסוי עומד על 150,750 שקלים. בגין פגיעה שגרמה לנכות מלאה וקבועה, התגמול יחושב על פי האחוזים הקבועים לאותה נכות

גובה הפיצויים נקבע לפי חומרת הפגיעה

גובה הפיצויים נקבע לפי חומרת הפגיעה. במקרה מוות, הכיסוי עומד על 150,750 שקלים. בגין פגיעה שגרמה לנכות מלאה וקבועה, התגמול יחושב על פי האחוזים הקבועים לאותה נכות. כך, למשל: בנכות בשיעור 100%, יקבל התלמיד 402,000 שקלים בתוספת מענק חומרה בשיעור 50%. סך הכל, ישולמו 603,000 שקלים. במצב נכות זמנית, יקבל התלמיד סכום יומי השווה ל-213 שקלים לכל יום, בתנאי שהנכות הזמנית נמשכת 90 ימים רצופים לפחות. עבור ימים בהם היה התלמיד מאושפז בבית חולים, הוא זכאי לתוספת בשיעור 50% מהסכום היומי, בגין כל יום אשפוז.

בכל מקרה שהתרחשה פגיעה, יש לפנות למוסד החינוכי, אשר יעביר להוריו של התלמיד טופס תביעה

הילד נפגע: אלה הצעדים הנדרשים

בכל מקרה שהתרחשה פגיעה, יש לפנות למוסד החינוכי, אשר יעביר להוריו של התלמיד טופס תביעה. אם התאונה אירעה במוסד החינוכי או במסגרת פעילות של המוסד, הנהלת המוסד נדרשת למלא דו"ח הכולל את הפרטים האישיים של התלמיד, פרטי המוסד החינוכי, נסיבות התאונה ואופי הפגיעה.

כדאי לבדוק האם היו עדים לאירוע; ואם כן, לאתר את הפרטים האישיים שלהם.

המוסד החינוכי יסייע לתלמיד והוריו למלא את פרטי התביעה. התלמיד התובע, באמצעות הוריו, יגיש את טפסי התביעה לחברת הביטוח. לטפסים יש לצרף מסמכים רפואיים וחוות דעת, ככל הנדרש. 

במקרה שמדובר בנכות זמנית, צריך לשמור את האישורים המעידים על אי כושרו של הנפגע. ייתכן כי התלמיד יזומן לבדיקה בפני מומחה רפואי מטעם חברת הביטוח. בתום הבירור הרפואי ולאחר שייקבעו אחוזי הנכות, ישולם הפיצוי בהתאם לאמור בפוליסה. לאורך כל התהליך, מומלץ לאסוף ולשמור כל תיעוד רפואי, אישורי מחלה וקבלות בגין הוצאות רפואיות.

בתביעות על בסיס ביטוח תאונות אישיות, תחל מניית תקופת ההתיישנות רק בהגיעו של הקטין לגיל 18

אדם שנפגע יכול לתבוע את חברת הביטוח עד גיל 21

בתחום דיני הביטוח, קבע המחוקק בסעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, תקופת התיישנות מקוצרת, לפיה תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא 3 שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח. 

עם זאת, בתביעות על בסיס ביטוח תאונות אישיות, תחל מניית תקופת ההתיישנות רק בהגיעו של הקטין לגיל 18. לכן, אדם שנפגע יכול לתבוע את חברת הביטוח עד גיל 21, גם אם הפגיעה אירעה שנים רבות קודם לכן.

תביעה וקבלת פיצוי, על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות, אינה מונעת את זכותו של הנפגע לתבוע בתביעת נזיקין גורמים נוספים, הנושאים באחריות, בין אם ישירה ובין אם עקיפה, לקרות התאונה

ניתן לקבל פיצוי כפול בגין האירוע 

חשוב לדעת כי תביעה וקבלת פיצוי, על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות, אינה מונעת את זכותו של הנפגע לתבוע בתביעת נזיקין גורמים נוספים, הנושאים באחריות, בין אם ישירה ובין אם עקיפה, לקרות התאונה. 

לכן, במקרים רבים, ניתן לקבל פיצוי כפול בגין אותו אירוע, אם תובעים גם את הגורם שבעטיו קרתה התאונה ונגרמה הפגיעה. במסגרת הליך נזיקי זה, ניתן לתבוע בגין כאב וסבל, הפסד ימי עבודה של ההורים, הוצאות מיוחדות שנדרשו עבור הטיפול בילד ואף אובדן השתכרות עתידי של הילד, אם נגרם לו נזק ממשי שהותיר נכות קבועה. 

תביעות כאלה מופנות לגורמים כגון משרד החינוך, הרשות המקומית, מארגן הפעילות וכל מוסד או אדם שהייתה לו זיקה לאירוע. בתביעה נזיקית נגד מוסדות וגורמים ציבוריים אחרים, נדרש להוכיח כי הגורם הנתבע התרשל וכי הנזק נגרם בשל הרשלנות הזו.

כדאי לפנות לעו"ד, שכן עורך הדין יוכל להפנות את הנפגע/ת למומחה מטעמו להערכת אחוזי הנכות, ובמקרה של מחלוקת עם רופאי חברת הביטוח גם להגיש תביעה לבית המשפט

מדוע כדאי לפנות לעורך דין במקרה שיש צורך בהגשת תביעה בנסיבות שתוארו?

הסיבה היא שרפואה אינה מתמטיקה, והתשובה לשאלה מהו אחוז הנכות שנותר לנפגע/ת  - ולפיכך מהו סכום הפיצוי - נתונה פעמים רבות למחלוקת רפואית.

האינטרס של רופאים מטעם חברת הביטוח יהיה תמיד לקבוע אחוז נכות נמוך ככל האפשר. עורך הדין יוכל להפנות את הנפגע/ת למומחה מטעמו להערכת אחוזי הנכות, ובמקרה של מחלוקת עם רופאי חברת הביטוח גם להגיש תביעה לבית המשפט.

ביטוח

לסיכום: כל תלמיד שלומד במסגרת חוק חינוך חובה, מבוטח בביטוח תאונות אישיות, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. הביטוח משולם על ידי ההורים במסגרת תשלומי בית הספר, ומקנה פיצוי לילד שנפגע פגיעה פיזית. הביטוח יחול גם אם התאונה קרתה מחוץ למוסד החינוכי ואפילו במהלך חופשה. זאת, ללא צורך בהוכחת אחריות. בכל מקרה שהתרחשה תאונה, מומלץ להיוועץ עם עו"ד כדי לבחון את נסיבות המקרה ולמצות את מלוא הפיצויים שניתן לקבל, הן בתביעת חברת הביטוח והן בתביעה נזיקית נגד גורמים נוספים.

* משרד עו"ד מרדכי רסיוק - אבי רסיוק מתמחה בנזקי גוף, רשלנות רפואית, תאונות דרכים, תאונות עבודה ותאונות אישיות. עו"ד אבי רסיוק בעל ניסיון רב בטיפול במקרי תאונות אישיות של תלמידים ותביעות בגינן.

** סייעה בהכנת הכתבה: עו"ד נעמה הראל, כתבת zap משפטי.

ליצירת קשר עם מרדכי רסיוק - אבי רסיוק משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פוליסת ביטוח חוק חוזה ביטוח ביטוח תאונות אישיות
עו"ד אבי רסיוק

קבע פגישה עם
עו"ד אבי רסיוק

משרד עו"ד רסיוק מרדכי נוסד בשנת 1975 ע"י מרדכי רסיוק וכיום שותף למשרד בנו, אבי רסיוק, בוגר תואר ראשון ותואר...

לפרופיל המלא