נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הפחתת/הגדלת מזונות - כל התשובות לכל השאלות

אב יכול לבקש להפחית את דמי המזונות, האם ואף הקטינים יכולים לדרוש הגדלת מזונות: מתי, איך ובאילו מקרים, אם בכלל, ניתן לשנות את גובה המזונות: 15 שאלות ותשובות שיבהירו את התמונה

מאת: עו"ד הלנה שמחי | | 4
הפחתת/הגדלת מזונות - כל התשובות לכל השאלות

1. האם ניתן לשנות את גובה דמי המזונות אחרי שאושרו על ידי בית המשפט?

כן, בהחלט. אמנם הסכם גירושים שמקבל אישור של בית משפט נחשב לפסק דין, עם זאת ניתן לנסות לשנותו על ידי הגשת בקשה מתאימה. על פי רוב האב הנושא בעול המזונות מגיש בקשה להפחתת שיעור המזונות, בעוד שהאם מגישה בקשה להגדלתם; וגם לילדים - הקטינים בעצמם - יש זכות לבקש את הגדלת המזונות בנסיבות מסוימות.

עם זאת, חשוב להדגיש, כי שינוי שיעור דמי המזונות איננו מהווה מלאכה קלה ופשוטה; וכי לא כל בקשה תתקבל ותאושר על ידי בית המשפט. כדי שבקשה לשינוי דמי המזונות תתקבל צריכים להתקיים מספר תנאים.

דמי המזונות יוגדלו או יופחתו רק במקרה של שינוי נסיבות מהותי. כלומר, יש להוכיח שבעבר היתה הצדקה לפסוק סכום מזונות מסוים וכעת השתנו הנסיבות כך שאין הצדקה להמשיך ולשלם סכום זה

2. מהם התנאים? באילו מקרים תתקבל בקשה להגדלה או הפחתה של דמי המזונות?

כאשר בית משפט בוחן בקשה זו הוא מתייחס לכמה נושאים:

שינוי נסיבות מהותי 

דמי המזונות יוגדלו או יופחתו רק במקרה של שינוי נסיבות מהותי. כלומר, יש להוכיח שבעבר היתה הצדקה לפסוק סכום מזונות מסוים וכעת השתנו הנסיבות כך שאין הצדקה להמשיך ולשלם סכום זה.

שינוי נסיבות בלתי צפוי

שינוי הנסיבות צריך להיות כזה שלא נלקח בחשבון ולא ניתן היה לצפותו בזמן אישור ההסכם; כלומר, התרחשות מפתיעה ובלתי צפויה שטרפה את הקלפים ומצדיקה חישוב מחודש של שיעור המזונות הראוי והמספיק כדי לכסות את צורכי הילדים.

צדק

בבואו של השופט לבחון בקשה לשינוי מזונות הוא יבחן את תחושת הצדק ויתרשם האם דחייתה תגרום לאי צדק.

עקרון העל המנחה את בתי המשפט לענייני משפחה הוא טובת הילד וכך גם בבואם לבחון בקשה לשינוי מזונות, אזי  טובת הילד וצרכיו מוצבים במרכז העניינים

טובת הילד

עקרון העל המנחה את בתי המשפט לענייני משפחה הוא טובת הילד וכך גם בבואם לבחון בקשה לשינוי מזונות, אזי  טובת הילד וצרכיו מוצבים במרכז העניינים; כאשר האופן בו תשפיע הפסיקה על הקטינים המעורבים יילקח בחשבון ויינתן לו משקל רב. 

כדי להבטיח את טובת הילד יבחן בית המשפט את הבקשה לשינוי מזונות לאור השאלות הבאות: האם צרכי הילד מסופקים ו"מכוסים" באופן המכבד אותו, מספיק עבורו ומספק, בהשוואה לילדים אחרים בני גילו? האם השינוי בנסיבות גורר פגיעה בילד? האם דחיית/קבלת הבקשה תפגע בילד או בסיפוק צרכיו? האם בעת אישור הסכם הגירושין נשמע קולו של הילד, התקיים דיון אמיתי ומעמיק בצרכיו, נלקחו בחשבון כל נסיבות חייו וניתן לו "מקום"?

3. הילד עבר לבית ספר אחר וההוצאות גדלו - האם יגדילו את סכום המזונות?

סביר להניח שכן. מצב דברים זה נחשב לשינוי נסיבות המצדיק הגדלת מזונות האב.

