נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

שיטת הניקוד והשלכותיה

מהי שיטת הניקוד? כיצד היא מחושבת? ומה אפשר לעשות כדי לבטל את רוע הגזירה?

מאת: עו"ד ג'ני חבשי| | 3
שיטת הניקוד והשלכותיה

'שיטת הניקוד', שמעוגנת ומפורטת בסעיף 69 א' לפקודת התעבורה (נוסח חדש, תשכ"א-1961) ובחלק ז' לתקנות התעבורה (תשכ"א-1961), היא אמצעי של משרד התחבורה המשמש למעקב אחר עבירות תעבורה שביצעו נהגים, במטרה לאתר נהגים שמרבים לעבור על חוקי התנועה ועלולים לסכן את חייהם ואת חייהם של אחרים.

אחת ממטרות שיטת הניקוד: לתת בידי הנהגים החוטאים בנהיגה בלתי זהירה כלים מדורגים, אשר יסייעו בידם לשפר את נהיגתם ולהבטיח את כשירותם לאחוז בהגה

מטרות שיטת הניקוד

כלל, למשרד התחבורה, למשטרת התנועה ולפיכך גם לשיטת הניקוד, אין עניין בנהגים שמורשעים לעתים רחוקות והמיקוד הוא בנהגים עם עבירות תנועה תכופות. שיטת הניקוד מאפשרת לרשויות האכיפה והחוק לאתר נהגים המורשעים בעבירות תנועה רבות בזמן קצר ולהטיל עליהם אמצעי תיקון שונים באמצעות משרד הרישוי.

המטרות העיקריות של השיטה:

1. להרתיע נהגים מלבצע עבירות תעבורה.

2. לשמש מכשיר לזיהוי מורשעי תעבורה תכופים.

3. לתת בידי הנהגים החוטאים בנהיגה בלתי זהירה כלים מדורגים, אשר יסייעו בידם לשפר את נהיגתם ולהבטיח את כשירותם לאחוז בהגה.

איך עובדת שיטת הניקוד?

בכל פעם שנהג עובר עבירת תנועה, מעבר לעונש המוטל עליו (קנס, פסילה וכו'), נצברות לחובתו גם נקודות בהתאם לחומרת העבירה, כאשר על-פי הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג, מוטלים עליו אמצעי התיקון.

הניקוד בגין כל אחת מהעבירות מפורט בתקנות התעבורה, ביחס לחומרת העבירה. למשל: עקיפה מימין - 4 נקודות. כניסה לצומת לא פנוי - 6 נקודות

youtube video

כיצד מחושב הניקוד?

הניקוד בגין כל אחת מהעבירות מפורט בתקנות התעבורה, ביחס לחומרת העבירה. כך למשל:

פנס אחורי לא תקין - 2 נקודות

עקיפה מימין - 4 נקודות

אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים את המעבר במעבר חציה - 4 נקודות

נזילת שמן שעלולה לפגוע בבטיחות - 6 נקודות

נהיגה ללא רישיון רכב (טסט) - 6 נקודות

כניסה לצומת לא פנוי - 6 נקודות

אי ציות לתמרור "תן זכות קדימה" - 10 נקודות

נהיגה בשכרות - 10 נקודות

נסיעה באור אדום - 10 נקודות

התחלת נסיעה כאשר ברמזור יש אור אדום וצהוב יחד - 8 נקודות

אי ציות לסימון של שוטר - 6 נקודות

גרימת מוות ברשלנות - 10 נקודות

תוקף הנקודות תלוי במספר הנקודות שנצברו לחובת הנהג בפרקי זמן מוגדרים ובכל מקרה הנקודות תישארנה תקפות כל עוד לא ביצע הנהג את אמצעי התיקון שהוטלו עליו

לכמה זמן תקפות הנקודות?

תוקף הנקודות תלוי במספר הנקודות שנצברו לחובת הנהג בפרקי זמן מוגדרים ובכל מקרה הנקודות תישארנה תקפות כל עוד לא ביצע הנהג את אמצעי התיקון שהוטלו עליו:

• ככלל - הנקודות שנרשמות לחובתו של נהג נמחקות לאחר שנתיים מיום ביצוע העבירה ובלבד שלחובת אותו נהג לא נצטברו יותר מ-20 נקודות. 

