נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חקירת מצ"ח - חיילים הכירו את זכויותיכם

על זכות השתיקה, זכות ההיוועצות, מעצר חיילים וחיפוש בטלפון נייד

מאת: עו"ד שלמה רכבי | | 4
חקירת מצ"ח - חיילים הכירו את זכויותיכם

חקירה פלילית נערכת כאשר יש צורך לברר עובדות ונסיבות בדבר התרחשותו של מעשה הנחשד כעבירה פלילית. ככלל, משטרת ישראל אמונה על ניהול החקירות הפליליות במדינת ישראל. 

חקירת מצ"ח תתבצע באחד מבסיסי מצ"ח ותתנהל בהתאם להוראות המיוחדות שבחוק השיפוט הצבאי

החשד בדבר ביצוע עבירה נוגע לחיילים בשירות: מצ"ח תחקור את המקרה

אולם, מקום בו החשד בדבר ביצוע עבירה קשור בחיילים המשרתים בצה"ל, בשירות חובה, קבע או מילואים, מצ"ח (משטרה צבאית חוקרת) תחקור את המקרה. החקירה תתבצע באחד מבסיסי מצ"ח ותתנהל בהתאם להוראות המיוחדות שבחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו- 1955. בסוף ההליך, אם חלילה יוגש כתב אישום, בירור האשמה ייערך, ככלל, בבית דין צבאי ולא בבית משפט אזרחי.

חשודים אשר נחקרים במצ"ח, הם לא "עבריינים קלאסיים" במרבית המקרים, אלא צעירים נורמטיביים שאינם מורגלים בהליכי חקירה

חוויה לא נעימה ומלחיצה לצעירים נורמטיביים שאינם מורגלים בהליכי חקירה

בין שמדובר בחקירה פלילית המתבצעת על ידי המשטרה ובין שמדובר בחקירה פלילית המתבצעת על ידי מצ"ח, מדובר בחוויה לא נעימה ומלחיצה. חשודים אשר נחקרים במצ"ח, הם לא "עבריינים קלאסיים" במרבית המקרים, אלא צעירים נורמטיביים שאינם מורגלים בהליכי חקירה. לכן, חשוב לדעת, כי חקירת מצ"ח הינה חקירה פלילית לכל דבר ועניין, והשלכותיה זהות לחקירה פלילית אשר מתבצעת על ידי המשטרה. השלכות אלו עלולות להשפיע על המשך החיים הן במסגרת השירות הצבאי והן בחיי האזרחות שלאחריו.

כל דבר אשר יאמר בחקירה עלול לשמש נגד הנחקר 

כל דבר אשר יאמר במסגרת החקירה עלול לשמש נגד הנחקר במסגרת ההליך המשפטי. כדי לצלוח בשלום את החקירה מבלי להיקלע למצב של תשובה לא רצויה או אפילו הודאה באשמה רק בשל לחץ, בלבול וחרדה, חשוב להכיר את ההליך ואת הזכויות של הנחקר. 

ישנה משמעות לכל מילה שנאמרת

זה המקום להדגיש, כי יש משמעות לכל מילה שנאמרת במסגרת החקירה במצ"ח. לכן, מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי צבאי אשר מתמחה בתחום ובקיא בדיני הצבא, מיד עם היוודע דבר קיום החקירה, העיכוב או המעצר לצורך ביצועה. 

חובת האזהרה

כבר בראשית החקירה יודיעו החוקרים לחשוד מה היא העבירה בה הוא נחשד ובגינה נחקר, יזהירו אותו, כי הוא אינו חייב לומר דבר וכי כל מה שיאמר עלול לשמש נגדו כראיה במשפט. 

החוקרים חייבים ליידע את הנחקר מיד עם תחילת החקירה, כי יש לו זכות להיוועץ בעורך דין והם אף מחויבים לאפשר לו לממש את הזכות 

חייבים ליידע את הנחקר כי יש לו זכות להיוועץ בעורך דין

בנוסף, החוקרים בחקירת מצ"ח חייבים ליידע את הנחקר מיד עם תחילת החקירה, כי יש לו זכות להיוועץ בעורך דין והם אף מחויבים לאפשר לו לממש את הזכות (בין אם במתן אפשרות לחייל לדבר עם עורך דין בטלפון ובין אם במתן אפשרות להיפגש עם עורך הדין) בטרם הם ממשיכים לחקור. מדובר בשלב קריטי. לכן חשוב כי החייל יממש את הזכות הזו. 

ייעוץ נכון מעורך דין כבר בראשית החקירה הוא לעיתים משמעותי לגורלו של התיק ויכול לשנות את פני הדברים ותוצאות החקירה

עצם מימוש הזכות להיוועץ בעורך דין לעולם לא ייזקף לחובתו של הנחקר

עצם מימוש הזכות להיוועץ בעורך דין לעולם לא ייזקף לחובתו של החשוד ולא יחזק את הראיות נגדו. מדובר בזכות יסוד המגיעה לכל חשוד. ייעוץ נכון מעורך דין כבר בראשית החקירה הוא לעיתים משמעותי לגורלו של התיק ויכול לשנות את פני הדברים ותוצאות החקירה, גם במקרים בהם החייל בטוח כי הוא חף מפשע, וודאי במקרים בהם החייל יודע כי מעשיו עלולים לגבש עבירה פלילית. 

אם החוקרים מונעים מן החייל להיוועץ, מדובר בפגם מהותי, שיכול אף להוביל לזיכוי

לעומת זאת, אם החוקרים מונעים מן החייל לממש זכותו להיוועץ בעו"ד, מדובר בפגם מהותי בחקירה, שיכול להביא לפסילת אמרתו של החייל ואף להוביל לזיכויו.

עמידה על זכות השתיקה ושימוש בה, לעיתים מסייעים ולעיתים עלולים לחזק את הראיות הקיימות נגד הנחקר ולהשפיע על המשך ההליך

זכות השתיקה

אנו נתקלים במקרים רבים בהם חיילים חושבים, בתמימותם, כי שאלה של חוקר מצ"ח דומה במהותה לפקודה צבאית ולכן הם חייבים להשיב עליה, אולם לא כך הדבר. בדומה לנחקר בחיים האזרחיים, גם לחייל עומדת "זכות השתיקה", כלומר הזכות שלא להשיב על שאלה. עמידה על זכות השתיקה ושימוש בה, לעיתים מסייעים ולעיתים עלולים לחזק את הראיות הקיימות נגד הנחקר ולהשפיע על המשך ההליך. לכן כדאי לקבל את ההחלטה אם לשתוק או לדבר בצורה מושכלת ורק לאחר היוועצות. חוקרי מצ"ח אינם יודעים מה עובר בראשו של הנחקר והם אינם קוראים את מחשבותיו. הם ידעו רק את אשר יאמר להם במילותיו, לכן חשוב לזכור כי 'הפה שלכם הוא ברשותכם' ורק אתם תחליטו על מה להשיב וכיצד.

חשוב לקרוא את העדות היטב ולא לחתום עליה אם כתובים בה דברים לא מדויקים, קל וחומר אם כתובים בה דברים שכלל לא נאמרו

כל מילה תירשם ותתועד על ידי החוקרים

כל מילה שתאמר במסגרת החקירה תירשם ותתועד על ידי החוקרים, ובסוף החקירה יידרש הנחקר לחתום על עדותו. חשוב לקרוא את העדות היטב ולא לחתום עליה אם כתובים בה דברים לא מדויקים, קל וחומר אם כתובים בה דברים שכלל לא נאמרו. 

ניתן לעצור חייל אשר חשוד בביצוע עבירה שהיא "בת מעצר" למשך 24 שעות ללא צו 

בהתקיים עילת מעצר, ניתן לעצור חייל אשר חשוד בביצוע עבירה למשך 24 שעות ללא צו של שופט (למעט בעבירות של "היעדר מן השירות", אז ניתן לעצור את החייל למשך 48 שעות). במסגרת פרק הזמן הזה, יובא החשוד בפני שופט של בית דין צבאי כדי לדון בהמשך מעצרו לצרכי חקירה. השופט יכול להאריך את המעצר, המכונה "מעצר ימים", לתקופות, כדי לאפשר את המשך החקירה.

חיפוש במחשב יכול להיעשות אך ורק לאחר קבלת צו של שופט, ובכפוף למה שהותר במסגרת הצו. לצורך עניין זה סמארטפון (טלפון חכם) כמוהו כמחשב

סמארטפון הוא מחשב: נדרש צו לחפש בו

פעמים רבות במהלך החקירה יבקשו החוקרים להחרים את הטלפון הנייד של החייל ויבקשו ממנו רשות לבצע בו חיפוש. סעיף 23א לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969, קובע כי חיפוש במחשב יכול להיעשות אך ורק לאחר קבלת צו של שופט, ובכפוף למה שהותר במסגרת הצו. לצורך עניין זה סמארטפון (טלפון חכם) כמוהו כמחשב. 

אקדח שנמצא בחיפוש

אם הנחקר נתן הסכמתו הרי שהוא לכאורה הכשיר את החיפוש

בעבר, נהגו חוקרי מצ"ח לבקש את הסכמתו של הנחקר לצורך ביצוע החיפוש בנייד, תוך מחשבה כי אם הנחקר נתן הסכמתו הרי שהוא לכאורה הכשיר את החיפוש, וממצאים שיעלו ממנו יוכלו להיות מוצגים כראיות מפלילות בהמשך ההליך. 

בית המשפט העליון דחה ערעור שהוגש על ידי צה"ל

אולם, ביוני 2017 דחה בית המשפט העליון בקשת רשות ערעור שהוגשה על ידי צה"ל והיועץ המשפטי לממשלה על החלטת בית הדין הצבאי לערעורים בדבר פסילת ראיה שהושגה באמצעות חיפוש בטלפון נייד ללא צו. פסילת הראיה הביאה לזיכויו של החייל. 

מקרה שקרה: נקבע, כי לא הייתה 'הסכמה מדעת' לחיפוש בטלפון ואף נקבע כי מדובר בהפרה חמורה של זכויות הנחקר, עד כדי פסילת הראיה שהושגה: הודעות מפלילות שנשלחו באפליקציית וואטסאפ.

בית הדין קבע, כי אין לערוך חיפוש פולשני בטלפון הנייד של חיילים על בסיס הסכמה בלבד

הערעור הוגש לאחר שבית הדין קבע כי אין לערוך חיפוש פולשני בטלפון הנייד של חיילים רק על בסיס הסכמה שמתקבלת בזמן חקירה, זמן בו החייל שרוי בלחץ. במקרה זה לא הייתה 'הסכמה מדעת' לחיפוש בטלפון ואף נקבע כי מדובר בהפרה חמורה של זכויות הנחקר, עד כדי פסילת הראיה שהושגה: הודעות מפלילות שנשלחו באפליקציית וואטסאפ. 

לסיכום, חקירה פלילית במצ"ח היא חקירה פלילית לכל דבר ועניין. הגם שמדובר בחייל המשרת שירות צבאי בצה"ל, יש לו זכויות רבות, אשר חשוב לעמוד עליהן. חייל צעיר עלול להילחץ מהסיטואציה ולכן יש משמעות רבה לזכות הבסיסית של הנחקר להיוועץ בעורך דין פלילי צבאי המתמחה בחוק השיפוט הצבאי וההליכים הייחודיים בבית הדין הצבאי, כדי לצלוח את החקירה ולמזער את הנזקים ככל הניתן.

משרד עו"ד רכבי, הראל ושות' מתמחה במשפט פלילי וצבאי, בחקירות מצ"ח ובניהול תיקים בבתי הדין הצבאיים. עו"ד שלמה רכבי בעל ניסיון רב בליווי משרתי כוחות הביטחון במהלך חקירות פליליות ובניהול ההליכים בבתי הדין הצבאיים.

סייעה בהכנת הכתבה: עו"ד נעמה הראל, כתבת zap משפטי.

ליצירת קשר עם רכבי, הראל ושות'
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חקירה פלילית צו חיפוש חקירה צבאית
עו"ד שלמה רכבי

קבע פגישה עם
עו"ד שלמה רכבי

חברת עורכי דין רכבי, הראל מתמחה בייצוג חיילים בשירות חובה ובקבע,שוטרים וכלל המשרתים בגופי הביטחון השונים. לעורכי הדין של המשרד...

לפרופיל המלא