4. הילד גדל ועם הגיל צרכיו השתנו ומימון צרכיו דורש יותר כסף - האם זו סיבה מספיקה לשינוי מזונות?

על פי רוב לא. ההנחה הבסיסית היא שבית המשפט נתן את הדעת גם לשנים הבאות ובעת דיון בהוצאות הילד הכיר בנטייה הטבעית של הגידול בהוצאותיו עקב התבגרותו.

שינוי בזמני השהייה של הקטינים משפיע על שיעור דמי המזונות. ישנן נסיבות מגוונות בשלהן יכול להיווצר מצב בו ילדים ששהו לרוב אצל האם שוהים יותר אצל האב שזן ומפרנס אותם כשהם תחת קורת הגג שלו

5. הילד ישן הרבה יותר אצל האב הנושא בנטל המזונות - האם זו סיבה להפחתת מזונות?

לרוב כן. שינוי בזמני השהייה של הקטינים משפיע על שיעור דמי המזונות. ישנן נסיבות מגוונות בשלהן יכול להיווצר מצב בו ילדים ששהו לרוב אצל האם שוהים יותר אצל האב שזן ומפרנס אותם כשהם תחת קורת הגג שלו. במצב זה אין כל הצדקה שימשיך לשלם לאם אותו סכום מזונות.

משמורת משותפת לרוב כן תצדיק מזונות מופחתים, ודאי כאשר זמני השהייה מתחלקים באופן דומה בין שני ההורים המשמורנים

6. ההורים מצויים במשמורת משותפת - האם זו עילה להפחתת מזונות?

תלוי. לא ניתן להשיב לשאלה זו באופן חד משמעי ומכריע. משמורת משותפת לרוב כן תצדיק מזונות מופחתים, ודאי כאשר זמני השהייה מתחלקים באופן דומה בין שני ההורים המשמורנים. בהקשר זה יש לציין את החשיבות הרבה של זמני השהייה: גם אם האם היא משמורנית, אך הילדים שוהים בבית האב מחצית מהשבוע, באופן דומה לשהייתם אצל האם, זוהי סיבה שתצדיק מזונות מופחתים.

על פי רוב ההוצאות בגין טיפולים רפואיים פיזיים או רגשיים - מוטלות מראש באופן שווה על שני ההורים. אולם, כאשר מדובר במחלה ממושכת של הילד, מחלה בלתי צפויה שמשנה באופן מהותי את צרכיו, יוגדלו המזונות

7. הילד זקוק לגשר ליישור שיניים - האם זו עילה להגדלת מזונות?

טיפול אורתודנטי נחשב טיפול יקר ונפוץ, ולפיכך ברבים מהסכמי הגירושין מוכרעת מראש השאלה על מי יוטל מימונו של טיפול זה וגם טיפולים רפואיים אחרים. על פי רוב ההוצאות בגין טיפולים רפואיים פיזיים או רגשיים - מוטלות מראש באופן שווה על שני ההורים. אולם, כאשר מדובר במחלה ממושכת של הילד, מחלה בלתי צפויה שמשנה באופן מהותי את צרכיו, יוגדלו המזונות. תוצאה כזו סבירה להתרחש כאשר מחלתו מחייבת טיפולים שיש לממן אותם; כשנדרשת עזרה שיש לממן אותה כאשר האם נאלצת להפחית את היקף משרתה והכנסתה נפגעת; כשישנם עזרים רפואיים והתקנים שיש לרכוש ועוד.

8. האם נקלעה למשבר כלכלי - האם זו עילה להגדלת מזונות?

אם מצבה הכלכלי של האם משפיע על טובת הילד לרעה ומונע מימון צרכיו, יש עילה להגדלת המזונות. תוצאה זו סבירה להתרחש כשהאם חולה; מפוטרת; נקלעת לחובות; עוברת גירושין שניים ועוד. 

כשמדובר במצב בו המשפחה חיה ברווחה גדולה והאב שהתפרנס באופן מכובד שילם סכום מזונות גבוה וכעת נקלע למשבר כלכלי, סביר כי השופט יקבל בקשתו של האב ויפחית את שיעור מזונות הילדים אם יתרשם שטובתם לא תיפגע

9. האב נקלע למשבר כלכלי - האם זו עילה להפחתת מזונות?