• אם במהלך השנתיים הראשונות שלאחר ביצוע העבירה, נצברו לחובת הנהג 22 נקודות או יותר - לא ניתן יהיה למחוק אותן למשך תקופה של ארבע שנים. 

נהג שצבר בין 12 ל-22 נקודות  יצטרך לעבור קורס נהיגה נכונה בסיסי ("נהיגה מונעת") ובסופו מבחן. אם הנהג יעמוד במבחן, הנקודות שעמדו לחובתו ימחקו

אמצעי התיקון

צבירת הנקודות נועדה כאמור לזהות נהגים המועדים לפורענות ולתקן את דרכיהם, ולכן תנאי הכרחי הוא שהנהג יבצע את אמצעי התיקון שהוטלו עליו:

• נהג שצבר בין 12 ל-22 נקודות  יצטרך לעבור קורס נהיגה נכונה בסיסי ("נהיגה מונעת") ובסופו מבחן. אם הנהג יעמוד במבחן, הנקודות שעמדו לחובתו ימחקו. על נהג הנדרש לבצע קורס בנהיגה נכונה לבצע את הקורס בתוך שישה חודשים, אחרת רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו.

• נהג שצבר בין 23 ל-35 נקודות - הנקודות יהיו בתוקף למשך 4 שנים, והוא יאלץ לעבור קורס נהיגה מתקדם ובסופו מבחן.

• נהג שצבר יותר 36 נקודות או יותר - יהיה עליו להפקיד את רישיון הנהיגה שלו לתקופה של שלושה חודשים (פסילה מיידית) ולבצע שוב מבחן תאוריה עיוני כדי לקבל בחזרה את הרישיון. 

• נהג שצבר למעלה מ-72 נקודות, או נהג שצבר 36 נקודות ומעלה בפעם שנייה בתוך 6 שנים (ובתנאי ש-12 נקודות תקפות מתוכן נרשמו לחובתו בשל עבירות שבוצעו לאחר ה-1.1.2012) - ייפסל רישיונו לתשעה חודשים ויחודש לאחר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מבחן עיוני (תיאוריה) ומבחן מעשי.

אמצעי התיקון הם מצטברים ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי

חשוב לדעת!

• אמצעי התיקון הם מצטברים ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי.

• מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות לעיל. עם זאת, לא יירשמו נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה. כלומר, מידע לגבי עבירות נושאות נקודות אשר נמסר לאחר 12 חודשים מיום ביצוע עבירה (למשל במקרה שבו הליך שמתנהל בביהמ"ש ומסתיים בהרשעה לאחר כשנה מיום ביצוע העבירה ואף יותר, לא יספרו כנקודות נוספות במרשם הנקודות).

נהג שעבר עבירת תנועה שבגינה קיבל ענישה מיידית (קנס) שלצידה צבירת נקודות, זכאי לפנות בכתב למשרד הרישוי, בבקשה לביטול הקנס ולמחיקת הנקודות בגינו

מה ניתן לעשות במקרה של ביצוע עבירה, קבלת קנס וצבירת נקודות?

נהג שעבר עבירת תנועה שבגינה קיבל ענישה מיידית (קנס) שלצידה צבירת נקודות, זכאי לפנות בכתב למשרד הרישוי, בבקשה לביטול הקנס ולמחיקת הנקודות בגינו.
אם מסלול זה לא מצליח, הנהג רשאי לבקש להישפט. במקרה כזה, מומלץ להיעזר בעו"ד המתמחה בדיני תעבורה, אשר ידע כיצד להציג את המצב כך שיפעל לטובת הנהג ולהביא בכך לזיכוי מלא, להקלה בעונש, או להמרת הנקודות בקנס על עבירה קרובה.

אם שותים, לא נוהגים

לסיכום, נהיגה בטוחה ובהתאם לחוקי התנועה ולתוואי הדרך חשובה כמובן לצורך שמירה על בטיחות הציבור. מטרתה של שיטת הניקוד היא לאתר נהגים שעוברים בתכיפות על עבירות התנועה מתוך כוונה לתקן את דרכם, אך במידה שנתפסתם עומדת לכם הזכות לבטל את העונש והנקודות ו/או למזער אותם. על מנת למקסם את הזכות הזו מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום התעבורה. 

 

• הכותבת היא עו"ד לדיני תעבורה

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פקודת התעבורה שלילת רשיון נהיגה שיטת הניקוד

קבע פגישה עם