משפטי– זאפ
משפטיצבאחייל, שפר הופעתך (בפני בית הדין הצבאי)

חייל, שפר הופעתך (בפני בית הדין הצבאי)

יצאתם לחופשה קצרה מהצבא? חשוב שתדעו כי הדין הצבאי עדיין חל עליכם. מה חשוב לדעת? מהם היתרונות של ייצוג ע"י עו"ד פרטי העוסק בדין הצבאי?

22.04.19
תאריך עדכון: 22.04.19
6 דק'
חייל, שפר הופעתך (בפני בית הדין הצבאי)

כל נער או נערה צעירים העומדים להתגייס לצבא עוסקים בעיקר בשאלת היחידה אליה יתגייסו, חווית הטירונות ואורח החיים שלהם, העומד להשתנות מן הקצה אל הקצה. 
מלבד המידע הרלוונטי הזה, רוב המתגייסים החדשים אינם מכירים כלל את המערכת והמסגרת המשפטית אליה הם נכנסים עם גיוסם. מאמר זה נועד לעשות קצת סדר בעניין. 

על כל מתגייס חלות כל הוראות החוק הפלילי של מדינת ישראל. חיילים אינם מקבלים פטור ממערכת המשפט האזרחית הרגילה

אילו הוראות חוק חלות על חיילי צה"ל? 

ראשית, יש לדעת כי על כל מתגייס חלות כל הוראות החוק הפלילי של מדינת ישראל. חיילים אינם מקבלים פטור ממערכת המשפט האזרחית הרגילה. בנוסף, חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1956, המכונה "חוק עבירות צבאיות" הוא החוק המסדיר את מערכות השיפוט הייחודיות לצבא ואת העבירות הייחודיות לחיילי צה"ל. 

מכיוון שהחייל מקבל נשק, אמצעי לחימה, אחריות, חובת ביצוע וכו', שאינם מוכרים בחיים האזרחיים, יש עבירות החלות על חיילים בלבד. באמצעות חוק השיפוט הצבאי, הוקמה מערכת שיפוט צבאית מיוחדת, רחבה ויעילה למדי, המורכבת משתי שכבות שונות.

בעבירות בענייני משמעת - קצין שיפוט זוטר יכול להטיל את העונשים: אזהרה, ריתוק עד 7 ימים, נזיפה, מחבוש עד 7 ימים, קנס ו/או פיצוי בגובה 1/6 שכר טוראי בחובה, על חייל חובה

מערכת שיפוט משמעתית (פנימית - יחידתית)

מערכת שיפוט זו רלוונטית בעיקר לעבירות משמעת (עבירות ייחודיות לחיילי צה"ל, כגון: הופעה סדירה, נוכחות בזמן וכו'). השפיטה בגין עבירות אלה היא בסמכות קציני השיפוט. 
בכל יחידה בצבא, ניתנה סמכות שיפוט למפקד בדרגת סרן ומעלה, שהינו קצין שיפוט זוטר, ולמפקד בדרגת סגן אלוף ומעלה, שהינו קצין שיפוט בכיר. 

קצין שיפוט זוטר יכול להטיל את העונשים: אזהרה, ריתוק עד 7 ימים, נזיפה, מחבוש עד 7 ימים, קנס ו/או פיצוי בגובה 1/6 שכר טוראי בחובה, על חייל חובה (עד משכורת שלמה על חייל אחר).

קצין שיפוט בכיר יכול להטיל את העונשים: אזהרה, ריתוק עד 35 ימים, נזיפה, נזיפה חמורה, קנס ו/או פיצוי 1/3 משכורת לחייל חובה (עד 2 משכורות לחייל אחר), מחבוש עד 35 ימים והורדה בדרגה.    

המשפט נערך ביחידה, בעקבות תלונה של רס"ר היחידה או מי שאחראי על המשמעת ביחידה. דיני הראיות אינם חלים בבית משפט זה. הריתוק יתרחש ביחידה ולעתים גם המחבוש עצמו יתרחש ביחידה.

עבירות חמורות יותר, עבירות הכוללות פן פלילי רגיל, או עבירות צבאיות חמורות (כגון: היעדרות משירות, מכירת נשק, גילוי סודות ועוד) מגיעות לבתי הדין הצבאיים

בתי הדין הצבאיים - מערכת שיפוט חיצונית ליחידה

עבירות חמורות יותר, עבירות הכוללות פן פלילי רגיל, או עבירות צבאיות חמורות (כגון: היעדרות משירות, מכירת נשק, גילוי סודות ועוד) מגיעות לבתי הדין הצבאיים. 

