Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

תופעת השכרת חניה בתל אביב והמרכז - האם זו עסקת מקרקעין חייבת במס?

בשנים האחרונות הבעיה של מצוקת חניה, במיוחד במרכז הארץ, נעשית אקוטית מתמיד ולכן ישנה דרישה להשכרת חניה במיוחד בתל אביב. האם זו נחשבת לעסקת מקרקעין?

מאת: מערכת משפטי |
12.01.10
תאריך עדכון: 18.11.15
3 דק'
תופעת השכרת חניה בתל אביב והמרכז - האם זו עסקת מקרקעין חייבת במס?

מיכל גרה בדירה בת שלושה חדרים בבנין משותף במרכז ת"א. ע"פ הרישום בטאבו, מיכל היא בעלת חניה בבנין. אולם, מיכל שהיא סטודנטית צעירה, לא מחזיקה ברכב. היא מתניידת ממקום למקום באוטובוס, במוניות ובעזרתם האדיבה של חבריה בעלי המכוניות. היא מעוניינת להשכיר את החנייה לדייר אחר בבנין.

האם היא תוכל לעשות זאת?

ובמקרה אחר - האם מיכל תוכל להשכיר את החנייה לדייר שאינו גר בבניין?

בשנים האחרונות הבעיה של מצוקת חניה, במיוחד במרכז הארץ, נעשית אקוטית מתמיד. חל גידול במספר כלי הרכב בכביש, ועם זאת מקומות החנייה, לפחות בבניינים המשותפים, נשארו כשהיו. בהתאם לכך, נוצר ביקוש לשכירת וקניית מקומות חנייה.

למציאת עו"ד מקרקעין באינדקס משפטי

עסקה במקרקעין

יש לדעת, כי שכירת חנייה או קניית חנייה מהוות עסקה במקרקעין לכל דבר. כלומר: יש לבדוק היטב מהן הזכויות הקנייניות הרשומות בטאבו של בעל החנייה, ואף לדווח לרשויות המס ולשלם מס. מס יש לשלם במקרה של קניית חנייה או במקרה של שכירת חנייה לתקופה של מעל ל-25 שנה.

כאשר מבררים מהן הזכויות של בעל החנייה יש לבדוק האם זכותו היא זכות בעלות או חכירה, האם החנייה רשומה כחלק מהבית המשותף, האם הזכויות בחנייה הן מכח הסכם בין הדיירים באותו בניין או שמא מכח נוהג וכמה זמן נמשך הנוהג.

ע"פ חוק המקרקעין, אי אפשר למכור חלק במקרקעין. אולם, כן ניתן למכור חנייה צמודה לדירה בבית משותף לבעל זכויות באחת הדירות האחרות באותו בית. במקרה כזה, צריך לתקן את צו הבית המשותף.

השכרה לאדם שגר בבניין ולאדם שגר בבניין אחר

במקרה שלא מעוניינים למכור את החנייה, אלא רק להשכיר אותה לתקופה של פחות מ-25 שנה, הרי שאין מניעה לעשות כן הן לאדם שגר בבניין המשותף, והן לאדם שלא גר בבניין. זאת, בהסכמת השכנים. (לדוגמה- דייר בבניין אחר, קרוב לבניין שבו גרה מיכל קנה רכב ומעוניין בחנייה קבועה. בבניין שבו הוא גר אין חנייה). חשוב לוודא שמדובר באדם נורמטיבי שלא יפריע לשכנים או יגרום לנזקים.

מומלץ לערוך הסכם בכתב שיאפשר לבעלים של החנייה להפסיק את השכירות בכל זמן שיחפוץ, מסיבות השמורות עימו, והתחייבות מצד השוכר לפנות את החנייה ברגע שבעל החנייה ידרוש ממנו לעשות כן. בנוסף, כדאי להבהיר כי לשוכר תהיה זכות להשתמש בחנייה, אך מלבד זאת לא יהיו לו זכויות אחרות בחנייה.

יש לציין, כי במקרה שהשכנים לא מעוניינים שחנייה בבניין תושכר, הם יכולים לקבוע הוראה מתאימה לכך בתקנון הבית המשותף, ובמקרה כזה בעל החנייה לא יוכל להשכיר את החנייה לאחר, גם אם אין לו רכב ואין לו צורך מעשי בחנייה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים