open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     משקלו המשפטי של חיפוש לא חוקי

     בישראל לא חלה "דוקטרינת פרי העץ המורעל", לפיה תיפסל אוטומטית ראיה שהושגה באופן בלתי חוקי. עם זאת, ביהמ"ש בהחלט ייתן לכך משקל. מומלץ להיוועץ בעו"ד מנוסה

     מאת: עו"ד וליד גאנם | | 4
     משקלו המשפטי של חיפוש לא חוקי

     משפטים פליליים "נופלים" לא פעם בעקבות מחדלי חקירה שונים שנעשו, ושיש בהם כדי לפגוע בהגנת הנאשם. כך, למשל: אם לא נלקחו מזירת אירוע דגימות DNA או טביעות אצבע, אם לא נבדקה גרסת הנאשם, אם לא נחקרו עדים שנכחו בזירת האירוע, ובמקרים מסוימים גם אם הראיות או המידע הושגו באמצעות חיפוש בלתי חוקי. 

     בישראל - לעומת מדינות אחרות - אין די בכך שהחיפוש לא התבצע באופן חוקי, כדי לבטל את התיק ו/או לפסול את הראיה שנתפסה באותו חיפוש

     חיפוש ותפיסת ראיות

     פעמים רבות, משתמשות רשויות האכיפה בפעולות חיפוש, לצורך השגה ותפיסה של ראיות, בעיקר בהליכים פליליים. עם זאת, על אף החשיבות הרבה שיש לתפיסת ראיות, לצורך עשיית צדק והעמדת העבריינים לדין, לא פעם עומד עצם החיפוש בניגוד לזכותו הבסיסית של כל אדם לפרטיות, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

     לכן, קבע המחוקק כללים לעריכת חיפוש באופן חוקי. בישראל - לעומת מדינות אחרות - אין די בכך שהחיפוש לא התבצע באופן חוקי, כדי לבטל את התיק ו/או לפסול את הראיה שנתפסה באותו חיפוש. 

     גם כאשר החיפוש נעשה על פי צו וגם כאשר החיפוש נעשה ללא צו, על החיפוש להיערך בפני שני עדים שאינם שוטרים, אלא אם הדבר אינו מתאפשר בשל דחיפות האירוע ונסיבותיו, השופט הורה אחרת, או ש"תופש המקום" (האדם שנוכח במקום החיפוש) ביקש לערוך אותו שלא בפני עדים

     מהו חיפוש חוקי?

     ככלל, על פי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש [נוסח חדש], תשכ"ט-1969), רשאים אוכפי החוק לבצע חיפוש על גופו, בביתו, בחצריו או ברכבו של אדם, אם יש ברשותם צו של בית משפט המתיר את החיפוש, או במקרים שבהם מתיר החוק לערוך חיפוש גם ללא צו.

     בשני המקרים, גם כאשר החיפוש נעשה על פי צו וגם כאשר החיפוש נעשה ללא צו, על החיפוש להיערך בפני שני עדים שאינם שוטרים, אלא אם הדבר אינו מתאפשר בשל דחיפות האירוע ונסיבותיו, השופט הורה אחרת, או ש"תופש המקום" (האדם שנוכח במקום החיפוש) ביקש לערוך אותו שלא בפני עדים.

     ביהמ"ש רשאי לתת צו חיפוש במספר מקרים, למשל: כשהחיפוש נחוץ כדי להבטיח הצגת חפץ לצורך כל חקירה, משפט או הליך אחר

     חיפוש על פי צו

     ביהמ"ש רשאי לתת צו חיפוש במקרים שבהם:

     • החיפוש נחוץ כדי להבטיח הצגת חפץ לצורך כל חקירה, משפט או הליך אחר;

     • יש לשופט יסוד להניח שהמקום שבו ייערך החיפוש משמש לאחסנה או למכירה של חפץ גנוב, חפץ שנעברה בו (או לגביו) עבירה, או שימש (או מתכוונים להשתמש בו) למטרה בלתי חוקית;

     • יש לשופט יסוד להניח שבמקום שבו ייערך החיפוש, נעברה עבירה או שמתכוונים לעבור עבירה, נגד אדם הנמצא בו.

     ישנם מצבים שבהם ניתן לערוך חיפוש גם בהיעדר צו מביהמ"ש. למשל: יש לשוטר יסוד להניח כי במקום החיפוש מבוצע (או בוצע מקרוב) פשע

     חיפוש ללא צו ביהמ"ש

     לצד הנסיבות שבהן רשאי ביהמ"ש לתת צו חיפוש, מפרט סעיף 25 לחוק מצבים שבהם רשאי שוטר לערוך חיפוש, גם בהיעדר צו של בית המשפט:

     (1)  יש לשוטר יסוד להניח כי במקום החיפוש מבוצע (או בוצע מקרוב) פשע;

     (2)  אם בעל המקום פנה לעזרת המשטרה;

     (3)  אם אדם שנמצא במקום פנה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה;

     (4)  אם השוטר רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

     במקרים שבהם האדם נותן הסכמה מדעת לביצוע החיפוש, רשאי השוטר לבצע חיפוש גם ללא צו בית משפט וגם אם לא מתקיימות הנסיבות המאפשרות חיפוש ללא צו ע"פ החוק

     חיפוש בהסכמה

     לצד הנסיבות הקבועות בחוק, שבהן ניתן לבצע חיפוש ללא צו, הוגדרה בפסיקה ההסכמה לחיפוש ואופן השגת ההסכמה. פסק הדין המנחה לעניין זה הינו  רע"פ 10141/09 אברהם בן חיים נגד מדינת ישראל (6.3.2012) (להלן: "הלכת בן חיים")  לפיו נקבעו כללים לחיפוש ולפיו ההסכמה לחיפוש צריכה להיות "הסכמה מדעת". 

     על פי הלכה זו, במקרים שבהם האדם נותן הסכמה מדעת לביצוע החיפוש, רשאי השוטר לבצע חיפוש גם ללא צו בית משפט וגם אם לא מתקיימות הנסיבות המאפשרות חיפוש ללא צו ע"פ החוק. 

     ע"פ פסה"ד שניתן ע"י נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית ביניש, כדי שחיפוש בהסכמה מדעת ייחשב לחיפוש חוקי, חייב השוטר לומר במפורש ולהבהיר לאותו אדם שני דברים:

     1. יש לו את הזכות המלאה לסרב לביצוע החיפוש;

     2. אם יחליט להשתמש בזכותו ולסרב לחיפוש - עצם הסירוב לא ישמש נגדו. 

     במקרים שבהם לא ייאמרו הדברים או אחד מהם, ייחשב החיפוש לחיפוש פסול!  

     בישראל, קובעת דוקטרינת הפסילה הפסיקתית כי לא די בכך שהחיפוש לא היה חוקי, כדי לבטל את התיק ולפסול את הראיה, וכי פסילת ראיות תתבצע באופן מדוד, על פי שיקול דעת ביהמ"ש, בכל מקרה לגופו, בהתייחס לשלושה שיקולים עיקריים

     מהי המשמעות של חיפוש בלתי חוקי?

     במדינות רבות בעולם - ובהן ארה"ב, אנגליה, מצרים והודו - מיושמת "הלכת פרי העץ המורעל", לפיה ראיה או מידע שהושגו באופן לא חוקי, ייפסלו באופן אוטומטי ולא יהיו קבילים בביהמ"ש.

     לעומת זאת, בישראל, קובעת דוקטרינת הפסילה הפסיקתית כי לא די בכך שהחיפוש לא היה חוקי, כדי לבטל את התיק ולפסול את הראיה, וכי פסילת ראיות תתבצע באופן מדוד, על פי שיקול דעת ביהמ"ש, בכל מקרה לגופו, בהתייחס לשלושה שיקולים עיקריים. 

     1. אופייה וחומרתה של אי החוקיות שהייתה כרוכה בהשגת הראיה; 

     2. מידת ההשפעה של אמצעי החקירה הפסול על הראיה שהושגה;

     3. השפעת פסילת הראיה על עשיית הצדק.

     המשמעות היא שלא יינתן זיכוי רק בשל חיפוש שהתבצע באופן בלתי חוקי, אלא אם עצם החיפוש משפיע מהותית על יכולת ביהמ"ש לפסוק בתיק בצורה הוגנת. עם זאת, במקרים רבים, עצם העלאת הטענה לחיפוש בלתי חוקי ע"י עורך הדין של הנאשם, גורמת לתביעה להתגמש ומסייעת לסניגור להביא להסדר מקל.

     מעצר החשוד

     לסיכום: חיפוש בלתי חוקי הוא מחדל חקירה, שיש לתת עליו את הדעת ואין להקל בו ראש, אולם אין בו לבדו, כדי להביא לפסילת הראיה שנתפסה בו ו/או להביא לזיכוי הנאשם. לכן, חשוב להיוועץ בעו"ד בעל ניסיון בתחום, הן לפני החיפוש והן לאחר החיפוש, כדי שיוכל לבחון את אופי החיפוש ואת משקלו המשפטי, במקרה שלא נערך כחוק.

      

     * עו"ד וליד גאנם עוסק במשפט פלילי, תעבורה ונזיקין.

     ** סייעה בהכנת הכתבה: יערית טרבלסי, כתבת zap משפטי.

     ליצירת קשר עם עו"ד וליד גאנם
     done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
     האם מאמר זה עזר לך?
     אנשים דירגו ()
     הליכי מעצר חיפוש בגוף החשוד צו חיפוש
     עו"ד וליד גאנם

     קבע פגישה עם
     עו"ד וליד גאנם

     עורך הדין וליד גאנם מילא בעבר תפקידים חשובים בצה"ל ובמשטרה, צבר ניסיון רב בתחום הפלילי ועיקר התמחות משרדו הינה בדין...

     לפרופיל המלא