ככלל, הפרמטרים שנלקחים בחשבון בעת פסיקת שיעור דמי המזונות הם בעיקר צרכיו של הילד שצריכים להיות מסופקים. בישראל האב הוא שנושא בחובת המזונות ההכרחיים של הילד עד הגיע הקטין לגיל מסוים ומשום כך, ללא כל קשר למצבו הכלכלי, את המזונות ההכרחיים חייב הוא לממן. עם זאת, כשמדובר במצב בו המשפחה חיה ברווחה גדולה והאב שהתפרנס באופן מכובד שילם סכום מזונות גבוה וכעת נקלע למשבר כלכלי, סביר כי השופט יקבל בקשתו של האב ויפחית את שיעור מזונות הילדים אם יתרשם שטובתם לא תיפגע. 

קטינים שנפסקו עבורם דמי מזונות וחשים שמזונות אלה אינם מספיקים עבורם, רשאים להגיש בעצמם תביעה להגדלת תשלום דמי מזונות

10. הקטינים תובעים הגדלת מזונות כי הם מרגישים שהאב לא נותן מספיק והם נפגעים מכך - האם זו עילה להגדלת מזונות?

קטינים שנפסקו עבורם דמי מזונות וחשים שמזונות אלה אינם מספיקים עבורם, רשאים להגיש בעצמם תביעה להגדלת תשלום דמי מזונות. בתביעה הם יצטרכו להוכיח שבית משפט לא דן לגופו של ענין בטובתם כשאישר את סעיף המזונות; ולא בחן דיו לעומק את ההוצאות שלהם; ולכן כיום תשלום דמי המזונות אינו מספק את צורכי הילדים.   

האם כשהטענה תוכח, בקשת הקטינים להגדלת שיעור המזונות תגדל? 

מובן שאם ישנו גם שינוי נסיבות מהותי, טענה כזו יכולה בעצמה ולבדה להצדיק את קבלת הבקשה. 

11. הילד זקוק לשיעורים פרטיים - האם זו עילה להגדלת מזונות?

מרבית השופטים יראו בכך שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי המצדיק את הגדלת סכום המזונות.

קבלת ירושה ע"י האם כעילה להפחתת מזונות - מרבית השופטים יראו בכך שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי המצדיק את הפחתת סכום המזונות

12. האם קיבלה ירושה והתבססה כלכלית - האם זו עילה להפחתת מזונות?

מרבית השופטים יראו בכך שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי המצדיק את הפחתת סכום המזונות.

תשלום דמי מזונות

13. האב נישא לבת זוג אמידה וקיבל קידום בעבודה, מה שהוביל לשיפור עצום במצבו הכלכלי - האם זו עילה להגדלת מזונות?

מרבית השופטים יראו בכך שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי המצדיק את הגדלת סכום המזונות.

14. האב עובר לעבוד בחו"ל - האם זו עילה להגדלת מזונות?

מרבית השופטים יראו בכך שינוי נסיבות מהותי ובלתי צפוי המצדיק את הגדלת סכום המזונות.

הגדלת התא המשפחתי אצל האב או האם היא כמובן שינוי נסיבות מהותי, אך הוא לא תמיד בלתי צפוי והוא לא תמיד מצדיק הגדלה או הפחתה של שיעור המזונות

15. האם נישאה ונולד לה ילד נוסף האם זו עילה להגדלת מזונות?

לא בהכרח. הגדלת התא המשפחתי אצל האב או האם היא כמובן שינוי נסיבות מהותי, אך הוא לא תמיד בלתי צפוי והוא לא תמיד מצדיק הגדלה או הפחתה של שיעור המזונות. ניתן לומר בהקשר זה כי הנסיבות ייבחנו, ועורך דין לענייני משפחה יוכל להסיק מראש האם יש טעם בהגשת הבקשה או שסביר כי תידחה. 

 

* עו"ד ומגשרת הלנה שמחי עוסקת  בתחום דיני משפחה, גירושין וירושה.

ליצירת קשר עם משרד עו''ד- הלנה שמחי
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מזונות הפחתת מזונות משמורת משותפת
עו"ד הלנה שמחי

קבע פגישה עם
עו"ד הלנה שמחי

הלנה שמחי - משרד עורכי דין עוסק בדיני משפחה וירושה ומטפל בין היתר בתיקי גירושין מורכבים עבור לקוחות מהארץ, מאירופה...

לפרופיל המלא