בתי הדין הצבאיים אינם כפופים לסמכות השיפוט היחידתית. הם מהווים מערכת בתי משפט שלמה, הכוללת ערכאה ראשונה, בית דין מחוזי, בית דין ימי, בית דין מיוחד (בעבירות מיוחדות ודרגות גבוהות), בית דין שדה (בזמן מלחמה), בית דין לתעבורה ובית דין לערעורים. 
הערכאה העליונה ביותר של בתי הדין הצבאיים היא בית המשפט העליון. לבתי הדין הצבאיים סמכות ענישה רחבה, החל מקנס, מחבוש, מאסר, הורדה בדרגה, מאסר עולם ואף עונש מוות. בית הדין גם מוסמך לתת עונשי תנאי (קנס ומאסר) ולהפעיל את העונש על תנאי.

בבתי הדין הצבאיים, נעשית החקירה על ידי מצ"ח ומובאת לפרקליטות הצבאית

מיהם החוקרים והתובעים בבתי הדין הצבאיים?

בבתי הדין הצבאיים, נעשית החקירה על ידי מצ"ח ומובאת לפרקליטות הצבאית. הפרקליטות הצבאית היא יחידה משפטית בתוך הצבא, המורכבת מעורכי דין שעברו הכשרה בדין הצבאי, מעבר לרישיון של לשכת עורכי הדין. 

בהתאם לחוק בישראל, לכל אדם וחייל מגיעה זכות ייצוג בפני בית המשפט. הייצוג בבתי הדין הצבאיים עשוי להיעשות ע"י הסניגוריה הצבאית או ע"י סניגורים פרטיים

האם לחייל קיימת זכות ייצוג בפני בתי המשפט הצבאיים?

בהתאם לחוק בישראל, לכל אדם וחייל מגיעה זכות ייצוג בפני בית המשפט. הייצוג בבתי הדין הצבאיים עשוי להיעשות ע"י הסניגוריה הצבאית או ע"י סניגורים פרטיים. 

הסניגוריה הצבאית דומה במהותה לסניגוריה הציבורית, אולם יש לזכור כי מדובר ביחידה שאף היא מצויה בתוך הצבא ומורכבת לרוב מעורכי דין צעירים. אם מדובר בעבירה חמורה וקיים חשש מבחינת השלכותיה, כדאי לפנות לסניגור פרטי.

סדרי הדין הצבאיים דומים מאד לסדרי הדין בבתי המשפט האזרחיים. ייתכן אמנם כי הם מעט יותר נוקשים, אך בעיקרם הם דומים 

מהם סדרי הדין בבתי הדין הצבאיים?

סדרי הדין הצבאיים דומים מאד לסדרי הדין בבתי המשפט האזרחיים. ייתכן אמנם כי הם מעט יותר נוקשים, אך בעיקרם הם דומים. כמו החוק הכללי, גם הדין הצבאי מצוי בשינויים חוזרים ונשנים. ניתן לומר כי הדין הצבאי הולך ומתקרב לפרוצדורה ולעקרונות של המשפט הפלילי. 

חייל שבצע עבירה במהלך חופשה יכול לבחור לפנות גם לבית המשפט האזרחי. בדרך כלל, סך הענישה בבית הדין הצבאי יהיה רבע מהמקובל בבית משפט אזרחי

האם כל חייל מחויב להישפט בפני בית דין צבאי או יכול להישפט גם בפני בית משפט אזרחי?

חייל שבצע עבירה במהלך חופשה יכול לבחור לפנות גם לבית המשפט האזרחי. בדרך כלל, סך הענישה בבית הדין הצבאי יהיה רבע מהמקובל בבית משפט אזרחי. לכן, לרוב, מומלץ לבחור להישפט בפני בית דין צבאי. בכל מקרה, גזר דין של מאסר ירוצה בבית סוהר צבאי ולא בבית סוהר אזרחי. גם לכך יש יתרונות רבים. 

בית המשפט מחליט

לסיכום: חייל, עליך לדעת את הזכויות והחובות המשפטיות שלך ולהכיר את המערכת המשפטית אליה נכנסת, בעצם גיוסך. המתגייס החדש נכנס למערכת זכויות וחובות נוספת על המערכת האזרחית, בעלת כללים וחוקים חדשים. אי קיומם עלול להביא לשיפוט צבאי. כדאי להכיר את המערכת הזו, כדי לדעת לאן לפנות וכיצד לפעול, במקרה של שיפוט צבאי, בין אם במסגרת שיפוט משמעתית ובין אם במסגרת השיפוט של בתי הדין הצבאיים. 

 

* עו"ד שמואל סף עוסק במשפט הפלילי על כל גווניו, הכולל בתוכו את הדין הצבאי ואת הדין המשמעתי; בעל 35 שנות ותק. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום